Szkoła Hirudoterapii i Larwoterapii Praktycznej dr Zwinczewskiej

Szkoła Hirudoterapii i Larwoterapii Praktycznej doktor Zwinczewskiej

2024 – 2025

Zapraszamy do Szkoły Hirudoterapii i Larwoterapii Praktycznej doktor Zwinczewskiej, która rozpocznie się na początku 2024 roku. Szkoła przeznaczona jest dla osób praktykujących hirudoterapię w swoich gabinetach oraz dla osób, które chcą rozpocząć pracę zawodową z pacjentami z różnymi jednostkami chorobowymi.

Każde spotkanie będzie odbywać się co 6-8 tygodni. Czas między spotkaniami jest niezbędny do samodzielnej pracy w gabinetach. Każde spotkanie składa się z części teoretycznej online (1 dzień webinarów) oraz części praktycznej (2 dni pracy z pacjentami w klinice), która odbędzie się w ITCM DAO przy ul. Lipińskiego 1 w Krakowie.

Program będzie uzupełniony o niezbędne techniki komplementarne, które stosujemy równolegle z hirudoterapią, jako metody uzupełniające (Gua Sha, bańki ogniowe, świecowanie, elementy akupunktury, elementy terapii wisceralnej).

Plan spotkań

 1. Hirudoterapia jako rodzaj medycyny integracyjnej. Teoria i praktyka.
 2. Terapia pijawkowa w rehabilitacji pourazowej.
 3. Syndromy i symptomy postaplikacyjne. Jak je interpretować i jak je unikać. Wprowadzenie metod komplementarnych.
 4. Leczenie chorób układu pokarmowego.
 5. Leczenie cukrzycy za pomocą hirudoterapii. Larwoterapia, stopa cukrzycowa. Zasady zdrowej dietetyki.
 6. Drogi oddechowe i ich leczenie za pomocą hirudoterapii.
 7. Leczenie chorób nerek za pomocą hirudoterapii.
 8. Udary i rehabilitacja poudarowa.
 9. Leczenie chorób ginekologicznych za pomocą hirudoterapii i za pomocą metod komplementarnych.
 10. Choroby układowe i choroby z autoagresji.
 11. Urologia oraz leczenie chorób urologicznych.
 12. Choroby wirusowe i ich leczenie.
 13. Schorzenie układu naczyniowego. Układ limfatyczny.
 14. Leczenie chorób układu żylnego.
 15. Choroby serca, profilaktyka i leczenie układu tętniczego.

Koszt jednego spotkania Szkoły

2500 zł 1500 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz pełne wyżywienie w przypadku spotkań stacjonarnych. Aby zapisać się do szkoły należy wypełnić formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej, złożyć dokumenty rekrutacyjne tj. dwa zdjęcia legitymacyjne, kserokopię dyplomu uczelni wyższej lub świadectwa dojrzałości oraz dokonać wpłaty zadatku w kwocie 1000 zł na poniższy rachunek. Zadatek należy wpłacić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w szkole ITCM DAO.