5 marca 2021 - 7 marca 2021

Na kursie zostaną omówione zmiany, które mają miejsce gdy ciało zostaje zaatakowane przez czynnik patogenny. Studenci poznają podstawowe wzorce zaburzenia równowagi Qi, Krwi i Jin-Ye. Nauczą się identyfikować wzorce chorobowe zgodnie z Ośmioma Zasadami i określać, jakich Narządów Zang Fu dotyczą.

Program kursu:

  • Syndromy związane z narządami Zang (Płuca, Śledziona, Serce, Nerki, Wątroba)
  • Syndromy związane z narządami Fu (Żołądek, Jelito grube, Jelito Cienkie, Pęcherz Moczowy, Pęcherzyk Żółciowy)
  • Wzorce Złożone

GODZINY KURSU:

  • Piątek 16:00 – 20:00
  • Sobota 9:00 – 18:00
  • Niedziela 9:00 – 17:00
Prowadzący
Roni Kalir
Roni Kalir Lic. Ac. (Izrael)
Kalendarz5 marca 2021 - 7 marca 2021
Szkoła ITCM DAO, Strąkowa, Kraków, Polska   DojazdZobacz na mapie

Syndromy W TCM i punkty akupunkturowe w ich leczeniu. Spotkanie I.

1250.00 

Regulamin finansowy szkolenia:

  1. Po rejestracji w kursie, prosimy o wpłatę całości kwoty lub zaliczki w wysokości 300 zł w ciągu 10 dni od daty rejestracji.
  2. W przypadku dokonania wpłaty zaliczki, pozostałą kwotę regulującą udział w kursie należy wpłacić nie później niż 10 dni przez rozpoczęciem kursu.
  3. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia – zgłoszenia chęci udziału w kursie (przesłanie formularza ze strony www.itcmkrakow.pl, wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: itcm.krakow@gmail.com.
  4. Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu) lub przeznaczenie wpłaconej kwoty na uczestnictwo w szkoleniu w innym terminie.
Kategoria:

LOKALIZACJA WYDARZENIA