Wewnętrzne przebiegi meridianów i ich wykorzystanie w terapii.

Prowadzący: Leonid Gelman MD, (Ashdod, Izrael); lek. med. Daria Zwinczewska

19-20 listopada 2022

Kurs “Wewnętrzne przebiegi meridianów” prowadzony prze lek. Leonida Gelmana ma na celu szczegółowe omówienie budowy systemu meridianów. Na szkolenie uczestnicy poznają role różnych typów meridianów, ich przebieg i połączenia, a co najważniejsze dowiedzą się w jaki sposób należy z nimi pracować przy pomocy akupunktury.

Pomimo nauki funkcji i lokalizacji punktów akupunkturowych oraz przebiegów meridianów praktycy akupunktury niejednokrotnie mają poczucie braku zrozumienia funkcjonowania sieci meridianów. Z tego powodu przygotowaliśmy szkolenie, które odpowie na większość niejasności związanych z relacjami pomiędzy meridianami. Szczegółowo omówione będą wewnętrzne połączenia pomiędzy meridianami tj. meridiany rozbieżne i inne odgałęzienia (na przykład te odchodzące od punktów Luo).

Opowiemy w jaki sposób planować terapię, jak łatwo i skutecznie badać i oceniać puls pacjenta oraz jak używać punktów akupunkturowych, aby działały one jak najlepiej.

Plan kursu

 1. Terminologia w klasycznej medycynie chińskiej
 2. Struktura meridianów i ich topografia – przykłady kliniczne
 3. Obiektywne dowody istnienia meridianów
 4. Pojęcie “energii” w medycynie chińskiej:
  • Rodzaje energii i drogi ich przemieszczenia w ciele
  • Połączenie antycznych koncepcji ze współczesną medycyną
  • Płyny ustrojowe i ich rola
 5. Yin i Yang – aspekty filozoficzne oraz numerologiczne
 6. Teoria 5 elementów – wszechobecność 5 elementów, niuanse teorii, trudności związane z teorią i ich wytłumaczenie, manifestacja pięciu elementów w przyrodzie i medycynie
 7. Rodzaje i funkcje meridianów, meridiany jako drogi ruchu energii.
 8. System meridianów. Postrzeganie systemu w sposób “matematyczny”.
 9. Punkty Luo, źródłowe, antyczne, punkty 5 elementów, punkty Shu i Mu (ich funkcje, zasady pracy i możliwości).
 10. Praca z meridianami – reguły: “duże nakłucie”, “południe – północ”, źródło i punkt Luo, praca z punktami Shu i Mu, struktura organizacji punktów 5 elementów, punkty “elementów na elemencie”, zasady pracy z “wielką gwiazdą”
 11. Podsumowanie materiału oraz czas na pytania uczestników

Praca na meridianach dywergentnych, cudownych i TMM.

Prowadzący: Leonid Gelman MD, (Ashdod, Izrael); lek. med. Daria Zwinczewska

luty 2023

Celem kursu będzie uporządkowanie wiedzy na temat struktury meridianów oraz nauka nowych technik pracy i protokołów nakłuć, ponieważ pomimo nauki funkcji i lokalizacji punktów akupunkturowych oraz przebiegów meridianów praktycy akupunktury niejednokrotnie mają poczucie braku zrozumienia funkcjonowania sieci meridianów. Z tego powodu przygotowaliśmy szkolenie, które odpowie na większość niejasności związanych z relacjami pomiędzy meridianami. Szczegółowo omówione będą wewnętrzne połączenia pomiędzy meridianami tj. meridiany rozbieżne i inne odgałęzienia (na przykład te odchodzące od punktów Luo).

Na szkoleniu odejdziemy od diagnostyki opartej o syndromy i skupimy się na analizowaniu zaburzeń w sieci meridianowej, co umożliwi praktykowi skuteczne wybieranie niewielkiej ilości punktów akupunkturowych w trakcie wizyt pacjentów. Uporządkowana i przećwiczona zostanie także wiedza dotycząca diagnozy z pulsu, ponieważ to właśnie na tym narzędziu powinien opierać się terapeuta w trakcie oceny skuteczności zastosowanego nakłucia.

Akupunktura klasyczna liczy sobie ponad 4000 lat i jako system poprzedza tradycyjną medycynę chińską, która została utworzona w oparciu o ziołolecznictwo. Leonid Gelman jest jednym z niewielu nauczycieli, którego przekaz nie pochodzi od szkół TCM, lecz wywodzi się ze szkoły rosyjskiej analizującej tłumaczenia tekstów klasycznych i opierającej o to swoją praktykę.

Plan kursu

 1. Pojęcie meridianu i jego struktura.
 2. Meridiany ścięgnisto-mięśniowe:
  • funkcje i energia
  • zasady pracy i terapii
  • przykłady pracy klinicznej z meridianami ścięgno-mięśniowymi
 3. Meridiany dywergentne:
  • topografia
  • funkcje i energia
  • zasady pracy i terapii
  • najważniejsze punkty
  • przykłady pracy klinicznej z meridianami dywergentnymi
 4. Meridiany cudowne:
  • zasady organizacji meridianów cudownych
  • funkcje meridianów cudownych
  • zasady pracy i terapii
  • przykłady pracy klinicznej z meridianami cudownymi
 5. Interakcje poszczególnych rodzajów meridianów pomiędzy sobą.
 6. Całościowe spojrzenia na strukturę „krainy meridianów”
 7. Diagnostyka z pulsu:
  • podstawowe zasady
  • ćwiczenie badania pulsu (praktyka)
  • pulsy obwodowe
 8. Integracja przerobionego materiału z materiałem z kursu „Akupunktura klasyczna w ujęciu klinicznym”
 9. Podsumowanie oraz czas na pytania uczestników.
 10. Analiza przypadków klinicznych na proponowanych przez uczestników kursu.

Teoria Pni i Gałęzi i jej wykorzystanie w codziennej praktyce.

Prowadzący: Leonid Gelman MD, (Ashdod, Izrael); lek. med. Daria Zwinczewska

kwiecień 2023

Jest to kurs przybliżający zagadnienia akupunktury klasycznej, czyli technik wykonywania akupunktury stworzonych około 4000 lat temu i niemalże utraconych na skutek rewolucji kulturowej w Chinach. Po rewolucji kulturowej utworzona została TCM oparta na ziołolecznictwie. Doprowadziło to do skupienia się lekarzy na leczeniu objawów i syndromów, zamiast na poszukiwaniu przyczyn zaburzeń i ich zindywidualizowanego usuwania. Takie podejście prowadzi do wysokiej skuteczności klinicznej (rzędu 80%), jednak z poświęceniem indywidualności pacjenta. Teoria pni i gałęzi jest dokładniejsza i precyzyjniejsza, a tym samym ma jeszcze wyższą skuteczność. Jest ona elementem akupunktury klasycznej i bywa nazywana „akupunkturą cesarską”.

Ta teoria umożliwia nam na wskazanie dnia i godziny maksymalnego działania każdego z punktów 5 elementów. Dodatkowo ta teoria wyjaśnia rozumienie genetyki w medycynie chińskiej i określa możliwości wpływania akupunkturą na choroby (i czynniki) dziedziczne. Teoria pni i gałęzi wprowadza praktyka na nowy poziom rozumienia akupunktury (lekarski) i umożliwia precyzyjną i skuteczną pracę przy użyciu igieł.

Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę merytoryczną z zakresu akupunktury według niebiańskich pni i ziemskich gałęzi. Posiada umiejętności praktyczne wykorzystywania tej metody.

Kurs obejmuje 26 godzin dydaktycznych, które będą połączeniem wykładu i zajęć praktycznych dających możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy i nabycia nowych umiejętności.

Plan kursu

 1. Pojęcie „pni i gałęzi” – modele matematyczne chińskiej filozofii.
 2. Pojęcie „filaru”. Związek filaru z filozofią 5 elementó
 3. „Filary” – matematyczna definicja momentu czasu.
 4. Tabela filarów (pni i gałęzi).
 5. Połączenie pnia i gałęzi z osobowością pacjenta (według dnia urodzenia).
 6. Określenie pnia i gałęzi roku, dnia i godziny, połączenie z 5 elementami.
 7. Reguła „5 tygrysów” – cykliczny ruch filarów (pni i gałęzi).
 8. Punkty otwarcia 5 elementów zgodnie z pniem dnia i gałęzią godziny – możliwość nakłuwania punktu w chwili jego maksymalnej skuteczności (otwartości).
 9. Genetyka w medycynie chińskiej. Otwieranie punktów 5-elementów zgodnie z teorią Pni i Gałęzi – „akupunkturowy model DNA”.
 10. Kliniczne przykłady pracy z tabelą otwierania punktów 5-elementów zgodnie z teorią Pni i Gałęzi. Określenie wszystkich punktów otwartych danego dnia i określenie dnia otwarcia punktu, którego potrzebujemy.
 11. Otwieranie Meridianów Cudownych w określonym dniu i godzinie zgodnie z teorią Pni i Gałę
 12. Pytania i odpowiedzi. Przykłady kliniczne i analiza wybranych przypadków

Zajęcia kliniczne. Praca z pacjentami.

Prowadzący: Leonid Gelman MD, (Ashdod, Izrael); lek. med. Daria Zwinczewska

czerwiec 2023

Morza energii oraz wykorzystanie trygramów i heksagramów.

Prowadzący: Leonid Gelman MD, (Ashdod, Izrael); lek. med. Daria Zwinczewska

sierpień 2023

Mamy przyjemność zaoferować Państwu kurs prowadzony przez Leonida Gelmana, poruszający kluczowe zagadnienia związane z akupunkturą klasyczną.

Celem kursu będzie uporządkowanie wiedzy na temat struktury meridianów oraz nauka nowych technik pracy i protokołów nakłuć, ponieważ pomimo nauki funkcji i lokalizacji punktów akupunkturowych oraz przebiegów meridianów praktycy akupunktury niejednokrotnie mają poczucie braku zrozumienia funkcjonowania sieci meridianów. Z tego powodu przygotowaliśmy szkolenie, które odpowie na większość niejasności związanych z praktykowaniem medycyny chińskiej.

Na czwartej części szkolenia poruszony będzie temat mórz energii oraz narządów cudownych. Prócz omówienia znaczenia energii uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób klimat zewnętrzny wpływa na ciało i jego funkcjonowanie. Ponadto kurs ten będzie wprowadzał do numerologii poprzez omawianie trygramów, heksagramów i podstaw Feng Shui.

Akupunktura klasyczna liczy sobie ponad 4000 lat i jako system poprzedza tradycyjną medycynę chińską, która została utworzona w oparciu o ziołolecznictwo. Leonid Gelman jest jednym z niewielu nauczycieli, którego przekaz nie pochodzi od szkół TCM, lecz wywodzi się ze szkoły rosyjskiej analizującej tłumaczenia tekstów klasycznych i opierającej o to swoją praktykę.

Plan kursu:

 1. Powtórzenie materiału z pierwszych trzech szkoleń (Akupunktura klasyczna – wprowadzenie, Wewnętrzne przebiegi meridianów, teoria Pni i Gałęzi)
 2. Morza energii:
  • Omówienie pojęcia
  • połączenie mórz ze strukturami anatomicznymi i meridianami (informacje w literaturze klasycznej i hipotezy)
  • funkcje mórz i ich zastosowanie terapeutyczne
 3. Małe morza i ich połączenia z gruczołami wydzielania wewnętrznego.
 4. Ogólny schemat organizacji systemu meridianów:
  • centra Yin – Yang: koordynacja pracy i hierarchia systemów.
  • samoregulacja systemu meridianów – sprzężenia zwrotne.
 5. Narządy cudowne:
  • połączenia narządów cudownych ze strukturami anatomicznymi i meridianami – informacje w literaturze klasycznej i hipotezy.
  • funkcje meridianów cudownych i ich zastosowanie terapeutyczne
 6. Patogeny zewnętrzne (energie klimatyczne). Ich ruchy i wpływ na ciało.
 7. „Ba Gua” – koncepcja trygramów:
  • Organizacja trygramów w schemacie „przód” i „tył”.
  • Filozoficzne, energetyczne i medyczne aspekty energii „prenatalnych” i „post-natalnych”, ich związek z ontogenezą i filogenezą rozwoju człowieka.
 8. Połączenie trygramów z obszarami anatomicznymi i meridianami.
 9. Pojęcie „heksagramów”. Połączenie heksagramów z energią meridianów. Wpływ heksagramów na genetykę.
 10. Pojęcie „elementu osobowości”:
  • określanie elementów, które tworzą osobowość.
  • budowanie tabeli elementów według daty urodzenie, zgodnie z teorią „Pni i gałęzi”.
  • zalecenia terapeutyczne dotyczące stylu życia zgodne z wykresem elementów pacjenta.
 11. Obliczanie tabeli elementów każdego dnia. Wpływ elementów dnia na zdrowie pacjenta. Przykłady obliczeń.
 12. Feng Shui: obliczanie cykli „powodzenia” na podstawie daty urodzenia oraz teorii Pni i Gałęzi.
 13. Obliczanie “tablic szczęścia” dla uczestników kursu

Wykorzystanie magicznego kwadratu i Ba Gua w medycynie chińskiej.

Prowadzący: Leonid Gelman MD, (Ashdod, Izrael); lek. med. Daria Zwinczewska

październik 2023

Tematem tego spotkania będzie numerologia chińska. Prócz omówienia znaczenia poszczególnych liczb i ich wykorzystania w tworzeniu protokołów nakłucia, uczestnicy poznają systemy akupunkturowe oparte o numerologię.

Plan kursu:

 1. Powtórka materiału omawianego podczas pierwszych 4 części szkolenia.
 2. Numerologia chińska.
 3. Chiński kwadrat magiczny.
 4. Wpływ cyfr na trygramy punków pięciu elementów i na strukturę meridianów.
 5. Kwadrat magiczny i Ba Gua – przednie i tylne niebo i ich model matematyczny.
 6. Technika “żółwia” – praca na jamie brzusznej.
 7. Teoria 9 pałaców. Pałace sprzyjające i niesprzyjające oraz ich wpływ na okresy życia.
 8. Obliczanie pałacy sprzyjających na przykładach (uczestnikach kursu).
 9. Teoria “gości i gospodarza”. Określanie sprzyjających i niesprzyjających warunków atmosferycznych (sezonów). Wpływ sezonu i klimatu na zdrowie człowieka.
 10. Zintegrowanie materiału przedstawionego na szkoleniu.
 11. Omawianie przypadków klinicznych.
 12. Podsumowanie.
 13. Czas na pytania i odpowiedzi uczestników.

Choroby genetyczne i niepłodność oraz wspomaganie pacjentów onkologicznych.

Prowadzący: Leonid Gelman MD, (Ashdod, Izrael); lek. med. Daria Zwinczewska

grudzień 2023

Celem tego modułu szkolenia będzie omówienie chorób genetycznych, niepłodności oraz wspomagania pacjentów onkologicznych w kontekście akupunktury klasycznej. Jest to ostatnia część z cyklu spotkań, która poświęcona będzie podsumowaniu całości materiału, przypomnieniu najważniejszych zagadnień oraz omówieniu przypadków klinicznych.

Plan kursu:

 1. Zintegrowanie materiału przedstawianego na poprzednich spotkaniach.
 2. Przykłady kliniczne.
 3. Genetyka i leczenie niepłodności w medycynie chińskiej.
 4. Podejście do leczenia pacjentów onkologicznych.
 5. Zespół zmęczenia przewlekłego.
 6. Fibromialgia.
 7. Zespół jelita drażliwego.
 8. Analiza przypadków klinicznych zgłaszanych przez uczestników kursu.

Okulistyka. Onkologia. Endokrynologia.

Prowadzący: Leonid Gelman MD, (Ashdod, Izrael); lek. med. Daria Zwinczewska

marzec 2024

Zajęcia kliniczne, praca z pacjentami.

Prowadzący: Leonid Gelman MD, (Ashdod, Izrael); lek. med. Daria Zwinczewska

maj 2024 (4 dni praktyki)

W jego trakcie będą omawiane trudne przypadki kliniczne. Pod okiem doktora Gelmana uczestnicy będą badać i nakłuwać pacjentów, a także planować leczenie według systemów poznawanych w trakcie poprzednich spotkań. Będzie możliwość przyprowadzania swoich pacjentów celem konsultacji i zaplanowania dalszego postępowania. Zajęcia praktyczne będą trwały 4 dni i odbędą się na bazie klinicznej Centrum Zdrowia Ruczaj przy ul. Lipińskiego 1.