03/11/2024 - 08/11/2024

Data kursu

data3-8 listopada 2024 (dni praktyczne: 3-5 listopada 2024)

godzinaGodziny kursu: 10:00 – 18:00

Informacje na temat kursu

Zapraszamy fizjoterapeutów, lekarzy, optyków, ortoptystów, optometrystów, osoby zajmujące się rehabilitacją wzrokową na kurs praktyczny, poświęcony leczeniu chorób oczu w medycynie integracyjnej.

Autorski kurs doktor Wiktorii Zwinczewskiej, oparty na zdobytym doświadczeniu w ciągu 30 lat praktyki jako lekarz okulista i 15 lat praktyki jako akupunkturzysta i hirudoterapeuta.

Kurs ma charakter hybrydowy. Wiedza teoretyczna jest przekazywana online oraz w formie nagrań do samodzielnego odsłuchania i nauki. Dostęp do wszystkich nagrań pozostanie aktywny przez 30 dni po ukończeniu kursu. Umiejętności praktycznych nauczamy podczas spotkania stacjonarnego w Krakowie, na bazie klinicznej naszego Instytutu.

Podczas kursu zostanie Państwu przekazana wiedza z anatomii, fizjologii, patofizjologii oka oraz medycyny chińskiej, w celu tworzenia algorytmów i protokołów kompleksowego leczenia różnych chorób oczu. Bez zrozumienia patofizjologii rozwoju zaburzeń różnych odcinków oka, bardzo trudno tworzyć algorytmy i protokoły leczenia chorób okulistycznych, bądź hamowania postępów wad wzroku.

80% zajęć stacjonarnych będzie poświęcone zajęciom praktycznym. Zaproponowany program będzie pomocny również dla osób odczuwających zmęczenie oka przy dłuższym siedzeniu przy komputerze, w zespole suchego oka oraz w zespole oka komputerowego.

Każdy uczestnik skorzysta z wiedzy i umiejętności nabytych na tym kursie. Program będzie rozbudowany o interpretację badań okulistycznych, ponieważ Państwa sukcesy będą sprawdzane przez lekarzy okulistów Waszych pacjentów. Ze względu na praktyczny charakter Kursu nauka odbywa się w małych grupach do 12 osób.

Na kurs składa się 3 dni webinarowych oraz 3 dni zajęć praktycznych.

Po kursie Uczestnicy otrzymują

 • dyplom ukończenia Kursu z informacją o ilości godzin szkoleniowych
 • zaświadczenie MEN o ukończeniu szkolenia
 • certyfikat w języku angielskim poświadczający zdobyte umiejętności

Dni webinarowe poświęcone są w szczególności

 • anatomii, fizjologii i patologii narządu wzroku,
 • anatomii i fizjologii układu krążenia – w aspekcie mikrokrążenia gałki ocznej i pracy z układem limfatycznym,
 • leczeniu stresu jako przyczyny pogłębiania się chorób oczu,
 • omówieniu wad wzroku oraz najczęszczych chorób oczu,
 • podstawom medycyny chińskiej,
 • najważniejszym punktom akupunkturowym w leczeniu chorób oczu,
 • omówieniu algorytmów i protokołów, niezbędnych do leczenia patologii narządu wzroku.

Webinary udostępniane są w formie nagrań audiowizualnych do samodzielnego odsłuchania i utrwalenia. Dostęp do nich jest aktywny przez 30 dni po zakończeniu kursu.

Na 3 dni pracy w gabinecie składają się powtórzenie teorii oraz ćwiczenia praktyczne dotyczące algorytmów i protokołów w leczeniu chorób oczu.

Ramowy program szkolenia

 1. Anatomia głowy i szyi:

  • układ kostny,
  • układ mięśniowy,
  • układ krążenia.
 2. Układ limfatyczny głowy i szyi:

  • najważniejsze stacje węzłów chłonnych,
  • spływ chłonny z obszaru głowy i szyi,
  • zasady masażu limfatycznego.
 3. Badanie palpacyjne najważniejszych struktur głowy i szyi.
 4. Ukrwienie i unerwienie twarzy:

  • najważniejsze naczynia i ich przebieg,
  • nerwy w obrębie twarzy – przebieg i funkcje,
 5. Staw skroniowo – żuchwowy:

  • budowa i ruchy w stawie,
  • badanie mechaniki stawu skroniowo-żuchwowego.
 6. Bruksizm:

  • przyczyny powstawania,
  • sposoby leczenia,
  • wpływ bruksizmu na przebieg i rozwój chorób oczu.
 7. Praca manualna na mięśniu żwaczowym.
 8. Aurikuloterapia w leczeniu chorób oczu:

  • najważniejsze punkty na małżowinie usznej,
  • sposoby pracy z punktami akupunkturowymi na uchu (igły akupunturowe, nasiona vaccari, igły intradermalne).
 9. Mięśnie szyi i grzbietu – technika pracy uwalniającej napięcie.
 10. Stres jako przyczyna pogłębiania się chorób oczu.
 11. Leczenie stresu:

  • terapia manualna,
  • terapia akupunkturowa.
 12. Anatomia, fizjologia i patofizjologia gałki ocznej.
 13. Omówienie najczęstszych chorób oczu:

  • choroby ostre,
  • choroby przewlekłe,
  • wady wzroku – krótkowzroczność, nadwzroczność, starczowzroczność.
 14. Możliwości zahamowania postępujących wad wzroku.
 15. Medycyna chińska i jej rola w leczeniu chorób oczu:

  • oko jako narząd w teorii 5 Elementów,
  • Drzewo otwiera się na oczy – co to oznacza?
  • zasady leczenia chorób oczu za pomocą akupunktury.
 16. Hirudoterapia i jej rola w leczeniu chorób oczu.

W obrębie diagnozy i teorii medycyny chińskiej omówione i przećwiczone zostaną:

 1. Zdrowie według medycyny chińskiej:

  • czym jest?
  • jak je zachować?
 2. Przebieg meridianów na twarzy:

  • meridiany Yang Ręki,
  • meridiany Yang Nogi,
  • meridiany Cudowne.
 3. Najważniejsze punkty akupunkturowe na twarzy. Lokalizacja i działanie:

  • punkty na meridianach,
  • punkty dodatkowe.
 4. Energia Qi:

  • tworzenie Qi,
  • rodzaje Qi,
  • rola Qi w zachowaniu zdrowia.

W obrębie hirudoterapii omówione i przećwiczone zostaną:

 1. Praca na układzie limfatycznym szyi.
 2. Praca na układzie limfatycznym głowy.
 3. Aplikacje centralne pijawek lekarskich:

  • jako poprawienie mikrokrążenia ogólnego,
  • jako usprawnienie pracy narządu wzroku.
 4. Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego za pomocą hirudoterapii.
 5. Poprawienie mikrokrążenia siatkówki.
 6. Aplikacje pijawek lekarskich na punktach akupunkturowych, niezbędnych do leczenia chorób oczu.
 7. Omówienia algorytmów i protokołów, niezbędnych do leczenia patologii narządów wzroku.
 8. Leczenie chorób zapalnych oczu:

  • aplikacje centralne,
  • aplikacje lokalne.
 9. Jak sobie radzić z pacjentem tracącym wzrok? Od czego zacząć?
 10. Męty w ciele szklistym – skąd się biorą i jak je zwalczyć?
 11. Współpraca z okulistami – jak ją nawiązać?

W zakresie okulistyki omówione i przećwiczone zostaną:

 1. Praca z lampą szczelinową:

  • oglądanie i ocena stanu spojówki,
  • oglądanie i ocena stanu rogówki,
  • oglądanie i ocena płynu w komorze przedniej,
  • oglądanie i ocena tęczówki,
  • oglądanie i ocena soczewki,
  • oglądanie i ocena mętów w ciele szklistym.
 2. Dno oka – czym jest i jak je zobaczyć?

  • dlaczego oglądanie dna oka jest takie ważne?
 3. Wywiad okulistyczny – jak go przeprowadzić?
 4. Sprawdzenie ostrości wzroku do dali i do bliży.
 5. Test Amslera – do czego służy i jak go interpretować?

Część praktyczna – szczegółowy harmonogram

1 dzień

 1. Palpacja najważniejszych struktur głowy i szyi.
 2. Odblokowanie mięśni i powięzi głowy i szyi:

  • manualne,
  • przy pomocy Gua Sha,
  • metodą terapii próżniowej.
 3. Badanie stawu skroniowo-żuchwowego pod kątem zaburzeń widzenia.
 4. Opracowanie żwacza wewnątrz i od zewnątrz jamy ustnej.
 5. Profilaktyka i leczenie bruksizmu:

  • relaksacja żwaczy,
  • rola stresu w powstawaniu bruksizmu.
 6. Praca na ręcznikach w odblokowaniu karku:

  • uwolnienie mięśni i powięzi szyi.
 7. Praca z wykorzystaniem igieł akupunkturowych:

  • BHP akupunktury,
  • rodzaje i zastosowanie poszczególnych igieł.
 8. Ćwiczenia technik nakłuwania.
 9. Równoważące protokoły akupunkturowe:

  • Cztery Bramy – demonstracja na uczestnikach kursu.
 10. Demonstracja zabiegów i ćwiczeń w parach.
 11. Podsumowanie zajęć praktycznych, odpowiedzi na pytania Uczestników.

2 dzień

 1. Krótkie powtórzenie umiejętności zdobytych w dniu poprzednim.
 2. Masaż próżniowy głowy i szyi:

  • uwolnienie powięzi,
  • praca z układem limfatycznym.
 3. Masaż Gua Sha głowy i szyi:

  • dobór narzędzi do wykonywanej manipulacji.
 4. Ćwiczenia pracy na ręcznikach z odblokowaniem karku.
 5. Praca na matach Lyapko.
 6. Aurikuloterapia:

  • małżowina uszna w diagnozie,
  • najważniejsze punkty akupunkturowe na uchu o działaniu ogólnym,
  • punkty akupunkturowe na uchu w leczeniu chorób oczu,
  • uwalnianienie emocji z obniżeniem poziomu adrenaliny i kortyzolu.
 7. Przebieg meridianów na twarzy:

  • lokalizacja ważnych punktów akupunkturowych,
  • możliwości pracy z punktami akupunkturowymi w okolicy oka.
 8. Praca na warstwie Tai Yin w celu produkcji energii pourodzeniowej.
 9. Warstwa Yang Ming.
 10. Warstwa Jue Yin i jej rola w leczeniu chorób oczu.
 11. Warstwa Shao Yang.
 12. Warstwa Tai Yang.
 13. Ćwiczenia nakłuwania punktów akupunkturowych na ciele.
 14. Tworzenie protokołów leczenia za pomocą akupunktury.
 15. Wykonywanie protokołu leczenia chorób oczu na małżowinie usznej.
 16. Demonstracja zabiegów i ćwiczenia w parach.
 17. Podsumowanie zajęć praktycznych, odpowiedzi na pytania Uczestników.

3 dzień

 1. Krótkie powtórzenie umiejętności zdobytych w dniu poprzednim.
 2. Ćwiczenie diagnozy poszczegolnych odcinków gałki ocznej.
 3. Praca z lampą szczelinową.
 4. Sprawdzenie ostrości wzroku do dali, do bliży.
 5. Praca z testem Amslera.
 6. Praca z pijawką lekarską w gabinecie:

  • rodzaje technik hirudoterapeutycznych,
  • techniki ogólnego i miejscowego przystawiania pijawek
 7. Praca z układem limfatycznym głowy i szyi.
 8. Odbarczanie układu limfatycznego głowy i szyi:

  • praktyka drenażu limfatycznego,
  • interpretacja śladów po zabiegu,
  • pielęgnacja pijawek lekarskich.
 9. Demonstracja zabiegów i ćwiczenia w parach.
 10. Zasady leczenia kompleksowego. Łączenie akupunktury z hirudoterapią i innymi technikami pracy (masaż Gua Sha, terapia próżniowa).
 11. Podsumowanie zajęć praktycznych, odpowiedzi na pytania Uczestników.
 12. Krótkie powtórzenie umiejętności zdobytych w dniu poprzednim.
 13. Przeprowadzanie wywiadu okulistycznego.
 14. Omówienie algorytmów i protokołów kompleksowego leczenia okulistycznego.
 15. Tworzenie planu leczenia dla konkretnego pacjenta.
 16. Ćwiczenia poznanych umiejętności akupunkturowych, hirudoterapeutycznych i manualnych.
 17. Aplikowanie intradermalnych igieł o przedłużonym działaniu na małżowinie usznej:

  • terapia stresu,
  • terapia chorób oczu.
 18. Łączenie wszystkich poznanych technik w spersonalizowaną terapię.
 19. Egzamin teoretyczny w formie testowej.
 20. Sprawdzenie poznanych technik – egzamin praktyczny.
 21. Odpowiedzi na pytania Uczestników.
 22. Rozdanie dyplomów i certyfikatów.

Podczas dni praktycznych około 80% czasu będzie poświęcone na demonstracje zabiegów oraz ćwiczenia w parach i z pacjentami. Pozostałe 20 % przeznaczymy na teorię i pytania Uczestników szkolenia.

Kurs będzie zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po pozytywnie zdanym egzaminie zabieg kompleksowej rehabilitacji oczu w nauczanej sekwencji będzie mógł być wykonywany przez absolwentów kursu samodzielnie.

Prowadzący (kliknij na zdjęcie)
5-300x300
Wiktoria Zwinczewska lekarz (Polska)
8-300x300
Daria Zwinczewska lekarz (Polska)
4-300x300
Helena Olearska lekarz (Polska)
icon403/11/2024 - 08/11/2024

Original price was: 5500.00 zł.Current price is: 4000.00 zł.

Cena kursu

5500 zł – cena regularna

4000 zł – cena promocyjna do 30 września 2024

Najniższa cena z 30 dni: 4000.00 .

Regulamin finansowy szkolenia

 1. Istnieje możliwość rozłożenia kwoty za kurs na raty. Dzięki współpracy z firmą Mediraty Sp. z o.o., możemy Państwu zaproponować wygodną i bezpieczną spłatę ceny kursu w ratach. Dostępne okresy spłaty wynoszą 12, 24, 36, 48 lub 60 miesięcy. Aby skorzystać z systemu płatności ratalnej prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 266 83 70 (pon. ‑ pt. 8:00 ‑ 20:00, sob. 9:00 ‑ 14:00). Pod tym linkiem dostępny jest również wygodny kalkulator ratalny, dzięki któremu obliczą Państwo wysokość każdej raty.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia – zgłoszenia chęci udziału w kursie (wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: sekretariat@itcmkrakow.pl.
 3. Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu) lub przeznaczenie wpłaconej kwoty na uczestnictwo w szkoleniu w innym terminie.
 4. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania kursu 30 dni przed jego rozpoczęciem kursu i poinformowania o tym wszystkich uczestników.

Warning: Undefined variable $addre in /home/users/ptcma/public_html/ITCMDAO/wp-content/plugins/woo-events/templates/content-event-schedu.php on line 33