5 czerwca 2020 - 7 czerwca 2020

Na kursie uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę na temat system Meridianów i Punk- tów Akupunkturowych. Dowiedzą się, gdzie znajdują się poszczególne meridiany, jakie struktury anatomiczne wyznaczają ich przebieg, a także czym się kierować w lokalizowaniu wszystkich punktów akupunkturowych wykorzystywanych w TCM.

Program kursu:

  • Lokalizacja punktów akupunkturowych na 12 Meridianach Głównych
  • Lokalizacja punktów akupunkturowych na meridianach Ren Mai i Du Mai

GODZINY KURSU:

  • Piątek 16:00 – 20:00
  • Sobota 9:00 – 18:00
  • Niedziela 9:00 – 17:00
Prowadzący
Daria Zwinczewska
Daria Zwinczewska MD (Polska)
Kalendarz5 czerwca 2020 - 7 czerwca 2020
Szkoła ITCM DAO, Strąkowa, Kraków, Polska   DojazdZobacz na mapie

Lokalizacja punktów akupunkturowych. Spotkanie I.

1250.00 

Regulamin finansowy szkolenia:

  1. Po rejestracji w kursie, prosimy o wpłatę całości kwoty lub zaliczki w wysokości 300 zł w ciągu 10 dni od daty rejestracji.
  2. W przypadku dokonania wpłaty zaliczki, pozostałą kwotę regulującą udział w kursie należy wpłacić nie później niż 10 dni przez rozpoczęciem kursu.
  3. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia – zgłoszenia chęci udziału w kursie (przesłanie formularza ze strony www.itcmkrakow.pl, wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: itcm.krakow@gmail.com.
  4. Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu) lub przeznaczenie wpłaconej kwoty na uczestnictwo w szkoleniu w innym terminie.
Kategoria:

LOKALIZACJA WYDARZENIA