02/11/2022 - 08/11/2022

Data kursu

Data kursu2-8 listopada 2022 (śr-wt)

Godziny kursuGodziny kursu: 10:00 – 17:00

Informacje na temat kursu

Zapraszamy na pełny kurs akupunktury ucha, gdzie nauczymy Państwa nie tylko teorii ale i umiejętności praktycznych niezbędnych do zadbania o zdrowie: swoje, swoich bliskich i swoich klientów.

Pełny kurs akupunktury ucha ma charakter hybrydowy. Wiedza teoretyczna jest przekazywana w trakcie online oraz w formie nagrań do samodzielnego odsłuchania i nauki. Dostęp do wszystkich nagrań pozostanie aktywny przez 30 dni po ukończeniu kursu. Umiejętności praktyczne nauczamy podczas 4-dniowego spotkania stacjonarnego w Krakowie, na bazie klinicznej naszego Instytutu, pod okiem doświadczonych wykładowców i terapeutów.

Na całość kształcenia składa się 75 godzin dydaktycznych teorii i praktyki. 

Po kursie uczestnicy otrzymują:

 • dyplom ukończenia Pełnego kursu akupunktury ucha z informacją o ilości godzin
 • zaświadczenie MEN o ukończeniu szkolenia
 • certyfikat w języku angielskim poświadczający zdobyte umiejętności

Ramowy plan szkolenia

 1. Historia akupunktury ucha
 2. Cudowna małżowina uszna
 3. Anatomia ucha
  • Omówienie regionu obrąbka i wcięcia przedniego
  • Omówienie regionu dołu trójkątnego
  • Omówienie regionu grobelki
  • Omówienie regionu dołu łódkowatego
  • Omówienie regionu skrawka i wcięcia międzyskrawkowego
  • Omówienie regionu muszli małżowiny
  • Omówienie regionu przeciwskrawka i bruzdy tylnej małżowiny usznej
  • Omówienie regionu płatka małżowiny usznej
 4. Ucho jako mikrosystem
  • Projekcja ciała osoby dorosłej na uchu
  • Projekcja ciała dziecka na uchu
 5. Rysowanie małżowiny usznej
 6. Unerwienia małżowiny usznej
  • Granice unerwienia przez nerw trójdzielny
  • Granice unerwienia przez nerwy splotu szyjnego
  • Granice unerwienia przez nerw twarzowy
  • Granice unerwienia przez nerw błędny
  • Granice unerwienia przez nerw językowo-gardłowy
 7. Punkty akupunkturowe na małżowinie usznej
  • Lokalizacja i funkcja punktów znajdujących się na obrąbku
  • Lokalizacja i funkcja punktów w dole trójkątnym
  • Lokalizacja i funkcja punktów zlokalizowanych na grobelce
  • Lokalizacja i funkcja punktów w dole łódkowatym
  • Lokalizacja i funkcja punktów skrawka i wcięcia międzyskrawkowego
  • Lokalizacja i funkcja punktów muszli małżowiny
  • Lokalizacja i funkcja punktów przeciwskrawka i bruzdy tylnej małżowiny usznej
  • Lokalizacja i funkcja punktów płatka małżowiny usznej
  • Lokalizacja i funkcja punktów tylnej powierzchni ucha
 8. Protokół leczenia nadwagi i otyłości
 9. Najważniejsze punkty akupunkturowe na małżowinie usznej
  • Omówienie punktu środku ucha (punkt zerowy)
  • Omówienie punktu Shen Men
  • Punkt nerwu potylicznego i jego funkcje
  • Punkt broncholityczny (rozszerzający oskrzela)
  • Punkty współczulne i ich znaczenie
  • Punkt ośrodka oddechowego do celów reanimacji
  • Punkt gruczołu przysadki i kory nadnerczy (przeciwwstrząsowy)
  • Punkty układu endokrynologicznego
 10. Lokalizacja i sposoby nakłuwania projekcji kręgosłupa na uchu
  • Leczenie zespołu kręgosłupowo-korzeniowego
 11. Wspieranie leczenia zaburzenia tarczycy
 12. Leczenie zaburzeń laktacji u kobiet
 13. Punkty współczulne i ich znaczenie
 14. Omówienie protokołu leczenia rwy kulszowej
 15. Leczenie reakcji alergicznych oraz pokrzywki
 16. Praca z zespołem bolesnego barku za pomocą akupunktury ucha
 17. Omówienie punktów oddziałujących na układ sercowo-naczyniowy
 18. Omówienie punktów oddziałujących na układ oddechowy
 19. Punkty oddziaływające na narządy miąższowe jamy brzusznej
 20. „Cudowny punkt Nogiera”
 21. Protokół leczenia chorób serca w zaburzeniach organicznych i funkcjonalnych układu sercowo-naczyniowego
 22. Omówienie punktów oddziałujących na narządy układy moczowo-płciowego
 23. Punkty działające na układ współczulny, sploty i węzły współczulne
  • Sposoby nakłuwania splotów sympatycznych
 24. Omówienie punktów przeciwskrawka i bruzdy tylnej małżowiny usznej
  • Punkt snu i termogenezy
 25. Protokół leczenia bezsenności
 26. Omówienie punktów regionu płatka małżowiny usznej
 27. Omówienie punktów w tylnej powierzchni małżowiny usznej
  • Praca z bruzdą nadciśnieniową
  • Najważniejsze punkty akupunkturowe przy chorobie nadciśnieniowej
 28. Protokół leczenia stresu
 29. Najważniejsze punkty akupunkturowe w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego
 30. Najważniejsze punkty akupunkturowe w chorobach układu oddechowego 
 31. Najważniejsze punkty akupunkturowe w chorobach układu pokarmowego
 32. Najważniejsze punkty akupunkturowe w chorobach wątroby i dróg żółciowych
 33. Najważniejsze punkty akupunkturowe w schorzeniach kręgosłupa
 34. Najważniejsze punkty akupunkturowe w schorzeniach kończyny górnej
 35. Najważniejsze punkty akupunkturowe w schorzeniach kończyny dolnej
 36. Punkty akupunkturowe wykorzystywane w leczeniu:
  • bólu głowy
  • bezsenności
  • poudarowych porażeniach i paraliżach
 37. Protokół leczenia zapalenia nerwu twarzowego
 38. Protokół leczenia zapalenia nerwu trójdzielnego
 39. Najważniejsze punkty akupunkturowe w ostrych i przewlekłych schorzeniach nerek
 40. Najważniejsze punkty akupunkturowe w ginekologii i położnictwie
 41. Punkty wykorzystywane w otolaryngologii
 42. Punkty wykorzystywane w leczeniu chorób oczu
 43. Wspieranie leczenia chorób endokrynologicznych za pomocą akupunktury ucha
 44. Omówienie lokalizacji punktów i sposobów nakłuwania
 45. Najważniejsze punkty wykorzystywane w stomatologii
 46. Najważniejsze punkty akupunkturowe w seksuologii
 47. Praca z chorobami dermatologicznymi
 48. Choroby alergologiczne i ich leczenie za pomocą akupunktury ucha
 49. Udzielanie pomocy w sytuacjach nagłych
  • Atak astmy oskrzelowej, ostra reakcja alergiczna
  • Kolka nerwowa
  • Kolka wątrobowa
  • Ostre zatrucie pokarmowe, bóle żółądka i jelit, wymioty, biegunka
  • Ostry ból lędźwi
  • Ból głowy i przełom nadciśnieniowy
  • Problemy ginekologiczne
  • Silne bóle w okolicy serca i zaburzenia rytmu serca
 50. Leczenie ostrego bólu za pomocą akupunktury ucha
 51. „Akupunktura na polu bitwy” (BA)
 52. Protokół leczenia stresu
 53. Uzależnienia i ich leczenie za pomocą akupunktury ucha
 54. Akupunktura korporalna – terapia podtrzymująca
 55. Techniki wykorzystania różnego rodzaju igieł
  • Terapia przedłużona
 56. Leczenie uzależnień za pomocą akupunktury ucha
  • Czym jest uzależnienie? Psychologiczne i fizjologiczne mechanizmy uzależnień.
  • Możliwości leczenia uzależnień. Wskazania do leczenia.
  • Aurikuloterapia w leczeniu uzależnień.
  • Budowa małżowiny usznej.
  • Punkt „0” obrąbka, jego lokalizacja i funkcje.
  • Metoda prof. Pesikova i jej rola w leczeniu uzależnień
  • Wykonanie zabiegu – aspekty praktyczne.
  • Przygotowanie pacjenta do zabiegu.
  • Punkty dodatkowe wykorzystywane w leczeniu uzależnień: punkty małżowiny, punkty korporalne
  • Algorytmy i protokoły leczenia uzależnień
  • Zasady postępowania po wykonanym zabiegu
  • Sięganie po papierosa jako odruchowa reakcja na stres – jak temu zaradzić?

Część praktyczna – szczegółowy harmonogram

Dzień 1

 1. Rysowanie małżowiny usznej (niezbędne do lokalizacji punktów w określonych obszarach)
 2. Praca z modelem sylikonowym ucha w celu określenia granic unerwienia
 3. Praktyka różnych technik nakłuwania punktów akupunkturowych małżowiny usznej
  • BHP akupunktury ucha
  • Rodzaje i zastosowanie poszczególnych igieł
 4. Nakłuwanie pojedynczych i zgrupowanych punktów na obrąbku
  • Ćwiczenia techniki nakłuwania podskórnego
 5. Praktyka nakłuwania punktów w dole trójkątnym 
 6. Praktyka nakłuwania punktów na grobelce
 7. Wykonywanie wybranych protokołów leczenia
 8. Wykonywanie protokołu leczenia zespołu kręgosłupowo-korzeniowego
 9. Wykonywanie protokołu leczenia rwy kulszowej
 10. Ćwiczenia nakłuwania najważniejszych z poznanych punktów akupunkturowych na małżowinie usznej
 11. Ćwiczenia tworzenia algorytmów i protokołów leczenia wybranych schorzeń
 12. Leczenie ostrych i przewlekłych bólów za pomocą akupunktury ucha
 13. Ćwiczenia w parach
 14. Podsumowanie zajęć praktycznych i odpowiedzi na pytania kursantów

Dzień 2

 1. Czytanie z małżowiny usznej – rodzaj diagnostyki w medycynie chińskiej. Ćwiczenia.
 2. Praca w dole łódkowatym
  • Łączenia punktów kończyny górnej z punktami o działaniu ogólnym
 3. Praca praktyczna z punktami w jamie małżowiny usznej.
  • Ćwiczenia lokalizacji i nakłuwania punktów oddziałujących na układ sercowo-naczyniowy
  • Ćwiczenia lokalizacji i nakłuwania punktów oddziałujących na układ oddechowy
  • Ćwiczenia lokalizacji i nakłuwania punktów oddziałujących na narządy miąższowe jamy brzusznej
  • Ćwiczenia lokalizacji i nakłuwania punktów oddziałujących na układ pokarmowy
  • Ćwiczenia nakłuwania punktów rytmu serca. Wykonywanie protokołu wspierającego leczenia serca
 4. Nakłuwanie punktów odpowiadających splotom współczulnym
 5. Nauka tworzenia algorytmów i protokołów wybranych jednostek chorobowych
 6. Wykonywanie protokołów leczenia układu oddechowego
  • astmy oskrzelowej
  • zapalenia płuc
  • zapalenia oskrzeli
 7. Wykonywanie protokołów leczenia stresu za pomocą igieł jednorazowych lub wakarii
 8. Podsumowanie zajęć praktycznych i odpowiedzi na pytania kursantów

Dzień 3

 1. Krótkie powtórzenie praktyk z pierwszego i drugiego dnia ze sprawdzeniem umiejętności nakłuwania ważnych, omówionych punktów akupunkturowych oraz protokołów leczniczych
 2. Praca praktyczna na skrawku i bruździe międzyskrawkowej
 3. Wykonywanie protokołu leczenia rwy barkowej
 4. Nakłuwanie punktu nosowo-ocznego
 5. Lokalizacja punktu ośrodka oddechowego do celów reanimacji
 6. Praca z punktem gruczołu przysadki i kory nadnerczy
 7. Wykonywanie protokołu przeciwstresowego
 8. Protokoły odchudzające. Ćwiczenia pracy z igłami stałymi
  • Tworzenie własnych algorytmów i protokołów odchudzających
 9. Wykonywanie protokołów w leczeniu chorób oczu
 10. Praca praktyczna z układem endokrynnym zlokalizowanym na uchu. Terapia przedłużona.
 11. Podsumowanie zajęć praktycznych i odpowiedzi na pytania kursantów

Dzień 4

 1. Praca praktyczna z punktami znajdującymi się na przeciwskrawku
 2. Nakłuwanie punktów projekcji ośrodkowego układu nerwowego o działaniu ogólnym
 3. Leczenia choroby lokomocyjnej
 4. Wykonywanie protokołu leczenia bezsenności
 5. Wykonywanie protokołu leczenia w następujących jednostkach chorobowych:
  • choroba niedokrwienna serca z zaburzeniami rytmu serca
  • nadciśnienie tętnicze
 6. Nakłuwanie wybranych punktów na płatku małżowiny usznej
 7. Nakłuwanie wybranych punktów na tylnej powierzchni małżowiny usznej
 8. Podróż impulsu chorobowego i jego wpływ w aurikuloterapii
 9. Tworzenia algorytmów i protokołów wybranych jednostek chorobowych
  • Nakłuwanie najważniejszych punktów akupunkturowych w schorzeniach wątroby i dróg żółciowych
  • Nakłuwanie najważniejszych punktów akupunkturowych w schorzeniach kręgosłupa
  • Nakłuwanie najważniejszych punktów akupunkturowych w schorzeniach kończyny górnej
  • Nakłuwanie najważniejszych punktów akupunkturowych w schorzeniach kończyny dolnej
  • Nakłuwanie najważniejszych punktów akupunkturowych w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego
  • Nakłuwanie najważniejszych punktów akupunkturowych w schorzeniach obwodowego układu nerwowego
  • Nakłuwanie najważniejszych punktów akupunkturowych w schorzeniach w przewlekłych schorzeniach nerek
  • Nakłuwanie najważniejszych punktów akupunkturowych w ginekologii i położnictwie
  • Nakłuwanie najważniejszych punktów akupunkturowych w  laryngologii
  • Nakłuwanie najważniejszych punktów akupunkturowych w chorobach oczu
  • Nakłuwanie najważniejszych punktów akupunkturowych w endokrynologii
  • Nakłuwanie najważniejszych punktów akupunkturowych w stomatologii
  • Nakłuwanie najważniejszych punktów akupunkturowych w seksuologii
  • Nakłuwanie najważniejszych punktów akupunkturowych w dermatologii
  • Nakłuwanie najważniejszych punktów akupunkturowych w alergologii
 10. Powtórzenie najważniejszych punktów akupunkturowych odpowiadających strukturą mózgowym
 11. Wykonywanie protokołów udzielenia pomocy w sytuacjach nagłych
  • Atak astmy oskrzelowej, ostra reakcja alergiczna
  • Kolka nerwowa
  • Kolka wątrobowa
  • Ostre zatrucie pokarmowe, bóle żołądka i jelit, wymioty, biegunka
  • Ostry ból lędźwi
  • Ból głowy i przełom nadciśnieniowy
  • Problemy ginekologiczne
  • Silne bóle w okolicy serca i zaburzenia rytmu serca
 12. Wykonywanie protokołu „akupunktury na polu bitwy”
 13. Praktyka wspierająca akupunktury korporalnej
 14. Podsumowanie zajęć praktycznych i odpowiedzi na pytania kursantów
 15. Egzamin końcowy

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego: +48 501 306 537

Do zobaczenia!

Prowadzący (kliknij na zdjęcie)
Wiktoria Zwinczewska
Wiktoria Zwinczewska lekarz (Polska)
Kalendarz02/11/2022 - 08/11/2022

Pełny kurs akupunktury ucha. PRAKTYKI: 3-6.11.2022

4500.00 

Cena kursu

5000 zł – cena regularna

3000 zł – cena promocyjna do 30 września 2022

3500 zł – cena promocyjna do 31 października 2022

Regulamin finansowy szkolenia

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata całości kwoty w ciągu 5 dni przed rozpoczęciem kursu. Wpłaty można dokonać za pośrednictwem kilku sposobów płatności: zwykły przelew bankowy, płatność szybkim przelewem online, płatność PayPal.
 2. Istnieje możliwość rozłożenia kwoty za kurs na raty. Dzięki współpracy z firmą Mediraty Sp. z o.o., możemy Państwu zaproponować wygodną i bezpieczną spłatę ceny kursu w ratach. Dostępne okresy spłaty wynoszą 12, 24, 36, 48 lub 60 miesięcy. Aby skorzystać z systemu płatności ratalnej prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 266 83 70 (pon. ‑ pt. 8:00 ‑ 20:00, sob. 9:00 ‑ 14:00). Pod tym linkiem dostępny jest również wygodny kalkulator ratalny, dzięki któremu obliczą Państwo wysokość każdej raty.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia – zgłoszenia chęci udziału w kursie (wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: itcm.krakow@gmail.com.
 4. Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu) lub przeznaczenie wpłaconej kwoty na uczestnictwo w szkoleniu w innym terminie.
 5. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania kursu 30 dni przed jego rozpoczęciem kursu i poinformowania o tym wszystkich uczestników.

Deposit Amount :

LOKALIZACJA WYDARZENIA