Szkoła Akupunktury Praktycznej i Medycyny Chińskiej ITCM DAO w Krakowie

Rozpoczęcie zajęć nowej szkoły – styczeń 2023 rok

Jako jedyni w Polsce oferujemy naukę w Szkole Akupunktury, w której wiedza z Tradycyjnej Medycyny Chińskiej jest łączona z Klasyczną Medycyną Chińską. Dzięki temu absolwenci nie tylko wiedzą jak pracować w oparciu o wzorce, ale także jak biegle poruszać się w obrębie całego systemu meridianowego. W naszej Szkole spotkają Państwo lekarzy, którzy mają lata doświadczenia klinicznego w łączeniu medycyny akademickiej i medycyny chińskiej, co składa się na podejście integracyjne.

Program Szkoły DAO został opracowany na podstawie programu Campusu Broshim, który jest częścią Uniwersytetu Telawiwskiego, największej publicznej uczelni wyższej w Izraelu. Po 6 latach nauczania został zmodyfikowany tak, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby studentów z Polski.

Zalety nauki w ITCM DAO

 1. Nauka pod okiem wykładowców z dużym doświadczeniem kliniczym.
 2. Zajęcia praktyczne w małych grupach.
 3. Materiały szkoleniowe w postaci obszernych skryptów.
 4. Ćwiczenia praktyczne z pacjentami, możliwość staży klinicznych.
 5. Większość spotkań prowadzona w języku polskim; pozostałe tłumaczone przez osobę posiadającą wykształcenie w medycynie chińskiej i akademickiej.
 6. Możliwość kontynuacji nauki na kursach uzupełniających.
 7. Podczas spotkań stacjonarnych zapewnione przerwy kawowe i ciepłe posiłki.

Sprawdź też naszą Szkołę naturopatii !

Nowe umiejętności i kwalifikacje

Uzyskiwane dokumenty

 1. Certyfikat MEN.
 2. Dyplom potwierdzający odbyte kształcenie w zawodzie akupunkturzysty (kod zawodu 323001).
 3. Dyplom ukończenia szkoły akupunktury.

Najważniejsze umiejętności praktyczne

 1. Umiejętność precyzyjnej lokalizacji punktów akupunkturowych.
 2. Umiejętność palpacji meridianów i odnajdywania punktów aktywnych.
 3. Znajomość różnych technik nakłuwania i umiejętność ich prawidłowego wykorzystania.
 4. Umiejętność wykonywania terapii próżniowej oraz masażu Gua Sha.
 5. Biegłość w metodach diagnostycznych TCM: z wywiadu, z twarzy, z pulsu i z języka.
 6. Umiejętność ustalania celów terapii, planowania przebiegu terapii oraz monitorowania postępów.

Harmonogram szkoły akupunktury

Szkoła akupunktury praktycznej i medycyny chińskiej

Program jest oparty o wytyczne z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej stworzone przez WHO i ETCMA (European Traditional Chinese Medicine Association). Szkoła składa się z 35 spotkań, w tym dwa ostatnie pełnią rolę stażu klinicznego. Nauka w Instytucie odbywa się w trybie zaocznym: zajęcia weekendowe (soboty i niedziele w godz. 9:00-17:00 lub 10:00 – 18:00) w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych. Spotkanie teoretyczne przeprowadzane są online, natomiast spotkania praktyczne odbywają się stacjonarnie w Krakowie.

 1. Terminologia i filozofia w Medycynie Chińskiej. (4 weekendy) – online
 2. Lokalizacja punktów akupunkturowych. Teoria i praktyka. (4 weekendy) – stacjonarnie
 3. Energetyka punktów akupunkturowych. (4 weekendy) – online
 4. Diagnostyka w medycynie chińskiej. (3 weekendy) – online + stacjonarnie
 5. Akupunktura 5 elementów. (1 weekend) – online
 6. Bańki i Gua Sha w medycynie chińskiej. (1 weekend) – stacjonarnie
 7. Techniki nakłuwania. Teoria i praktyka. (2 weekendy) – stacjonarnie
 8. Syndromy w TCM. (4 weekendy) – online
 9. Meridiany cudowne. (1 weekend) – online
 10. Podstawy dietetyki w TCM. (1 weekend) – online
 11. Receptury ziołowe – formuły patentowe. (1 weekend) – online
 12. Pediatria w TCM. (1 weekend) – online
 13. Choroby wewnętrzne – układ oddechowy. (1 weekend) – online
 14. Choroby wewnętrzne – układ pokarmowy. (1 weekend) – online
 15. Ginekologia w Medycynie Chińskiej. (1 weekend) – online
 16. Leczenie bólu. (1 weekend) – stacjonarnie
 17. Akupunktura ucha (1 weekend) – stacjonarnie
 18. Staż kliniczny. (2 weekendy po 4 dni nauki) – stacjonarnie

Koszt szkoły i wymagane dokumenty

Koszt jednego spotkania to 1000 zł 800 zł.

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz pełne wyżywienie w przypadku spotkań stacjonarnych. Aby zapisać się do szkoły należy wypełnić formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej, złożyć dokumenty rekrutacyjne tj. dwa zdjęcia legitymacyjne, kserokopię dyplomu uczelni wyższej lub świadectwa dojrzałości oraz dokonać wpłaty zadatku w kwocie 1000 zł na poniższy rachunek. Zadatek należy wpłacić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w szkole akupunktury ITCM DAO.

NZOZ Werra, ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina

PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej

79 1440 1387 0000 0000 0967 7771

Tytułem: Zadatek na szkołę ITCM DAO 2022, imię i nazwisko uczestnika

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu wyższej uczelni
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Dokumenty można przesłać drogą mailową (itcm.krakow@gmail.com), listem poleconym lub złożyć osobiście w Krakowie, ul. Lipińskiego 1, po uprzednim telefonicznym umówienia terminu: 504 242 873.

 

 

Zapraszamy na kurs Leonid Gelman: Akupunktura klasyczna dr Gelmana – wprowadzenie !

Filmy prezentacyjne