Szkoła akupunktury ITCM DAO w Krakowie

Rozpoczęcie zajęć nowej szkoły – styczeń 2022 rok

Jako jedyni w Polsce oferujemy naukę w Szkole Akupunktury, w której zajęcia prowadzą wieloletni praktycy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej z Izraela. W naszej Szkole spotkają Państwo doświadczonych akupunkturzystów, którzy mają na swoim koncie doświadczenie kliniczne, pracują w szpitalach na oddziałach ortopedycznych, neurologicznych i innych, oraz mogą poszczycić się publikacjami naukowymi.

Program Szkoły DAO został opracowany na podstawie programu Campusu Broshim, który jest częścią Uniwersytetu Telawiwskiego, największej publicznej uczelni wyższej w Izraelu. Uczestnicy naszej Szkoły mają zagwarantowaną zniżkową cenę na Kongres Medycyny Chińskiej w Tel Awiwie, który jest jednym z największych tego typu wydarzeń na świecie. Nasz Instytut współpracuje z Izraelską Wspólnotą Medycyny Chińskiej, która organizuje coroczny Kongres Medycyny Chińskiej w Tel Awiwie (ICCM) i Izraelskim Stowarzyszeniem Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (Israeli Association for Traditional Chinese Medicine).

Zalety nauki w ITCM DAO

 1. Nauka pod okiem wykładowców z całego świata, posiadających doświadczenie kliniczne.
 2. Zajęcia praktyczne prowadzone w małych grupach (do 10 osób).
 3. Materiały szkoleniowe w postaci skryptów z każdego weekendu szkolnego.
 4. Staże i ćwiczenia praktyczne na miejscu.
 5. Wszystkie kursy są tłumaczone na język polski.
 6. Możliwość kontynuacji nauki na kursach uzupełniających.
 7. Szkoła zapewnia wyżywienie, wspólne posiłki (obiady, przerwy kawowe) w każdym dniu zajęć.

Nowe umiejętności i kwalifikacje

 1. Kwalifikacje z certyfikatem MEN.
 2. Dyplom ukończenia poszczególnych modułów.
 3. Dyplom i certyfikat ukończenia szkoły akupunktury.
 4. Umiejętność diagnozy (z wywiadu, z twarzy, z pulsu, z języka).
 5. Umiejętność ustalania celu terapii pacjenta oraz planowania przebiegu terapii.
 6. Wiedza dotycząca lokalizacji oraz funkcji punktów akupunkturowych.
 7. Umiejętność nakłuwania i moksowania pacjentów.

Harmonogram szkoły akupunktury

Program jest oparty o wytyczne z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej stworzone przez WHO i ETCMA (European Traditional Chinese Medicine Association). Szkoła jest prowadzona przez Tuvię Scotta, Lic. Ac. oraz innych wybranych przez niego wykładowców z Izraela uczących i praktykujących w Campus Broshim, Tel Aviv. Szkoła składa się z 4 etapów – 35 spotkań, z których każdy trwa 2 semestry. Nauka w Instytucie odbywa się w trybie zaocznym: zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych odbywają się w weekendy (soboty i niedziele 9:00 – 17:00).

 1. Terminologia i filozofia w Medycynie Chińskiej. (4 weekendy)
 2. Lokalizacja punktów akupunkturowych. Teoria i praktyka. (4 weekendy)
 3. Energetyka punktów akupunkturowych. (4 weekendy)
 4. Diagnostyka w medycynie chińskiej. (3 weekendy)
 5. Akupunktura 5 elementów. (1 weekend)
 6. Bańki i Gua Sha w medycynie chińskiej. (1 weekend)
 7. Techniki nakłuwania. Teoria i praktyka. (2 weekendy)
 8. Syndromy w TCM. (4 weekendy)
 9. Meridiany cudowne. (1 weekend)
 10. Podstawy dietetyki w TCM. (1 weekend)
 11. Receptury ziołowe – formuły patentowe. (1 weekend)
 12. Pediatria w TCM. (1 weekend)
 13. Choroby wewnętrzne – układ oddechowy. (1 weekend)
 14. Choroby wewnętrzne – układ pokarmowy. (1 weekend)
 15. Ginekologia w Medycynie Chińskiej. (1 weekend)
 16. Leczenie bólu. (1 weekend)
 17. Akupunktura ucha (1 weekend)
 18. Staż kliczniczny. (2 weekendy po 4 dni nauki)

Koszt szkoły i wymagane dokumenty

Koszt jednego spotkania to 1000 zł 800 zł.

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz pełne wyżywienie. Aby zapisać się do szkoły należy wypełnić formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej, złożyć dokumenty rekrutacyjne tj. dwa zdjęcia legitymacyjne, kserokopię dyplomu uczelni wyższej lub świadectwa dojrzałości oraz dokonać wpłaty zadatku w kwocie 1000 zł na poniższy rachunek. Zadatek należy wpłacić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w szkole akupunktury ITCM DAO.

NZOZ Werra, ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina

PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej

79 1440 1387 0000 0000 0967 7771

Tytułem: Zadatek na szkołę ITCM DAO 2022, imię i nazwisko uczestnika

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu wyższej uczelni
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Dokumenty można przesłać drogą mailową (itcm.krakow@gmail.com), listem poleconym lub złożyć osobiście w Krakowie, ul. Lipińskiego 7 u Pani Katarzyny Zaporowskiej, po uprzednim telefonicznym umówienia terminu: 504 242 873.

Filmy prezentacyjne