Szkoła Akupunktury Japońskiej 2023

Szkoła akupunktury japońskiej to cykl spotkań prowadzonych przez uznanego praktyka akupunktury – Michę Glikmana. System akupunktury japońskiej pozwala spojrzeć na akupunkturę z zupełnie innego punktu widzenia, opartego o diagnozę palpacyjną brzucha. Wiedza zdobyta podczas tego kursu to doskonałe uzupełnienie dla terapeutów TCM, akupunktury klasycznej, akupunktury pięciu przemian i nie tylko. Oprócz innego spojrzenia na diagnozę i leczenie, słuchacze Szkoły Akupunktury Japońskiej poznają unikalne dla tego systemu techniki nakłucia.

System akupunktury japońskiej był rozwijany przez wiele setek lat na bazie starożytnej wiedzy przyniesionej z Chin.  Wśród współcześnie znanych mistrzów należy wymienić choćby Kiiko Matsumoto czy Mistrza Nagano. Oprócz wiedzy teoretycznej przedstawimy zaproponowane przez nich, skuteczne protokoły leczenia dolegliwości – między innymi zaburzeń miesiączkowania, skrzywionej przegrody nosowej czy zaburzeń hormonalnych – i wielu innych.

Akupunktura zdrowie

Efekty i przebieg kształcenia

Po pełnym, praktycznym kursie akupunktury japońskiej, absolwent będzie mógł pracować na wysokim poziomie z każdą napotkaną patologią oraz formułować zalecenia i plany leczenia dla pacjentów. Ponadto pozna zasady prowadzenia magnesoterapii oraz stosowania moksy na punkty akupunkturowe.

Wszystkie zastosowania akupunktury japońskiej, metody leczenia i techniki zostaną przedstawione przez Michę Glikmana i zademonstrowane w praktyce. Od teorii, przez diagnozę, plan leczenia i wykonanie zabiegów. Asystentkami i tłumaczkami w Szkole będą lek. Daria Zwinczewska oraz lek. Helena Olearska.

Język wykładowy: angielski (z tłumaczeniem na język polski).

Jak przebiega nauka?

Na Szkołę Akupunktury Japońskiej składa się 12 zjazdów 2-dniowych. Nauka ma charakter hybrydowy:

 • Wiedza teoretyczna jest Ci przekazywana w trakcie zjazdów teoretycznych w formie online z późniejszym dostępem do nagrań video,
 • Umiejętności praktycznych nauczamy podczas zjazdów stacjonarnych w Krakowie,
 • Zjazdy teoretyczne online odbywają się na przemian ze zjazdami stacjonarnymi. Na każde 2 zjazdy online przypada stacjonarny zjazd praktyczny.

Naukę w Szkole rekomendujemy lekarzom oraz osobom, które mają już wiedzę na temat medycyny chińskiej – znana im jest terminologia z zakresu akupunktury, a także przebieg meridianów i lokalizacja punktów akupunkturowych.

Prowadzenie zajęć z grupą doświadczonych uczestników stanowi gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego szkolenia oraz pozwoli skupić się na kwestiach klinicznych związanych z analiza indywidualnych przypadków z praktyki terapeutycznej.

Szkoła akupunktury ITCM DAO
Lokalizacja punktów akupunkturowych

Teoria i praktyka

Część teoretyczna obejmuje spotkania online dotyczące wybranych zagadnień w akupunkturze japońskiej. Całość oparta jest o wieloletnią praktykę kliniczną, oraz poparta olbrzymią dawką wiedzy na temat fizjologii człowieka, oraz patofizjologii i patomechanizmów powstawania poszczególnych chorób.

Zjazdy praktyczne to dwudniowe spotkania w Krakowie, podczas których uczymy jak diagnozować i planować leczenie zgodnie z technikami wybranych mistrzów japońskich. Szkoła Akupunktury Japońskiej zakończona jest egzaminem testowym.

W ramach kursu zapewniamy

 • pełne szkolenie do poziomu samodzielnego terapeuty,
 • dostęp do nagrań video spotkań teoretycznych na 30 dni po kursie,
 • obszerny skrypt w formacie PDF do wykładów online,
 • wydrukowany skrypt na praktyczne dni zajęć,
 • materiały niezbędne do odbywania praktyk klinicznych, w tym wszystkie rodzaje igieł,
 • plansze („ściągi”) ułatwiające pracę w gabinecie,
 • ćwiczenia do pracy własnej sprawdzające wiedzę teoretyczną,
 • dostęp do zamkniętej grupy WhatsApp, która pozostaje aktywna także po zakończeniu Szkoły,
 • bezstresową i przyjazną atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy,
 • zdrowe i smaczne posiłki podczas spotkań praktycznych.

Uwaga! Ze względu na stopień zaawansowania przekazywanej wiedzy, Szkoła jest dedykowana lekarzom i praktykującym akupunkturzystom.