KURS 1: TERMINOLOGIA I FILOZOFIA W MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ (4 weekendy, 80 h)

Prowadzący: Helena Zwinczewska, Roni Kalir

Ten kurs przedstawia korzenie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ze szczególnym uwzględnieniem powstania i rozwoju koncepcji Yin i Yang, Pięciu Elementów, podstawowych substancji takich jak Qi, Xue, Jin-Ye, Jing i Shen, a także Narządów Zang Fu. W ten sposób uczestnicy zdobywają wiedzę leżącą u podstaw tego, co nazywamy fizjologią w Medycynie Chińskiej.

Program kursu:

 • Terminologia i filozofia w Medycynie Chińskiej. • Teoria Ying & Yang
 • Fizjologia w Medycynie Chińskiej
 • Pięć Substancji: QI, XUE, SHEN, JING, JIN YE Funkcje Narządów Zang Fu
 • Określanie przyczyn chorób
 • Osiem Zasad
 • Patogeny Wewnętrzne i Zewnętrzne

Całkowita ilość godzin:

 • 160 godzin zegarowych (213 godzin lekcyjnych)

KURS 2: LOKALIZACJA PUNKTÓW AKUPUNKTUROWYCH – TEORIA I PRAKTYKA (4 weekendy, 80 h)

Prowadzące: Daria Zwinczewska, Łukasz Gajos

Na kursie uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę na temat system Meridianów i Punk- tów Akupunkturowych. Dowiedzą się, gdzie znajdują się poszczególne meridiany, jakie struktury anatomiczne wyznaczają ich przebieg, a także czym się kierować w lokalizowaniu wszystkich punktów akupunkturowych wykorzystywanych w TCM.

Program kursu:

 • Lokalizacja punktów akupunkturowych na 12 Meridianach Głównych
 • Lokalizacja punktów akupunkturowych na meridianach Ren Mai i Du Mai

Całkowita ilość godzin:

 • 160 godzin zegarowych (213 godzin lekcyjnych)

KURS 3: ENERGETYKA PUNKTÓW AKUPUNKTUROWYCH (4 weekendy, 80 h)

Prowadzący: Tuvia Scott

Podczas kursu uczestnicy zdobywają wiedzę na temat energetyki i funkcji punk- tów akupunkturowych. Poznają nazwy poszczególnych punktów i ich znaczenie. Dowiadują się, jak omawiane punkty działają w praktyce klinicznej oraz jakie są wskazania do ich stosowania.

Program kursu:

 • Kategorie i dynamic punktów akupunkturowych:
 Punkty Yuan, Luo, Xi, Mu, Shu, Punkty Elementów
 • Energetyka i działanie punktów akupunkturowych znajdujących się na 12 Merida- niach Głównych oraz wskazania do ich stosowania
 • Energetyka i działanie punktów akupunkturowych znajdujących się na Meridianach Ren i Du Mai oraz wskazania do ich stosowania
 • Punkty akupunkturowe “Extra” oraz “Nowe”: lokalizacja i funkcje

Całkowita ilość godzin:

 • 160 godzin zegarowych (213 godzin lekcyjnych)

KURS 4: ROZPOZNAWANIE WZORCÓW W MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ (4 weekendy, 80 h)

Prowadzący: Roni Kalir

Na kursie zostaną omówione zmiany, które mają miejsce gdy ciało zostaje zaatakowane przez czynnik patogenny. Studenci poznają podstawowe wzorce zaburzenia równowagi Qi, Krwi i Jin-Ye. Nauczą się identyfikować wzorce chorobowe zgodnie z Ośmioma Zasadami i określać, jakich Narządów Zang Fu dotyczą.

Program kursu:

 • Syndromy związane z narządami Zang (Płuca, Śledziona, Serce, Nerki, Wątroba)
 • Syndromy związane z narządami Fu (Żołądek, Jelito grube, Jelito Cienkie, Pęcherz Moczowy, Pęcherzyk Żółciowy)
 • Wzorce Złożone

Całkowita ilość godzin:

 • 160 godzin zegarowych (213 godzin lekcyjnych)

KURS 5: TECHNIKI NAKŁUWANIA I MOKSOWANIA – TEORIA I PRAKTYKA.  (2 weekendy, 40 h)

Prowadzące: Helena Zwinczewska, Daria Zwinczewska

Studenci zostają zapoznani różnymi technikami leczenie stosowanymi w medycynie chińskiej – zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Na kursie są omawiane procedury dotyczące przygotowania pacjenta do nakłucia, zasady i sposoby nakłuwania oraz rodzaje manipulacji igłą (pionowe zagłębianie i unoszenie igły, kręcenie igłą). Studenci dowiadują się jak wywołać uczucie „da-qi” oraz jak korzystać z mniej popularnych rodzajów igieł, takich jak młoteczek „7 Stars” oraz igły służące do skrwawiania punktów. Uczą się stawiać bańki oraz przeprowadzać zabiegi przy użyciu moksy. Nauka odbywa się ze szczególnym zwróceniem uwagi na przeciwwskazania do nakłuwania oraz możliwe skutki uboczne.

Program kursu:

 • Techniki nakłuwania
 • Techniki moksowania
 • Techniki stawiania baniek
 • Techniki skrwawiania i wykorzystywanie młoteczka „7 stars”
 • Przeciwwskazania do nakłuwania i możliwe powikłania, w tym stany wymagające natychmiastowej interwencji

Całkowita ilość godzin:

 • 60 godzin zegarowych (80 godzin lekcyjnych)

KURS 6: DIAGNOSTYKA W MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ (3 weekendy, 60 h)

Prowadzący: Helena Zwinczewska, Micha Glikman

Podczas trwania kursu studenci nauczą się w jaki sposób badać i diagnozować pacjentów na podstawie języka oraz pulsu. Dowiedzą się, jak poprawnie przeprowadzić kompletny wywiad, jak prawidłowo zadawać pytania i na co zwracać uwagę podczas słuchania skarg pacjentów.

Program kursu:

 • Wprowadzenie do Diagnozy w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej
 • Diagnoza z języka – teoria i ćwiczenia praktyczne
 • Diagnoza z pulsu – teoria i ćwiczenia praktyczne
 • Diagnoza na podstawie wywiadu
 • Przeprowadzanie pełnego wywiadu
 • Diagnozowanie wzorców obecnych u pacjentów zgodnie z Ośmioma Zasadami na podstawie wywiadu, diagnozy z pulsu i języka

Całkowita ilość godzin:

 • 120 godzin zegarowych (160 godzin lekcyjnych)

KURS 7: AKUPUNKTURA 5 ELEMENTÓW (1 weekend, 20 h)

Prowadzący: Tuvia Scott

KURS 8: CHOROBY WEWNĘTRZNE – DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA (4 weekendy, 80 h)

Prowadzący: Micha Glikman

Studenci dowiedzą się, w jaki sposób dostosować planowane leczenie do głównego schorzenia pacjenta oraz do dolegliwości towarzyszących. Nauczą się kwalifikować stany chorobowe jako ostre lub przewlekłe, co jest konieczne do prawidłowego wyboru metody leczenia, a także używanych punktów akupunkturowych.

Program kursu:

 • Choroby wewnętrzne w Medycynie Chińskiej – wprowadzenie
 • Strategie leczenia: Ben / Biao
 • Diagnostyka różnicowa
 • Leczenie najczęściej spotykanych chorób

Całkowita ilość godzin:

 • 160 godzin zegarowych (213 godzin lekcyjnych)

KURS 9: ODŻYWIANIE W TCM (1 weekend, 20 h)

Prowadzący: Helena Zwinczewska, Piotr Łysoniewski

Studenci zapoznają się z podstawami dietetyki chińskiej. Dowiedzą się, w jaki sposób dobierać dietę do głównych schorzeń pacjenta oraz do dolegliwości towarzyszących.

Całkowita ilość godzin:

 • 20 godzin zegarowych (27 godzin lekcyjnych)

KURS 10: PEDIATRIA  W TCM (1 weekend, 20 h)

Prowadzący: Gali Stoffman

Studenci zapoznają się z podstawami diagnozowania i leczenia pediatrycznego w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej. Omówione zostaną główne różnice w leczeniu osób dorosłych i dzieci oraz najczęstsze schorzenia pediatryczne.

Całkowita ilość godzin:

 • 20 godzin zegarowych (27 godzin lekcyjnych)

KURS 11: PODSTAWOWE RECEPTURY ZIOŁOWE W TCM (1 weekend, 20 h)

Prowadzący: Tuvia Scott

STAŻ KLINICZNY (4 weekendy, 80 h)

Studenci rozpoczynają praktykę kliniczną. Wykonują wszystkie czynności związane z leczeniem i opieką nad pacjentem: przeprowadzanie wywiadu, stawianie diagnozy, planowanie leczenie. Studenci leczą pacjentów przy pomocy akupunktury (stosowane różne techniki nakłuwania), moksowania oraz stawiania baniek. Każdy etap odbywa się pod kontrolą nauczyciela, który posiada bogate doświadczenie kliniczne.

Program kursu:

 • Leczenie pacjentów (wykonywanie zabiegów akupunktury)
 • Omawianie pacjentów i zastosowanego leczenia
 • Przedstawianie i omawianie przypadków klinicznych

Wymagania:

 • Aktywność podczas każdego spotkania: zbieranie wywiadu, diagnozowanie, wykonywanie zabiegów.
 • Prowadzenie dokumentacji wykonywanych zabiegów.
 • Przynajmniej 5 godzin samodzielnej pracy tygodniowo – łącznie 80 godzin samokształcenia.

Całkowita ilość godzin:

 • 160 godzin zegarowych (213 godzin lekcyjnych)