Jakie są źródła dofinansowania?

Dofinansowanie na szkolenie dla firm można uzyskać m.in. z dwóch źródeł:

Jeżeli chcesz wziąć udział w innym programie dofinansowania, skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy.

 

Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Jaki jest cel dofinansowania?

Celem jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników. Służy do tego Baza Usług Rozwojowych (BUR), prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Korzystanie z BUR jest całkowicie bezpłatne.

Kto może skorzystać dofinansowania?

Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z 14 województw w Polsce, z wyłączeniem mazowieckiego oraz pomorskiego. O dofinansowanie mogą się ubiegać także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Aby otrzymać dofinansowanie należy wpisać tytuł kursu na stronie Bazy Usług Rozwojowych pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, następnie zgłosić się do operatora działającego na terenie województwa, właściwego dla miejsca zarejestrowania przedsiębiorstwa.

 

Pobierz listę operatorów w poszczególnych województwach

Lista operatorów na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Uwaga!

Jeżeli w Bazie Usług Rozwojowych nie ma naszego kursu to prosimy o kontakt. Postaramy się niezwłocznie dodać kurs do Bazy.

Dofinansowanie-ITCM-DAO

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Jaki jest cel dofinansowania?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy pozwala na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców. Jest kierowany do pracodawców jako wsparcie rozwoju pracowników lub ich samych. Głównym celem jest pomoc w przekwalifikowaniu, aktualizacji lub nabyciu wiedzy i umiejętności.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Szczegółowe informacje o dofinansowaniu z KFS

Lista urzędów pracy