20/07/2022 - 22/07/2022

Data kursu

Data kursu20-22 lipca 2022 (śr-pt)

Godziny kursuGodziny kursu: 10:00 – 17:00

Formuła kursu – webinar online

Kurs obejmuje 28 godzin dydaktycznych, które będą wykładem prowadzonym w formule webinaru online. Webinary prowadzone przez ITCM DAO odbywają się za pośrednictwem platformy Clickmeeting, do której uczestnicy otrzymują dostęp na kilka godzin przez rozpoczęciem webinaru. Wykłady będą nagrywane, a uczestnicy otrzymają dostęp do nagrania na 30 dni po zakończeniu kursu, aby w dogodnym czasie raz jeszcze odsłuchać materiał i utrwalić wiedzę. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty na 5 dni przed rozpoczęciem kursu.

Informacje na temat kursu

Jedną z centralnych teorii filozofii chińskiej jest Teorii Pięciu Elementów, która nie tylko umożliwia zrozumienie i opisanie otaczającego świata, ale także służy jako mocne narzędzie diagnostyczne. Każdy element posiada swoją własną energię i razem reprezentują możliwości, kierunki, pory roku, czas, barwy, odczucia, smaki, zapachy, pokarmy, zwierzęta i kształty. W Starożytnych Chinach rozumiano, że wszystko, co istnieje w naturze jest kontrolowane przez stan energii łączących Niebiosa z Ziemię. Energie te podzielono na Pięć Elementów: Drzewo, Ogień, Ziemię, Metal i Wodę. Data urodzenia jest czasem, w którym otrzymujemy nasz unikalny ”kod” energetyczny, zgodny ze stanem energii panującej w danej chwili we wszechświecie. W astrologii chińskiej wyróżnia się cykle 60-letnie, a w nich 10-letnie, roczne, miesięczne, dzienne i godzinowe. Unikalna kombinacja elementów przypadających na dany cykl przekłada się na określony zestaw elementów opisujących człowieka i jego potencjał urodzeniowy. Zrozumienie osobistej mapy pomaga zidentyfikować korzystne i problemowe obszary dotyczące zdrowia i relacji, a także wyjaśnić sposób postrzegania własnych zachowań i zewnętrznych zdarzeń.

Każdy Element odpowiada za określone obszary w życiu. Cztery Filary lub (Ba Zi) pozwalają ocenić czy dana osoba ma dostęp do energii określonego elementu. Ponadto podpowiadają, skąd czerpać je w razie braku lub jak zrównoważyć występujący nadmiar. Dzięki zrozumieniu Czterech Filarów Przeznaczenia można odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Jakim elementem jestem?
 • Które elementy są u mnie mocne, a które słabe?
 • W czym jestem dobry? Czym nie powinienem się zajmować?
 • Czego poszukuje w relacjach z innymi?
 • W jaki sposób powinienem wyrażać siebie?
 • Na jakie aspekty zdrowia zwrócić szczególną uwagę?

Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne analizy map Ba Zi oraz wykorzystywania potencjału urodzeniowego pacjenta w planowanej terapii.

Plan kursu

DZIEŃ PIERWSZY: Pięć Elementów w Medycynie Chińskiej (dostęp do nagrań)

Po opłaceniu uczestnictwa zostanie przesłane pięć nagrań (łącznie 12,5 godziny) dotyczących Pięciu Elementów. Teoria 5 Przemian, inaczej zwanych Elementami, należy do fundamentalnych teorii medycyny chińskiej. Każdemu Elementowi przypisano pewne atrybuty – cechy, które możemy odnaleźć w świecie zewnętrznym, a także w nas samych. Jako że w chińskiej filozofii i medycynie poziom fizyczny jest nieodłączny od poziomu umysłu i ducha, są to nie tylko cechy fizyczne, ale także cechy charakteru, reakcje emocjonalne czy zdolności umysłowe. Z Elementami powiązano też narządy, z których każdy pełni określone funkcje w ciele. Znajomość Teorii Pięciu Elementów jest kluczowa dla późniejszej analizy potencjału urodzeniowego. Podczas webinarów omawiane są następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do Teorii Pięciu Elementów.
 2. Relacje pomiędzy Elementami:
  a) Cykl Tworzący,
  b) Cykl Kontrolny,
  c) cykle patologiczne.
 3. Pięć Elementów w tekstach klasycznych.
 4. Aspekty poszczególnych Elementów.
 5. Pięć Elementów a cechy charakteru i osobowości.
 6. Pięć Elementów a fizjologia zachodnia i chińska:
  a) narządy,
  b) tkanki,
  c) najważniejsze funkcje,
  d) najczęstsze dolegliwości.

Każde 2,5-godzinne nagranie dotyczy jednego Elementu w następującej kolejności:

 • Element Drzewa
 • Element Ognia
 • Element Ziemi
 • Element Metalu
 • Element Wody

DZIEŃ DRUGI: Astrologia chińska – wiadomości wykorzystywane w analizie map urodzeniowych (wykład online)

Drugi dzień będzie obejmował informacje niezbędne do analizy map urodzeniowych. Zostaną omówione podstawowe pojęcia z zakresu astrologii chińskiej oraz ich rola w tworzeniu i analizie Filarów Przeznaczenia.

 1. Wprowadzenie do astrologii chińskiej:
  a) Historia i twórcy metody,
  b) Ewolucja astrologii chińskiej na przestrzeni lat.
 2. Podstawowe pojęcia astrologii chińskiej:
  a) Kalendarz chiński,
  b) Zodiak chiński i jego zwierzęta,
  c) Kod przeznaczenia,
  d) 4 Filary mapy.
 3. Podstawowe teorie w medycynie chińskiej:
  a) Qi,
  b) Yin – Yang,
  c) Trzy Skarby,
  d) Pięć przemian – Wu Xing.
 4. 12 etapów życia i wzrost elementów:
  a) znaczenie poszczególnych etapów,
  b) dostępność Elementów.
 5. 10 Niebiańskich Pni i 12 Ziemskich Gałęzi:
  a) rola i znaczenie,
  b) umiejscowienie na mapie,
  c) elementy ukryte,
  d) wpływ na pacjenta.
 6. Relacje znaków w obrębie mapy:
  a) Kombinacje Pni i Gałęzi,
  b) Kombinacje Potrójne,
  c) Zderzenia Pni,
  d) Zderzenia Gałęzi,
  e) Kombinacje Pór roku.
 7. Cztery Filary Przeznaczenia:
  a) Wykres godziny, dnia, miesiąca, roku,
  b) Dzień Mistrza i profile osobowości,
  c) Relacje Dnia Mistrza z innymi elementami – Wody, Drzewa, Ognia, Ziemi, Metalu.
 8. Filary Szczęścia:
  a) Określanie Filarów Szczęścia w mapie
  b) Wpływ 10-letnich cykli na życie i zdrowie
 9. Korzenie zdrowia i choroby:
  a) siła Dnia Mistrza,
  b) Korzystne i niekorzystne Elementy mapy,
  c) analiza mapy pod kątem zdrowotnym.

DZIEŃ TRZECI: Astrologia chińska w praktyce.  Analiza map i tworzenie strategii leczenia (wykład online)

Trzeci dzień będzie poświęcony analizie map urodzeniowych uczestników szkolenia. Zaczniemy od omówienia informacji zawartych w poszczególnych mapach. Następnie przejdziemy do określenia potencjalnych problemów, szczególnie zdrowotnych, które mogą pojawiać się przy danych układach Elementów. Potencjał będzie każdorazowo porównywany z aktualnie występującymi dolegliwościami. Za każdym razem zostaną udzielone wskazówki jakie interwencje w stylu życia oraz jakie działania lecznicze i akupunkturowe należy podjąć, aby przywrócić lub zachować zdrowie. Analizy te będą dla uczestników demonstracją sposobu pracy w gabinecie terapeutycznym. Na zakończenie przedstawiony będzie sposób wykonywania analiz rodzinnych.

 1. Mapa dnia:
  a) wykreślanie Trzech Filarów dla dowolnej daty,
  b) zawartość i relacje elementów w mapie,
  c) czynności wskazane dla efektywnego wykorzystania potencjału dnia.
 2. Mapy urodzeniowe:
  a) określanie Czterech Filarów Przeznaczenia,
  b) wpływ miejsca urodzenia na rozkład mapy,
  c) Mistrz Dnia i jego cechy,
  d) typ charakteru a Elementy w mapie.
 3. Mistrz Dnia – analiza:
  a) siła Mistrza Dnia,
  b) elementy korzystne i niekorzystne,
 4. Manifestacja poszczególnych Elementów w życiu codziennym:
  a) predyspozycje indywidualne,
  b) zdrowie,
  c) tendencja do chorób.
 5. Określanie relacji międzyludzkich na podstawie mapy urodzeniowej.
  a) relacje w związku,
  b) relacje w rodzinie,
  c) relacje w pracy.
 6. Zdrowie i szczęście w poszczególnych okresach życia:
  a) dzieciństwo – czas zależności,
  b) młoda dorosłość – nabywanie samodzielności,
  c) dojrzałość – stanowienie o sobie,
  d) wiek senioralny – czas po emeryturze.

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymają:

 • obszerny skrypt w formie elektronicznej,
 • wcześniejszy dostęp do 12,5 h nagrań dotyczących Teorii Pięciu Elementów,
 • 30-dniowy dostęp do nagrania kursu.
Prowadzący (kliknij na zdjęcie)
Helena Zwinczewska
Helena Olearska lekarz (Polska)
Kalendarz20/07/2022 - 22/07/2022

Ba Zi – potencjał urodzeniowy i jego rola w planowanej terapii.

1100.00 

Cena kursu

1500 zł – cena regularna

1100 zł – cena promocyjna do 31 maja 2022 roku

Członkowie PTCMA oraz Studenci Szkoły Akupunktury (ITCM DAO) mogą skorzystać z dodatkowych zniżek na kursy.

10% zniżki dla członków towarzystwa PTCMA

20% zniżki dla słuchaczy szkoły ITCM DAO

Rabaty i promocje nie łączą się

Regulamin finansowy szkolenia

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata całości kwoty w ciągu 5 dni przed rozpoczęciem kursu. Wpłaty można dokonać za pośrednictwem kilku sposobów płatności: zwykły przelew bankowy, płatność szybkim przelewem online, płatność PayPal.
 2. Istnieje możliwość rozłożenia kwoty za kurs na raty. Dzięki współpracy z firmą Mediraty Sp. z o.o., możemy Państwu zaproponować wygodną i bezpieczną spłatę ceny kursu w ratach. Dostępne okresy spłaty wynoszą 12, 24, 36, 48 lub 60 miesięcy. Aby skorzystać z systemu płatności ratalnej prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 266 83 70 (pon. ‑ pt. 8:00 ‑ 20:00, sob. 9:00 ‑ 14:00). Pod tym linkiem dostępny jest również wygodny kalkulator ratalny, dzięki któremu obliczą Państwo wysokość każdej raty.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia – zgłoszenia chęci udziału w kursie (wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: itcm.krakow@gmail.com.
 4. Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu) lub przeznaczenie wpłaconej kwoty na uczestnictwo w szkoleniu w innym terminie.
 5. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania kursu 30 dni przed jego rozpoczęciem kursu i poinformowania o tym wszystkich uczestników.

Deposit Amount :

LOKALIZACJA WYDARZENIA