Jako jedyni w Polsce oferujemy naukę w Szkole Akupunktury, w której zajęcia prowadzą wieloletni praktycy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej z Izraela. W naszej Szkole spotkają Państwo doświadczonych akupunkturzystów, którzy mają na swoim koncie doświadczenie kliniczne, pracują w szpitalach na oddziałach ortopedycznych, neurologicznych i innych, oraz mogą poszczycić się publikacjami naukowymi.

Program Szkoły DAO został opracowany na podstawie programu Campusu Broshim, który jest częścią Uniwersytetu Telawiwskiego, największej publicznej uczelni wyższej w Izraelu. Uczestnicy naszej Szkoły mają zagwarantowaną zniżkową cenę na Kongres Medycyny Chińskiej w Tel Awiwie, który jest jednym z największych tego typu wydarzeń na świecie.

Nasz Instytut współpracuje z Izraelską Wspólnotą Medycyny Chińskiej, która organizuje coroczny Kongres Medycyny Chińskiej w Tel Awiwie (ICCM) i Izraelskim Stowarzyszeniem Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (Israeli Association for Traditional Chinese Medicine).

Program jest oparty o wytyczne z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej stworzone przez WHO i ETCMA (European Traditional Chinese Medicine Association).

Szkoła jest prowadzona przez Tuvię Scotta, Lic. Ac. oraz innych wybranych przez niego wykładowców z Izraela uczących i praktykujących w Campus Broshim, Tel Aviv.

Szkoła składa się z 4 etapów, z których każdy trwa 2 semestry. Nauka w Instytucie odbywa się w trybie zaocznym: zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych odbywają się raz na 4 tygodnie przez 3 dni (piątki 16:00 – 19:00, soboty i niedziele 9:00 – 18:00).

Informacje na temat spotkań w szkole

Szkoła to 27 spotkań weekendowych: piątek (16:00-20:00), sobota (9:00-18:00), niedziela (9:00-17:00). W ramach naszej Szkoły zapewniamy Państwu:

  • naukę od doświadczonych nauczycieli,
  • program opracowany na podstawie programu studiów na Campusie Broshim przy Uniwersytecie w Tel Awiwie,
  • dużą ilość zajęć praktycznych w małych grupach,
  • skrypty i inne niezbędne materiały.

Dodatkowo przewiduje się 3 spotkania praktycznych (praktyki kliniczne), które odbędą się po zakończeniu 27 spotkań.

Koszty i rekrutacja do szkoły

Koszt jednego spotkania to 1000 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz pełne wyżywienie.

Aby zapisać się do szkoły należy wypełnić formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej, złożyć dokumenty rekrutacyjne tj. dwa zdjęcia legitymacyjne, kserokopię dyplomu uczelni wyższej lub świadectwa dojrzałości oraz dokonać wpłaty zadatku w kwocie 1000 zł na poniższy rachunek:

NZOZ Werra, ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina

PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej

79 1440 1387 0000 0000 0967 7771

Tytułem: Zadatek na szkołę, imię i nazwisko uczestnika

Jakie dokumenty należy złożyć?

  • kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu wyższej uczelni
  • 2 zdjęcia legitymacyjne

Dokumenty można przesłać drogą mailową (itcm.krakow@gmail.com), listem poleconym lub złożyć osobiście w Krakowie, ul. Lipińskiego 7 u Pani Katarzyny Zaporowskiej po uprzednim telefonicznym umówienia terminu: 504 242 873.

SZKOŁA AKUPUNKTURY DLA LEKARZY I FIZJOTERAPEUTÓW

ZAPISY NA 2020 ROK. SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA!

SZKOŁA AKUPUNKTURY DLA LEKARZY I FIZJOTERAPEUTÓW

ZAPISY NA 2020 ROK.
SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA!

DLACZEGO MY?

DOŚWIADCZENI WYKŁADOWCY

Nasi wykładowcy mają wysokie kwalifikacje. Dzielą się nie tylko wiedzą, ale również przekazują własne doświadczenie zdobyte w ciągu wielu lat pracy.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Kładziemy duży nacisk na ćwiczenie praktyczne – ważne jest dla nas, by każdy student oprócz wiedzy wyniósł z zajęć także umiejętności.

CERTYFIKATY MEN

Jesteśmy Placówką Kształcenia Ustawicznego. Po każdym kursie otrzymacie świadectwo ukończenia kursu z informacją o liczbie godzin spędzonych na szkoleniu.