21/11/2020 - 22/11/2020

Data kursu

21-22 listopada 2020

Godziny kursu: Sobota 9:00 – 20:00, Niedziela 9:00 – 19:00

Informacje na temat kursu

Kurs obejmuje 26 godzin dydaktycznych, które będą połączeniem wykładu i zajęć praktycznych dających możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy i nabycia nowych umiejętności. Kurs prowadzony przez doktor Olgę Kozińską łączy wykład z zajęciami praktycznymi. Celem szkolenia jest nauczenie studentów podstawowych pojęć z zakresu holodynamiki, umiejętności wprowadzenia pacjenta w stan relaksacji oraz techniki pracy wykorzystywanej w tej metodzie. Po szkoleniu uczestnik powinien znać historię powstania holodynamiki, rozumieć i stosować się do “kodeksu etycznego” terapeuty oraz potrafić przeprowadzić wizytę terapeutyczną z wykorzystaniem holodynamiki.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik zna:

 • historię holodynamiki i jej podstawowe założenia
 • podstawowe zasady pracy
 • kodeks etyki terapeuty

Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

 • zdefiniować pojęcia przestrzeni serca, pola miłości i miejsca spokoju
 • przeprowadzić podstawowy seans
 • samodzielnie pracować z podświadomością

Po zakończeniu szkolenia uczestnik rozumie: 

 • człowieka jako wielowymiarową istotę kosmiczną
 • pojęcia: Miejsce Planowania, Przewodnik, Wyższy Potencjał, Linie Rodu, Zamknięcie Karmy Rodu

Ponadto uczestnik rozumie rolę terapeuty, istotę relacji terapeuta-pacjent, ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Program kursu

 1. Holodynamika – definicja pojęcia.
 2. Zadania holodynamiki.
 3. Historia holodynamiki.
 4. Naukowe podstawy holodynamiki:
  • wyjaśnienie powstania metody jaką jest holodynamika
  • Karl Pribman, „Jzyki mózgu” – najważniejsze informacje z książki
  • odkrycia Davida Boma dotyczącego Ukrytego Porządku Wszechświata
 5. Holodajn jako jednostka świadomości. Właściwości holodajnów.
 6. Naukowe źródła holodynamiki.
 7. Podstawowe zasady holodynamiki.
 8. Kodeks osoby zajmującej się holodynamiką.
 9. Instrumenty używane w holodynamice:
  • Budowanie przestrzeni serca,
  • Pole miłości,
  • Miejsce spokoju.
 10. Pierwszy stopień holodynamiki – praca z aspektem osobowościowym, właściwości osobowości, przykład przeprowadzenia seansu.
 11. Drugi stopień holodynamiki – człowiek jako wielowymiarowa istotna kosmiczna.
 12. Nowe pojęcia:
  • Miejsce Planowania
  • Przewodnik
  • Wyższy Potencjał
  • Linie Rodu
  • Zamknięcie Karmy Rodu
 13. Alternatywna odmiana procesu holodynamicznego.
 14. Samodzielna praca dotycząca poznania podświadomości.
Prowadzący
Olga Kozińska
Olga Kozińska MD (Ukraina)
Kalendarz21/11/2020 - 22/11/2020

Holodynamia – leczenie chorób o podłożu psychosomatycznym.

1500.00 

Cena kursu

1500 zł – cena regularna

20% zniżki dla słuchaczy Szkoły ITCM DAO*

10% zniżki dla członków PTCMA*

* zniżki dla uczestników Szkoły ITCM DAO oraz członków PTCMA łączą się

Słuchacze Szkoły ITCM DAO oraz członkowie towarzystwa PTCMA mogą skorzystać ze zniżki na kursy. Prosimy po wyborze kursu, w koszyku zakupowym wpisać kod promocyjny, który otrzymali Państwo na swój adres e-mail.

Regulamin finansowy szkolenia

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata całości kwoty w ciągu 5 dni przed rozpoczęciem kursu. Wpłaty można dokonać za pośrednictwem kilku sposobów płatności: zwykły przelew bankowy, płatność szybkim przelewem online, płatność PayPal.
 2. Istnieje możliwość rozłożenia kwoty za kurs na raty. Dzięki współpracy z firmą Mediraty Sp. z o.o., możemy Państwu zaproponować wygodną i bezpieczną spłatę ceny kursu w ratach. Dostępne okresy spłaty wynoszą 12, 24, 36, 48 lub 60 miesięcy. Aby skorzystać z systemu płatności ratalnej prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 266 83 70 (pon. ‑ pt. 8:00 ‑ 20:00, sob. 9:00 ‑ 14:00). Pod tym linkiem dostępny jest również wygodny kalkulator ratalny, dzięki któremu obliczą Państwo wysokość każdej raty.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia – zgłoszenia chęci udziału w kursie (wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: itcm.krakow@gmail.com.
 4. Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu) lub przeznaczenie wpłaconej kwoty na uczestnictwo w szkoleniu w innym terminie.

LOKALIZACJA WYDARZENIA