7 grudnia 2019 - 7 grudnia 2019

Kurs rozpocznie się od omówienia podstawowych teorii medycyny chińskiej. Zostaną poruszone zagadnienia związane z Dao, Yin i Yang, Teorią 5 Elementów, leczeniem przy pomocy 6 Warstw. Szczególna uwaga poświęcona będzie możliwym stanom energetycznym pacjentów, z podkreśleniem różnicy w podejściu klinicznym do każdego z nich. Następnie uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę na temat tego, czym jest system meridianów oraz jak wykorzystywać punkty akupunkturowe.

W trakcie szkolenia zostaną omówione również przebiegi meridianów. Uczestnicy dowiedzą się również czym kierować się w lokalizowaniu najważniejszych punktów akupunkturowych. Podane zostaną najbardziej przydatne punkty, które będą wspierać leczenie pacjenta w różnych stanach klinicznych z uwzględnieniem metod terapii skojarzonej. W części praktycznej uczestniczy nauczą się nakłuwać punkty, z naciskiem na uzyskanie efektu równoważącego i przeciwbólowego.

Program kursu:

 1. Podstawy filozofii w medycynie chińskiej.
  • podstawowe teorie TCM,
  • najważniejsze zasady terapeutyczne,
  • różnicowanie nadmiarów i niedoborów.
 2. Fizjologia narządów w medycynie chińskiej.
  • Zegar Obiegu Energii
  • funkcje poszczególnych narządów.
 3. Wprowadzenie do teorii kanałów.
  • omówienie typów meridianów,
  • przebieg meridianów głównych,
  • przebieg meridianów cudownych.
 4. Wprowadzenie do teorii punktów akupunkturowych.
  • punkt jako skupisko energii,
  • kategorie punktów,
  • działanie i energetyka punktów,
  • wskazania do stosowania najważniejszych punktów.
 5. Techniki nakłuwania poszczególnych punktów.
  • typy igieł w akupunkturze,
  • techniki stosowane przy nakłuwaniu,
  • nauka prawidłowego aplikowania igieł.
 6. Wykorzystanie mikrosystemów akupunktury podczas fizjoterapii.
  • aurikuloterapia i jej możliwości w leczeniu przeciwbólowym.
 7. Wybrane kombinacje w akupunkturze korporalnej.
  • punkty immunologiczne jako element protokołu,
  • protokoły równoważące,
  • regulacja stresu za pomocą akupunktury.

Godziny szkolenia:

9.00-18.00

Prowadzący
Wiktoria Zwinczewska lekarz (Polska)
Kalendarz7 grudnia 2019 - 7 grudnia 2019
ul. Strąkowa 3A, Kraków   DojazdZobacz na mapie

Podstawy akupunktury

Cena

100 zł – cena regularna

Regulamin finansowy szkolenia:

Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia – zgłoszenia chęci udziału w kursie (przesłanie formularza ze strony www.itcmkrakow.pl, wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: itcm.krakow@gmail.com.

Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu) lub przeznaczenie wpłaconej kwoty na uczestnictwo w szkoleniu w innym terminie.

Category:

LOKALIZACJA WYDARZENIA