KURS 1: TERMINOLOGIA I FILOZOFIA W MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ.

Prowadzący: Helena Olearska, Daria Zwinczewska

Ten kurs przedstawia korzenie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ze szczególnym uwzględnieniem powstania i rozwoju koncepcji Yin i Yang, Pięciu Elementów, podstawowych substancji takich jak Qi, Xue, Jin-Ye, Jing i Shen, a także Narządów Zang Fu. W ten sposób uczestnicy zdobywają wiedzę leżącą u podstaw tego, co nazywamy fizjologią w Medycynie Chińskiej.

Program kursu:

 • Terminologia i filozofia w Medycynie Chińskiej. • Teoria Ying & Yang
 • Fizjologia w Medycynie Chińskiej
 • Pięć Substancji: QI, XUE, SHEN, JING, JIN YE Funkcje Narządów Zang Fu
 • Określanie przyczyn chorób
 • Osiem Zasad
 • Patogeny Wewnętrzne i Zewnętrzne

KURS 2: LOKALIZACJA PUNKTÓW AKUPUNKTUROWYCH.

Prowadzące: Daria Zwinczewska, Łukasz Gajos

Na kursie uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę na temat system Meridianów i Punk- tów Akupunkturowych. Dowiedzą się, gdzie znajdują się poszczególne meridiany, jakie struktury anatomiczne wyznaczają ich przebieg, a także czym się kierować w lokalizowaniu wszystkich punktów akupunkturowych wykorzystywanych w TCM.

Program kursu:

 • Lokalizacja punktów akupunkturowych na 12 Meridianach Głównych
 • Lokalizacja punktów akupunkturowych na meridianach Ren Mai i Du Mai

KURS 3: ENERGETYKA PUNKTÓW AKUPUNKTUROWYCH.

Prowadzący: Daria Zwinczewska

Podczas kursu uczestnicy zdobywają wiedzę na temat energetyki i funkcji punk- tów akupunkturowych. Poznają nazwy poszczególnych punktów i ich znaczenie. Dowiadują się, jak omawiane punkty działają w praktyce klinicznej oraz jakie są wskazania do ich stosowania.

Program kursu:

 • Kategorie i dynamic punktów akupunkturowych:
 Punkty Yuan, Luo, Xi, Mu, Shu, Punkty Elementów
 • Energetyka i działanie punktów akupunkturowych znajdujących się na 12 Merida- niach Głównych oraz wskazania do ich stosowania
 • Energetyka i działanie punktów akupunkturowych znajdujących się na Meridianach Ren i Du Mai oraz wskazania do ich stosowania
 • Punkty akupunkturowe “Extra” oraz “Nowe”: lokalizacja i funkcje

KURS 4: DIAGNOSTYKA W MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ.

Prowadzący: Helena Olearska

Podczas trwania kursu studenci nauczą się w jaki sposób badać i diagnozować pacjentów na podstawie języka oraz pulsu. Dowiedzą się, jak poprawnie przeprowadzić kompletny wywiad, jak prawidłowo zadawać pytania i na co zwracać uwagę podczas słuchania skarg pacjentów.

Program kursu:

 • Wprowadzenie do Diagnozy w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej
 • Diagnoza z języka – teoria i ćwiczenia praktyczne
 • Diagnoza z pulsu – teoria i ćwiczenia praktyczne
 • Diagnoza na podstawie wywiadu
 • Przeprowadzanie pełnego wywiadu
 • Diagnozowanie wzorców obecnych u pacjentów zgodnie z Ośmioma Zasadami na podstawie wywiadu, diagnozy z pulsu i języka

KURS 5: AKUPUNKTURA 5 ELEMENTÓW.

Prowadzący: Tuvia Scott

Teoria Pięciu Elementów jest jedną z teorii stanowiących filary Medycyny Chińskiej. Wraz z teorią Yin i Yang leży u podstawy większości szkół, które rozwinęły się w obrębie medycyny chińskiej na przestrzeni wieków. Dokładne poznanie tej teorii jest niezbędne dla każdej osoby chcącej zrozumieć co dokładnie dzieje się z pacjentem i dlaczego prezentuje on takie, a nie inne objawy. Znajomość Akupunktury 5 Elementów umożliwia szybszą i skuteczniejszą pracę z pacjentem i może być dobrą alternatywą, gdy punkty akupunkturowe dobrane według wskazań TCM nie dają oczekiwanych rezultatów. Akupunktura Pięciu Elementów umożliwia pacjentom głęboką transformację energetyczną, co w szczególności jest wykorzystywane przy pracy z problemami emocjonalnymi (stres, depresja, żałoba, frustracja, etc.).

Program kursu:

 • Wstęp do Teorii 5 Elementów.
 • Energetyka punktów 5 elementów na poszczególnych Meridianach.
 • Diagnozowanie zaburzeń w poszczególnych Elementach.
 • Diagnoza z pulsu według 5 elementów.
 • Usuwanie blokad energetycznych.
 • Techniki równoważące i protokoły leczenia w akupunkturze 5 elementów.
 • Planowanie leczenia według 5 elementów.
 • Dobieranie punktów akupunkturowe celem leczenia problemów emocjonalnych i mentalnych.

KURS 6: BAŃKI I GUA-SHA W MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ.

Prowadzące: Helena Zwinczewska, Daria Zwinczewska, Wiktoria Zwinczewska

W trakcie zajęć przedstawiamy wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z możliwościami wykorzystania tradycyjnej terapii naturalnej (stawianie baniek) w celu leczenia wybranych jednostek chorobowych. W naszym Instytucie kładziemy nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych, dlatego każdy uczestnik będzie miał możliwość postawienia wszystkich rodzajów baniek pod opieką osoby prowadzącej szkolenie.

KURS 7: TECHNIKI NAKŁUWANIA – TEORIA I PRAKTYKA.

Prowadzące: Daria Zwinczewska, Helena Olearska

Studenci zostają zapoznani różnymi technikami leczenie stosowanymi w medycynie chińskiej – zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Na kursie są omawiane procedury dotyczące przygotowania pacjenta do nakłucia, zasady i sposoby nakłuwania oraz rodzaje manipulacji igłą (pionowe zagłębianie i unoszenie igły, kręcenie igłą). Studenci dowiadują się jak wywołać uczucie „da-qi” oraz jak korzystać z mniej popularnych rodzajów igieł, takich jak młoteczek „7 Stars” oraz igły służące do skrwawiania punktów. Uczą się stawiać bańki oraz przeprowadzać zabiegi przy użyciu moksy. Nauka odbywa się ze szczególnym zwróceniem uwagi na przeciwwskazania do nakłuwania oraz możliwe skutki uboczne.

Program kursu:

 • Techniki nakłuwania
 • Techniki skrwawiania i wykorzystywanie młoteczka „7 stars”
 • Przeciwwskazania do nakłuwania i możliwe powikłania, w tym stany wymagające natychmiastowej interwencji

KURS 8: WZORCE W TCM.

Prowadzący: Helena Olearska

KURS 9: MERIDIANY CUDOWNE.

Prowadzący: Micha Glikman

KURS 10: DIETETYKA CHIŃSKA.

Prowadzący: Helena Olearska

Studenci zapoznają się z podstawami dietetyki chińskiej. Dowiedzą się, w jaki sposób dobierać dietę do głównych schorzeń pacjenta oraz do dolegliwości towarzyszących.

KURS 11: RECEPTURY ZIOŁOWE – FORMUŁY PATENTOWE.

Prowadzący: Tuvia Scott

KURS 12: PEDIATRIA  W TCM

Prowadzący: Gali Stoffman

Studenci zapoznają się z podstawami diagnozowania i leczenia pediatrycznego w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej. Omówione zostaną główne różnice w leczeniu osób dorosłych i dzieci oraz najczęstsze schorzenia pediatryczne.

KURS 13: CHOROBY WEWNĘTRZNE – UKŁAD ODDECHOWY.

Prowadzący: Helena Olearska

Studenci dowiedzą się, w jaki sposób dostosować planowane leczenie do głównego schorzenia pacjenta oraz do dolegliwości towarzyszących. Nauczą się kwalifikować stany chorobowe jako ostre lub przewlekłe, co jest konieczne do prawidłowego wyboru metody leczenia, a także używanych punktów akupunkturowych.

KURS 14: CHOROBY WEWNĘTRZNE – UKŁAD POKARMOWY.

Prowadzący: Helena Olearska

Studenci dowiedzą się, w jaki sposób dostosować planowane leczenie do głównego schorzenia pacjenta oraz do dolegliwości towarzyszących. Nauczą się kwalifikować stany chorobowe jako ostre lub przewlekłe, co jest konieczne do prawidłowego wyboru metody leczenia, a także używanych punktów akupunkturowych.

KURS 15: GINEKOLOGIA W MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ.

Prowadzący: Keren Sela

KURS 16: LECZENIE BÓLU.

Prowadzący: Daria Zwinczewska

KURS 17: AKUPUNKTURA UCHA.

Prowadzący: Tuvia Scott

STAŻ KLINICZNY (2 weekendy, po 4 dni nauki)

Studenci rozpoczynają praktykę kliniczną. Wykonują wszystkie czynności związane z leczeniem i opieką nad pacjentem: przeprowadzanie wywiadu, stawianie diagnozy, planowanie leczenie. Studenci leczą pacjentów przy pomocy akupunktury (stosowane różne techniki nakłuwania), moksowania oraz stawiania baniek. Każdy etap odbywa się pod kontrolą nauczyciela, który posiada bogate doświadczenie kliniczne.

Program kursu:

 • Leczenie pacjentów (wykonywanie zabiegów akupunktury)
 • Omawianie pacjentów i zastosowanego leczenia
 • Przedstawianie i omawianie przypadków klinicznych

Wymagania:

 • Aktywność podczas każdego spotkania: zbieranie wywiadu, diagnozowanie, wykonywanie zabiegów.
 • Prowadzenie dokumentacji wykonywanych zabiegów.
 • Przynajmniej 5 godzin samodzielnej pracy tygodniowo – łącznie 80 godzin samokształcenia.