Szkoła naturopatii 2022 ITCM DAO

Szkoła Naturopatii

Początek zajęć: styczeń 2022

Poszerz swoje kompetencje w zawodzie i poznaj nowe techniki terapeutyczne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, zawód Naturopaty został wpisany do Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod nr. 323009 (Dz. U. poz 1145 z 2014r).

Naturopata w świetle przepisów polskiego prawa jest zawodem paramedycznym (PKD 86.90) który praktykuje niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii. Obecnie naturopatia stanowi część medycyny komplementarnej i alternatywnej (CAM – Complementary and Alternative Medicine) i jest powszechnie praktykowana w wielu krajach na całym świecie.

Opis zawodu naturopata

Nasze szkolenie dedykowane dla fizjoterapeutów, masażystów, lekarzy, terapeutów TCM, którzy chcą zgłębić wiedzę na temat medycyny naturalnej i poszerzyć swój warsztat pracy. Program ułożony jest tak, by po każdym spotkaniu móc wdrożyć do swojej praktyki nowo poznaną metodę, wykorzystując ją w codziennej pracy dla poprawy zdrowia i jakości życia pacjentów.

W Szkole Naturopatii uczymy technik terapeutycznych z zakresu medycyny chińskiej (w szczególności akupunktury), a także hirudoterapii i wybranych technik manualnych. Dużą część czasu poświęcamy na terapie przeciwbólowe z wykorzystaniem mikrosystemów takich jak Metoda Równoważenia Doktora Tana i Nowa Akupunktura Czaszki Yamamoto.

Połączenie tych metod z praktykami medycyny akademickiej (np. z masażem lub zabiegami fizjoterapeutycznymi) daje znakomite rezultaty zarówno w stanach ostrych, jak i w wybranych chorobach przewlekłych i cywilizacyjnych.

Brak czasu, ciągłe zmęczenie, brak energii do działania, życie w ciągłym stresie czy wreszcie nawracające stany chorobowe, pomimo licznych wizyt u specjalistów powodują, że pacjenci poszukują metod innych niż te, które oferuje tradycyjna opieka medyczna. Jeżeli chcesz pomagać pacjentom poprzez stosowanie naturalnych metod profilaktycznych i leczniczych, Szkoła Naturopatii z pewnością będzie dobrym wyborem.

Cele szkoły naturopatii

 1. Absolwent potrafi stosować niekonwencjonalne naturalne metody terapii i leczenia takie jak: akupunktura korporalna, dietetyka chińska, wisceralna terapia brzucha, mikrosystemy akupunktury, hirudoterapia, terapia kraniosakralna w połączeniu z praktykami medycyny akademickiej.
 2. Zna podstawy anatomii i fizjologii układów i narządów człowieka oraz patofizjologię chorób.
 3. Potrafi udzielać porad dotyczących higieny życia, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej.
 4. Zna metody i zasady poprawy jakości życia pacjentów i promuje zdrowy styl życia.

Harmonogram szkoły naturopatii

 1. Akupunktura ucha. Algorytmy i protokoły leczenia.
 2. Podstawy hirudoterapii. Teoria i praktyka.
 3. Wisceralna terapia brzucha.
 4. Leczenie stresu za pomocą akupunktury. Zajęcia praktyczne.
 5. Akupunktura w praktyce. Algorytmy i protokoły.
 6. Akupunktura ucha. Algorytmy i protokoły leczenia. Kurs Master Class. Praca z pacjentami. Leczenie uzależnień.
 7. Metoda równoważenia doktora Tana.
 8. Master Class dla hirudoterapeutów. Kurs zaawansowany.
 9. Diagnostyka w TCM. Twarz, język, wywiad z pacjentem.
 10. Metoda równoważenia doktora Tana. Część II.
 11. Terapia Kraniosakralna.
 12. Terapia pinami i katami wg MTS.
 13. Bańki i Gua Sha w medycynie chińskiej.
 14. Podstawy dietetyki TCM.
 15. Akupunktura czaszki doktora Yamamoto.
 16. Moksowanie w terapii chorób ostrych i przewlekłych.
 17. Podsumowanie spotkań. System meridianowy.

Koszt szkoły i wymagane dokumenty

Koszt jednego spotkania to 800 zł.

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz pełne wyżywienie. Aby zapisać się do szkoły należy wypełnić formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej, złożyć dokumenty rekrutacyjne tj. dwa zdjęcia legitymacyjne, kserokopię dyplomu uczelni wyższej lub świadectwa dojrzałości oraz dokonać wpłaty zadatku w kwocie 1000 zł na poniższy rachunek. Zadatek należy wpłacić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w szkole naturopatii ITCM DAO.

NZOZ Werra, ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina

PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej

79 1440 1387 0000 0000 0967 7771

Tytułem: Zadatek na szkołę naturopatii, imię i nazwisko uczestnika

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu wyższej uczelni
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Dokumenty można przesłać drogą mailową (itcm.krakow@gmail.com), listem poleconym lub złożyć osobiście w Krakowie, ul. Lipińskiego 7 u Pani Katarzyny Zaporowskiej, po uprzednim telefonicznym umówienia terminu: 504 242 873.