Ogłaszamy nabór do szkoły hirudoterapii!

Podania do szkoły przyjmujemy do 30 sierpnia 2020 roku lub do wyczerpania miejsc.

Początek zajęć we wrześniu 2020 roku.

Jako jedyni w Polsce oferujemy naukę w Szkole Hirudoterapii, w której zajęcia prowadzą wieloletni lekarze praktycy.

Informacje na temat spotkań w szkole

Nauka w Instytucie odbywa się w trybie zaocznym: zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych odbywają się raz na 4 tygodnie przez 2 dni (czwartek i piątek). Planowane jest 10 spotkań po 26 godzin dydaktycznych w grupie 20-osobowej.

Cały kurs oferuje 260 godzin dydaktycznych w 10 spotkaniach oraz przewiduje co najmniej 240 godzin pracy samodzielnej między spotkaniami. Łącznie 500 godzin szkoleniowych. Po ukończeniu szkoły uczestnicy otrzymują dyplom hirudoterapii.

W ramach naszej Szkoły zapewniamy Państwu:

  • naukę od doświadczonych nauczycieli,
  • dużą ilość zajęć praktycznych w małych grupach,
  • skrypty i inne niezbędne materiały.

Koszty i rekrutacja do szkoły

Koszt jednego spotkania to 1000 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz pełne wyżywienie.

Aby zapisać się do szkoły należy wypełnić formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej, złożyć dokumenty rekrutacyjne tj. dwa zdjęcia legitymacyjne, kserokopię dyplomu uczelni wyższej lub świadectwa dojrzałości oraz dokonać wpłaty zadatku w kwocie 1000 zł na poniższy rachunek:

NZOZ Werra, ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina

PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej

79 1440 1387 0000 0000 0967 7771

Tytułem: Zadatek na szkołę, imię i nazwisko uczestnika

Jakie dokumenty należy złożyć?

  • kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu wyższej uczelni
  • 2 zdjęcia legitymacyjne

Dokumenty można przesłać drogą mailową (itcm.krakow@gmail.com), listem poleconym lub złożyć osobiście w Krakowie, ul. Lipińskiego 7 u Pani Katarzyny Zaporowskiej po uprzednim telefonicznym umówienia terminu: 504 242 873.