28/11/2020 - 29/11/2020

Data kursu

Data kursu28-29 listopada 2020

Godziny kursuGodziny kursu: Sobota 9:00 – 18:00, Niedziela 9:00 – 17:00

Formuła kursu – webinar online

Kurs obejmuje 23 godziny dydaktyczne, które będą wykładem prowadzonym w formule webinaru online. Webinary prowadzone przez ITCM DAO odbywają się za pośrednictwem platformy Clickmeeting, do której uczestnicy otrzymują dostęp na kilka godzin przez rozpoczęciem webinaru. Dla tych, którzy nie dotrą na czas webinaru, a są zapisani i mają opłacony webinar, przygotowaliśmy specjalny dostęp do nagrań po każdym webinarze, dzięki czemu nie trzeba martwić się, że zostanie opuszczony jakiś temat. Dodatkowo po odbyciu webinaru, przez kolejny miesiąc po spotkaniu, będą mogli Państwo wrócić do nagrania i utrwalić swoją wiedzę z danego tematu. Warunkiem skorzystania z webinaru jest wpłata pełnej kwoty za webinar, przed jego rozpoczęciem. Prosimy pamiętać, że przelewy bankowe trwają nawet kilka godzin, dlatego każdy kto będzie chciał się zapisać tuż przed webinarem, proszony jest o wysłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy: itcm.krakow@gmail.com.

Informacje na temat kursu

Celem szkolenia jest nauczenie studentów podstawowych pojęć z zakresu holodynamiki, umiejętności wprowadzenia pacjenta w stan relaksacji oraz techniki pracy wykorzystywanej w tej metodzie. Po szkoleniu uczestnik powinien znać historię powstania holodynamiki, rozumieć i stosować się do “kodeksu etycznego” terapeuty oraz potrafić przeprowadzić wizytę terapeutyczną z wykorzystaniem holodynamiki.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik zna:

 • historię holodynamiki i jej podstawowe założenia
 • podstawowe zasady pracy
 • kodeks etyki terapeuty

Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

 • zdefiniować pojęcia przestrzeni serca, pola miłości i miejsca spokoju
 • przeprowadzić podstawowy seans
 • samodzielnie pracować z podświadomością

Po zakończeniu szkolenia uczestnik rozumie: 

 • człowieka jako wielowymiarową istotę kosmiczną
 • pojęcia: Miejsce Planowania, Przewodnik, Wyższy Potencjał, Linie Rodu, Zamknięcie Karmy Rodu

Ponadto uczestnik rozumie rolę terapeuty, istotę relacji terapeuta-pacjent, ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Program kursu

 1. Holodynamika – definicja pojęcia.
 2. Zadania holodynamiki.
 3. Historia holodynamiki.
 4. Naukowe podstawy holodynamiki:
  • wyjaśnienie powstania metody jaką jest holodynamika
  • Karl Pribman, „Jzyki mózgu” – najważniejsze informacje z książki
  • odkrycia Davida Boma dotyczącego Ukrytego Porządku Wszechświata
 5. Holodajn jako jednostka świadomości. Właściwości holodajnów.
 6. Naukowe źródła holodynamiki.
 7. Podstawowe zasady holodynamiki.
 8. Kodeks osoby zajmującej się holodynamiką.
 9. Instrumenty używane w holodynamice:
  • Budowanie przestrzeni serca,
  • Pole miłości,
  • Miejsce spokoju.
 10. Pierwszy stopień holodynamiki – praca z aspektem osobowościowym, właściwości osobowości, przykład przeprowadzenia seansu.
 11. Drugi stopień holodynamiki – człowiek jako wielowymiarowa istotna kosmiczna.
 12. Nowe pojęcia:
  • Miejsce Planowania
  • Przewodnik
  • Wyższy Potencjał
  • Linie Rodu
  • Zamknięcie Karmy Rodu
 13. Alternatywna odmiana procesu holodynamicznego.
 14. Samodzielna praca dotycząca poznania podświadomości.
Prowadzący
Olga Kozińska
Olga Kozińska MD (Ukraina)
Kalendarz28/11/2020 - 29/11/2020

Holodynamika – leczenie chorób o podłożu psychosomatycznym.

1000.00 

Cena kursu

1000 zł – cena regularna kursu online

Regulamin finansowy szkolenia

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata całości kwoty w ciągu 5 dni przed rozpoczęciem kursu. Wpłaty można dokonać za pośrednictwem kilku sposobów płatności: zwykły przelew bankowy, płatność szybkim przelewem online, płatność PayPal.
 2. Istnieje możliwość rozłożenia kwoty za kurs na raty. Dzięki współpracy z firmą Mediraty Sp. z o.o., możemy Państwu zaproponować wygodną i bezpieczną spłatę ceny kursu w ratach. Dostępne okresy spłaty wynoszą 12, 24, 36, 48 lub 60 miesięcy. Aby skorzystać z systemu płatności ratalnej prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 266 83 70 (pon. ‑ pt. 8:00 ‑ 20:00, sob. 9:00 ‑ 14:00). Pod tym linkiem dostępny jest również wygodny kalkulator ratalny, dzięki któremu obliczą Państwo wysokość każdej raty.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia – zgłoszenia chęci udziału w kursie (wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: itcm.krakow@gmail.com.
 4. Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu) lub przeznaczenie wpłaconej kwoty na uczestnictwo w szkoleniu w innym terminie.

LOKALIZACJA WYDARZENIA