11 lipca 2020 - 11 lipca 2020

Celem warsztatu jest zapoznanie z podejściem terapeutycznym jakim jest terapia czaszkowo-krzyżowa i możliwością zastosowania tej metody w terapii zatok żylnych opony twardej.  Zostaną omówione podstawy anatomiczne układu żylnego zlokalizowanego w jamie czaszki, połączenia pomiędzy kośćmi czaszki, ruchy zachodzące między kośćmi czaszki oraz funkcja i krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego. Główna część warsztatu będzie przeznaczona na praktyczną naukę drenażu zatok technikami terapii czaszkowo-krzyżowej.

Plan kursu:

  1. Anatomia i fizjologia: ruchomość kości czaszki i kości krzyżowej, budowa i funkcja zatok żylnych opony twardej, wytwarzanie i krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego.
  2. Czym jest terapia czaszkowo-krzyżowa – historia, rytm cranialny.
  3. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu.
  4. Metodyka zabiegu: chwyty drenujące, kolejność opracowania.

Godziny kursu:

  • Sobota 9:00 – 14:00
Prowadzący
Kalendarz11 lipca 2020 - 11 lipca 2020
Szkoła ITCM DAO, Strąkowa, Kraków, Polska   DojazdZobacz na mapie

Drenowanie zatok żylnych mózgu z zastosowaniem technik terapii czaszkowo-krzyżowej

150.00 

Regulamin finansowy szkolenia:

  1. Po rejestracji w kursie, prosimy o wpłatę całości kwoty w ciągu 10 dni od daty rejestracji.
  2. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia – zgłoszenia chęci udziału w kursie (przesłanie formularza ze strony www.itcmkrakow.pl, wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: itcm.krakow@gmail.com.
  3. Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu) lub przeznaczenie wpłaconej kwoty na uczestnictwo w szkoleniu w innym terminie.

LOKALIZACJA WYDARZENIA