Szkola-akupunktury-ITCM-DAO-Krakow

Szkoła Akupunktury Praktycznej i Medycyny Chińskiej ITCM DAO

Rozpoczęcie zajęć nowej szkoły – styczeń 2022 rok

Program Szkoły DAO został opracowany na podstawie programu Campusu Broshim, który jest częścią Uniwersytetu Telawiwskiego, największej publicznej uczelni wyższej w Izraelu. Po 6 latach nauczania został zmodyfikowany tak, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby studentów z Polski.

ITCM-DAO-szkola-akupunktury
Akupunktura-ITCM-DAO-szkola-Krakow

Naucz się akupunktury z ITCM DAO!

Jako jedyni w Polsce oferujemy naukę w Szkole Akupunktury, w której wiedza z Tradycyjnej Medycyny Chińskiej jest łączona z Klasyczną Medycyną Chińską. Dzięki temu absolwenci nie tylko wiedzą jak pracować w oparciu o wzorce, ale także jak biegle poruszać się w obrębie całego systemu meridianowego. W naszej Szkole spotkają Państwo lekarzy, którzy mają lata doświadczenia klinicznego w łączeniu medycyny akademickiej i medycyny chińskiej, co składa się na podejście integracyjne.

Zalety nauki w ITCM DAO

 1. Nauka pod okiem wykładowców z dużym doświadczeniem klinicznym.
 2. Zajęcia praktyczne w małych grupach.
 3. Materiały szkoleniowe w postaci obszernych skryptów.
 4. Ćwiczenia praktyczne z pacjentami, możliwość staży klinicznych.

Uzyskaj nowe umiejętności i kwalifikacje

Uzyskiwane dokumenty

 1. Certyfikat MEN.
 2. Dyplom potwierdzający odbyte kształcenie w zawodzie akupunkturzysty (kod zawodu 323001).
 3. Dyplom ukończenia szkoły akupunktury.

Najważniejsze umiejętności praktyczne

 1. Umiejętność precyzyjnej lokalizacji punktów akupunkturowych.
 2. Umiejętność palpacji meridianów i odnajdywania punktów aktywnych.
 3. Znajomość różnych technik nakłuwania i umiejętność ich prawidłowego wykorzystania.
 4. Umiejętność wykonywania terapii próżniowej oraz masażu Gua Sha.
 5. Biegłość w metodach diagnostycznych TCM: z wywiadu, z twarzy, z pulsu i z języka.
 6. Umiejętność ustalania celów terapii, planowania przebiegu terapii oraz monitorowania postępów.

Dlaczego warto wybrać naukę w ITCM DAO?

ikona4-1-1

Wykładowcy z dużym doświadczeniem klinicznym

ikona4-1-1

Materiały szkoleniowe w postaci obszernych skryptów

ikona3-1-1

Ćwiczenia praktyczne z pacjentami

ikona2-1-1

Zajęcia praktyczne w małych grupach

NIE CZEKAJ! ROZPOCZNIJ NOWY ROK W SZKOLE AKUPUNKTURY

KOSZT JEDNEGO SPOTKANIA TO TYLKO 1000 ZŁ 800 ZŁ*

Dodatkowe informacje o szkole akupunktury ITCM DAO

Aby zapisać się do szkoły należy wypełnić formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej, złożyć dokumenty rekrutacyjne tj. dwa zdjęcia legitymacyjne, kserokopię dyplomu uczelni wyższej lub świadectwa dojrzałości oraz dokonać wpłaty zadatku w kwocie 1000 zł na poniższy rachunek. Zadatek należy wpłacić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w szkole akupunktury ITCM DAO.

 • NZOZ Werra, ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina
 • PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej
 • 79 1440 1387 0000 0000 0967 7771
 • Tytułem: Zadatek na szkołę ITCM DAO 2022, imię i nazwisko uczestnika

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu wyższej uczelni
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Dokumenty można przesłać drogą mailową (itcm.krakow@gmail.com), listem poleconym lub złożyć osobiście w Krakowie, ul. Lipińskiego 7 u Pani Katarzyny Zaporowskiej, po uprzednim telefonicznym umówienia terminu: 504 242 873.

* Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz pełne wyżywienie w przypadku spotkań stacjonarnych.

Instagram