18 lipca 2020 - 19 lipca 2020

Kurs obejmuje 23 godziny dydaktyczne, które będą połączeniem wykładu i zajęć praktycznych dających możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy i nabycia nowych umiejętności. W klasycznych tekstach dotyczącym medycyny chińskiej (Su Wen, Ling Shu) wspomina się o około 70 kanałach przebiegających przez ludzkie ciało. Obecnie w większości szkół medycyny chińskiej uczy się jedynie wykorzystywania 12 meridianów głównych, czyli bardzo niewielkiego odsetka wszystkich kanałów opisanych w tym systemie leczniczym.

Wiedza dotycząca pełnego systemu meridianowego nie została nigdy spisana i od czasów dynastii Song była przekazywana i zachowywana jedynie w przekazie ustnym.

Znajomość pełnego systemu meridianowego, z jego wewnętrznymi połączeniami i relacjami pomiędzy kanałami tworzy kompletny model fizjologicznego działania człowieka i umożliwia głębokie zrozumienie natury chorób, ich progresji oraz ekspresji w ciele człowieka (w stanach przewlekłych i ostrych).

W trakcie trzech spotkań weekendowych poznają Państwo kompletny system meridianowy – meridiany ścięgnisto-mięśnowe, meridiany Luo, meridiany rozbieżne i 8 merdianów cudownych.  Każdy z meridianów odgrywa w całym systemie szczególną rolę, która zostanie omówiona na spotkaniach. Dowiecie się, jak zastosować zdobytą wiedzę w praktyce oraz jak czytać puls pacjenta w sposób dynamiczny. Przedstawione zostaną także techniki nakłuwania dobrane do każdego z typów meridianów.

Plan pierwszego spotkania

1. Wprowadzenie do pełnego systemu meridianowego:

  • Kontekst historyczny
  • Dlaczego obecnie większość meridianów nie jest wykorzystywana?
  • Przedstawienie systemu meridianowego, jako kompletnego układu, którego celem jest zachowanie życia
  • Fizjologia i patologia kompletnego systemu meridianowego

2.  Dynamiczne badanie pulsu.

Dynamiczne badanie pulsu jest kluczowym elementem w pracy z kompletnym systemem meridianowym. Dokładne zrozumienie relacji pomiędzy narządami i sposobów ich komunikacji umożliwia praktykowi wybór najskuteczniejszej dla pacjenta warstwy energetycznej, na której należy pracować oraz dobranie konkretnych meridianów, które zostaną nakłute.

3. Meridiany ścięgnisto-mięśniowe

Są pierwszym z omawianych układów meridianowych. Meridiany ścięgnisto-mięśnowe są pierwszą linią obrony przed zewnętrznymi czynnikami patogennymi. Są one użyteczne w leczeniu urazów mięśniowych, napięcia, nagłych urazów, problemów skórnych, etc.

Plan drugiego spotkania – Meridiany rozbieżne

Zgodnie z klasycznym opisem, meridiany rozbieżne powstają gdy pojawia się na nie zapotrzebowanie, aby przechować czynnik patogenny (zewnętrzny lub wewnętrzny) w stanie latencji. Zrozumienie ich funkcji w relacji do pozostałych elementów pełneg osystemu meridianowego umożliwia praktykowi bezpośrednie dotarcie do patologii znajdującej się w stanie latencji i usunięcie jej.

Dzięki zrozumieniu interakcji między zasobami ciała i czynnikami patogennymi możliwym staje się leczenie przewlekłych chorób zwyrodnieniowych i  innych chorób przewlekłych.

Plan trzeciego spotkania – Osiem meridianów cudownych

Meridiany cudowne umożliwiają człowiekowi podążanie za swoim Dao, odkrywanie swojego życiowego przeznaczenia. Poprzez zrozumienie ich fizjologii oraz funkcji możemy umożliwić naszym pacjentom pracę nad transformacją ich życia, która doprowadzi ich do odkrycia swoich możliwości, pasji i powołania, a w konsekwencji do poczucia spełnienia swoich życiowych zadań i celów.

Poprzez docieranie do poziomu meridianów cudownych można wpływać na choroby wrodzone oraz dziedziczne i leczyć je. Dodatkowo meridiany cudowne umożliwiają odpuszczenie nieświadomych (lub świadomych) traum i nieprzeżytych, zablokowanych emocji.

GODZINY KURSU:

  • Sobota 9:00 – 19:00
  • Niedziela 9:00 – 17:00
Prowadzący
Cody Dodo
Cody Dodo L.Ac. (USA)
Kalendarz18 lipca 2020 - 19 lipca 2020
Szkoła ITCM DAO, Strąkowa, Kraków, Polska   DojazdZobacz na mapie

Kompletny system meridianowy. Meridiany cudowne.

1500.00 

1500 zł – cena regularna

1300 zł – cena zniżkowa przy rejestracji i wpłacie całości kwoty na 3 miesiące przed kursem*

20% zniżki dla uczestników Szkoły ITCM DAO (300 zł)**

100 zł zniżki dla członków PTCMA**

* promocja nie łączy się z innymi zniżkami

** zniżki dla uczestników Szkoły ITCM DAO oraz członków PTCMA łączą się

Osoby chcące skorzystać z rabatu oraz uczestników szkoły ITCM DAO, prosimy o kontakt przed wpłatą kosztu kursu. Po weryfikacji Państwa danych osobowych zostanie przyznana zniżka na kurs. Dokonanie wpłaty za szkolenie oznacza akceptację regulaminu finansowego szkolenia.

Regulamin finansowy szkolenia:

Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia – zgłoszenia chęci udziału w kursie (przesłanie formularza ze strony www.itcmkrakow.pl, wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: itcm.krakow@gmail.com.

Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu) lub przeznaczenie wpłaconej kwoty na uczestnictwo w szkoleniu w innym terminie.

LOKALIZACJA WYDARZENIA