Szkoła naturopatii

Kurs Dyplomowany Naturopatii

Rekrutacja 2021 – Zostań Naturopatą!

Zdobądź atrakcyjny zawód i dyplom uznawany w całej Unii Europejskiej.

W naszym Instytucie prowadzimy roczny Kurs Naturopatii, na który składa się 14 spotkań weekendowych. Kurs prowadzi do nabycia kompetencji w zakresie naturalnych metod leczenia (szczegółowy harmonogram oraz cele kursu poniżej). W wypadku zgłoszenia grupy min. 15 osobowej istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia terminu szkoleń.

Opis zawodu naturopata

Naturopata, to osoba stosująca naturalne metody terapii i wspomagania zdrowia takie jak: hirudoterapia, terapia dietą, akupunktura, refleksoterapia, Shiatsu i inne, w połączeniu z osiągnięciami współczesnej nauki i medycyny; udziela porad dotyczących higieny życia, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej; poprawia jakość życia pacjenta i promuje zdrowy styl życia.

Zawód Naturopaty, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. nr 82 poz. 537 z 27 kwietnia 2010r) został wpisany do klasyfikacji zawodów pod nazwą Naturopata (kod zawodu 323009).

Cele szkoły naturopatii

 1. Absolwent potrafi stosować niekonwencjonalne naturalne metody terapii i leczenia takie jak: diety, akupresurę, wisceralną terapię brzucha, mikrosystemy akupunktury, hirudoterapię, terapię kraniosakralną, holodynamikę w połączeniu z praktykami klasycznej medycyny.
 2. Zna podstawy anatomii i fizjologii układów i narządów człowieka oraz patofizjologię chorób.
 3. Potrafi udzielać porad dotyczących higieny życia, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej.
 4. Zna metody i zasady poprawy jakości życia pacjentów i promuje zdrowy styl życia.
 5. Potrafi prowadzić zajęcia i warsztaty terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem plastyki, muzyki, bajkoterapii, dramy, stymulowania zmysłów.
 6. Posiada umiejętności praktyczne i teoretyczne poparte zaświadczeniem druku Ministerstwa Edukacji Narodowej z towaroznawstwa zielarskiego, które uprawnia do prowadzenia i sprzedawania w sklepie zielarsko medycznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Harmonogram szkoły naturopatii

 1. Akupunktura ucha. Algorytmy I  protokoły leczenia.
 2. Podstawy hirudoterapii.
 3. Wisceralna terapia brzucha, starosłowiański masaż.
 4. Akupunktura w praktyce. Algorytmy i protokoły.
 5. Metoda równoważenia doktora Tana.
 6. Hirudoterapia i jej aspekty terapeutyczne. Kurs dla zaawansowanych.
 7. Diagnostyka w TCM. Wywiad z pacjentem.
 8. Terapia kraniosakralna.
 9. Magnesoterapia, stosowanie magnesów w medycynie chińskiej, terapia przedłużona.
 10. Terapia pinami i katami wg MTS.
 11. Bańki i Gua Sha w medycynie chińskiej.
 12. Podstawy dietetyki TCM.
 13. Akupunktura czaszki doktora Yamamoto.
 14. Podstawy Shiatsu. Diagnoza z brzucha.

Koszt szkoły i wymagane dokumenty

Koszt jednego spotkania to 800 zł.

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz pełne wyżywienie. Aby zapisać się do szkoły należy wypełnić formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej, złożyć dokumenty rekrutacyjne tj. dwa zdjęcia legitymacyjne, kserokopię dyplomu uczelni wyższej lub świadectwa dojrzałości oraz dokonać wpłaty zadatku w kwocie 1000 zł na poniższy rachunek. Zadatek należy wpłacić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w szkole naturopatii ITCM DAO.

NZOZ Werra, ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina

PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej

79 1440 1387 0000 0000 0967 7771

Tytułem: Zadatek na szkołę naturopatii, imię i nazwisko uczestnika

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu wyższej uczelni
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Dokumenty można przesłać drogą mailową (itcm.krakow@gmail.com), listem poleconym lub złożyć osobiście w Krakowie, ul. Lipińskiego 7 u Pani Katarzyny Zaporowskiej, po uprzednim telefonicznym umówienia terminu: 504 242 873.