Szkoła Naturopatii ITCM DAO

Kurs Dyplomowany Naturopatii

Rekrutacja 2021-2022 – Zostań Naturopatą!

Zdobądź atrakcyjny zawód i dyplom uznawany w całej Unii Europejskiej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, zawód Naturopaty, został wpisany do Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod nr. 323009 (Dz. U. poz 1145 z 2014r).

Naturopata w świetle przepisów polskiego prawa jest zawodem paramedycznym (PKD 86.90) który praktykuje niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii. Obecnie naturopatia stanowi część medycyny komplementarnej i alternatywnej (CAM – Complementary and Alternative Medicine) i jest powszechnie praktykowana w wielu krajach na całym świecie.

Opis zawodu naturopata

Nasze szkolenie dedykowane dla osób pracujących z ciałem fizycznym (fizjoterapeutów, masażystów), które pragną zgłębić wiedzę na temat medycyny naturalnej, by wykorzystując ją w codziennej pracy jeszcze lepiej zrozumieć schorzenie i poprawiać jakość życia pacjentów.

Nauczysz się technik terapeutycznych z zakresu medycyny chińskiej i akupunktury – zwłaszcza w jej aspekcie przeciwbólowym, a także m.in. pinoterapii, magnesoterapii, hirudoterapii i wisceralnej terapii brzucha.

Połącznie tych metod z praktykami klasycznej medycyny (np. z masażem lub zabiegami fizjoterapeutycznymi) daje znakomite rezultaty lecznicze w zakresie nowych obszarów diagnostycznych. W zakresie kompetencji Naturopaty leży możliwość wykonywania zabiegów akupunktury, a zatem przerywania ciągłości skóry. Pozwoli to zwiększyć Twoją skuteczność terapeutyczną w zakresie dotychczasowych zabiegów manualnych oraz pogłębić działanie suchego igłowania punktów spustowych.

Brak czasu, ciągłe zmęczenie, brak energii do działania, życie w ciągłym stresie czy wreszcie nawracające stany chorobowe, pomimo licznych wizyt u specjalistów powodują, że pacjenci poszukują metod innych niż te, które oferuje tradycyjna opieka medyczna. Jeżeli bliska jest Ci zasada „uzdrawiania przez naturę”, pasjonujesz się działaniami zapobiegawczymi i chcesz pomóc pacjentom poprzez stosowanie naturalnych metod leczniczych zoptymalizować kondycję zdrowotną oraz przywrócić dobre samopoczucie swoich pacjentów to nasz Kurs Zawodowy Naturopaty jest właśnie dla Ciebie.

Cele szkoły naturopatii

 1. Absolwent potrafi stosować niekonwencjonalne naturalne metody terapii i leczenia takie jak: diety, akupresurę, wisceralną terapię brzucha, mikrosystemy akupunktury, hirudoterapię, terapię kraniosakralną, holodynamikę w połączeniu z praktykami klasycznej medycyny.
 2. Zna podstawy anatomii i fizjologii układów i narządów człowieka oraz patofizjologię chorób.
 3. Potrafi udzielać porad dotyczących higieny życia, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej.
 4. Zna metody i zasady poprawy jakości życia pacjentów i promuje zdrowy styl życia.
 5. Potrafi prowadzić zajęcia i warsztaty terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem plastyki, muzyki, bajkoterapii, dramy, stymulowania zmysłów.
 6. Posiada umiejętności praktyczne i teoretyczne poparte zaświadczeniem druku Ministerstwa Edukacji Narodowej z towaroznawstwa zielarskiego, które uprawnia do prowadzenia i sprzedawania w sklepie zielarsko medycznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Harmonogram szkoły naturopatii

 1. Wisceralna terapia brzucha, starosłowiański masaż.
 2. Podstawy hirudoterapii.
 3. Akupunktura ucha. Algorytmy I  protokoły leczenia.
 4. Metoda równoważenia doktora Tana. Część I.
 5. Magnesoterapia, stosowanie magnesów w medycynie chińskiej, terapia przedłużona.
 6. Metoda równoważenia doktora Tana. Część II.
 7. Leczenie stresu za pomocą akupunktury.
 8. Bańki i Gua Sha w medycynie chińskiej.
 9. Akupunktura czaszki doktora Yamamoto.
 10. Hirudoterapia i jej aspekty terapeutyczne – poziom zaawansowany.
 11. Terapia pinami i katami wg MTS.
 12. Diagnostyka w TCM. Wywiad z pacjentem.
 13. Podstawy dietetyki TCM.
 14. Akupunktura w praktyce. Algorytmy i protokoły.
 15. Terapia kraniosakralna.
 16. Podstawy Shiatsu. Diagnoza z brzucha.

Koszt szkoły i wymagane dokumenty

Koszt jednego spotkania to 800 zł.

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz pełne wyżywienie. Aby zapisać się do szkoły należy wypełnić formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej, złożyć dokumenty rekrutacyjne tj. dwa zdjęcia legitymacyjne, kserokopię dyplomu uczelni wyższej lub świadectwa dojrzałości oraz dokonać wpłaty zadatku w kwocie 1000 zł na poniższy rachunek. Zadatek należy wpłacić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w szkole naturopatii ITCM DAO.

NZOZ Werra, ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina

PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej

79 1440 1387 0000 0000 0967 7771

Tytułem: Zadatek na szkołę naturopatii, imię i nazwisko uczestnika

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu wyższej uczelni
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Dokumenty można przesłać drogą mailową (itcm.krakow@gmail.com), listem poleconym lub złożyć osobiście w Krakowie, ul. Lipińskiego 7 u Pani Katarzyny Zaporowskiej, po uprzednim telefonicznym umówienia terminu: 504 242 873.