SPOTKANIE 1

 1. Pozytywne i negatywne koncepcje zdrowia i choroby. Model salutogenetyczny i patogenetyczny.
 2. Konieczność znajomości medycyny akademickiej dla swobodnej komunikacji i współpracy z lekarzami oraz innymi terapeutami.
 3. Medycyna integracyjna – czym jest, dlaczego jest nam potrzebna?
 4. Życie w zdrowiu. Homeostaza.
 5. Pozycja anatomiczna człowieka. Podstawowe poję
 6. Wprowadzenie do układów narządów.
  • Czym są układy narządów.
  • Różnica między funkcją układu a funkcją narządu.
  • Zależności między układami.
 7. Budowa komórkowa organizmu.
  • Czym jest komórka.
  • Budowa i funkcje błony komórkowej.
  • Budowa i funkcje organelli komórkowych.
 8. Anatomia układu kostno-szkieletowego i układu mięśniowego.
  • Szczegóły i zależności anatomiczne.
  • Funkcje poszczególnych mięśni, fizjologiczne zakresy ruchu.
  • Stawy – rodzaje i podział stawów.
 9. Część praktyczna.

SPOTKANIE 2

 1. Kość.
  • Budowa kości (osteblasty, osteoklasty, osteocyty).
  • Złamania i ich gojenie.
 2. Komórka mięśniowa.
  • Mięśnie poprzecznie-prążkowane.
  • Mięśnie gładkie.
 3. Błona komórkowa – budowa i funkcje.
 4. ATP jako podstawowy nośnik energii.
  • Podstawy przemiany materii – węglowodany, tłuszcze, białka.
 5. Wprowadzenie do genetyki.
 6. Immunologia organizmu.
  • Komórki układu odpornościowego.
  • Przeciwciała – budowa, klasy, funkcja.
 7. Część praktyczna.
  • Badanie układu kostno-szkieletowego.
  • Stabilizacja złamań.

SPOTKANIE 3

 1. Układ krążenia – anatomia i fizjologia.
 2. Krew.
  • Elementy morfotyczne krwi.
  • Osocze.
  • Prawidłowe parametry.
  • Funkcje.
 3. Układ limfatyczny. Węzły chłonne.
 4. Jonogram.
 5. Regulacja ciśnienia tętniczego, regulacja pracy serca, mikrokrążenie.
 6. Tętno.
  • Rodzaje, badanie.
  • Nieprawidłowości.
 7. Część praktyczna.
  • Badanie fizykalne.
  • Interpretacja wyników badania morfologii krwi i jonogramu.
  • Badanie węzłów chłonnych i interpretacja wyników.

SPOTKANIE 4

 1. Choroby układu krążenia.
  • Wrodzone i nabyte wady serca.
  • Niewydolność
  • Choroba wieńcowa.
  • Zaburzenia rytmu serca.
  • Czynnościowe dolegliwości kardiologiczne (nerwica serca).
  • Zaburzenia regulacji ciśnienia tętniczego krwi.
  • Choroby tętnic.
  • Choroby żył.
  • Choroby naczyń limfatycznych.
 2. Diagnostyka I leczenie chorób układu krążenia.
 3. Układ oddechowy.
  • Anatomia i fizjologia układu oddechowego.
  • Najczęściej występujące choroby, ich diagnostyka i leczenie.
  • Astma, POChP.
  • Rak płuca.
  • Choroby płuc o podłożu zakaźnym.
 4. Pierwsza pomoc. Wybrane stany nagłe w medycynie.
 5. Część praktyczna.
  • Badanie fizykalne układu krążenia i układu oddechowego.
  • Wprowadzenie do badań obrazowych – zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej.

SPOTKANIE 5

 1. Przewód pokarmowy.
  • Anatomia i fizjologia.
  • Najczęstsze choroby kolejnych odcinków przewodu pokarmowego.
 2. Nietolerancje pokarmowe.
 3. Zespół metaboliczny. Otyłość.
 4. Wątroba, trzustka.
  • Anatomia i fizjologia.
  • Funkcje gruczołów układu pokarmowego.
  • Choroby wątroby i dróg żółciowych.
  • Choroby trzustki.
 5. Podstawy farmakologii. Grupy leków.
 6. Część praktyczna.
  • Badanie palpacyjne brzucha.
  • Najczęstsze patologie w badaniach obrazowych.

SPOTKANIE 6

 1. Mikrobiologia lekarska.
  • Ogólne zasady aseptyki i antyseptyki.
  • Podstawy epidemiologii.
  • Podział, budowa oraz rozwój bakterii.
  • Chorobotwórczość i cechy na nią wpływające.
  • Antybiotyki – rola, mechanizm działania, oporność.
  • Budowa.
  • Choroby wywoływane przez wirusy.
  • Leczenie chorób wirusowych.
  • Manifestacje kliniczne grzybic.
  • Leczenie chorób wywoływanych przez grzyby.
 2. Budowa oka.
  • Wady wzroku – krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm.
  • Inne choroby w okulistyce.
  • Zaćma.
  • Jaskra.
  • Stany nagłe.
 3. Budowa i funkcje skóry.
  • Najczęstsze choroby skóry.
  • Manifestacje skórne chorób układowych. Zespoły paraneoplastyczne
 4. Budowa ucha.
  • Najczęstsze choroby ucha.
  • Zapalenie ucha środkowego.
  • Zaburzenia funkcji błędnika.
  • Zapalenia zatok.
  • Przerost migdałka podniebiennego.
 5. Część praktyczna.
  • Analiza objawów w podejmowaniu decyzji terapeutycznych – kiedy podać antybiotyk?
  • Rozpoznawanie chorób dermatologicznych.

SPOTKANIE 7

 1. Układ moczowo-płciowy – anatomia i fizjologia.
  • Budowa nerki.
  • Mechanizm i regulacja powstawania moczu.
 2. Badanie moczu.
 3. Podstawowe jednostki chorobowe – objawy, różnicowanie oraz leczenie.
  • Kamica nerkowa.
  • Kłębuszkowe zapalenia nerek.
  • Niewydolność nerek.
  • Nietrzymanie moczu.
  • Zapalenie układu moczowego.
  • Choroby gruczołu krokowego – łagodny przerost prostaty i rak prostaty.
 4. Układ hormonalny.
  • Czym są hormony?
  • Pętle sprzężenia zwrotnego.
  • Hormony podwzgórza i przysadki.
  • Hormony tarczycy i przytarczyc.
  • Hormony produkowane przez nadnercza.
  • Hormony produkowane przez jądra i jajniki
 5. Choroby autoimmunologiczne.
  • Czym są choroby z autoagresji?
  • Najczęstsze jednostki chorobowe.
 6. Cukrzyca
  • Diagnostyka cukrzycy.
  • Badania chorych na cukrzycę.
  • Leczenie cukrzycy i jego kontrola.
 7. Część praktyczna.
  • Interpretacja wyników badania moczu.
  • Interpretacja wyników badania hormonów tarczycy.
  • Interpretacja wyników glikemii I hemoglobiny glikowanej.

SPOTKANIE 8

 1. Żeński układ płciowy.
  • Anatomia i fizjologia żeńskiego układu płciowego.
  • Położnictwo.
  • Fizjologia ciąży i porodu.
  • Opieka położnicza.
  • Przygotowanie psychofizyczne kobiet ciężarnych do porodu.
  • Patologia ciąży i porodu.
  • Profilaktyka nowotworów złośliwych.
  • Diagnostyka i leczenie nowotworów złośliwych u kobiet.
  • Klimakterium i krwawienia patologiczne.
  • Metody operacyjne w ginekologii.
  • Stany zapalne żeńskich narządów płciowych.
 2. Choroby gruczołu piersiowego.
 3. Notowtory.
  • Definicja nowotworów. Podział nowotworów pod kątem złośliwości.
  • Podstawy onkologii.
  • Jak powstają nowotwory.
  • Rozwój nowotworów.
  • Możliwości diagnostyczne i badania przesiewowe.
  • Podstawowe metody terapii.
  • Ograniczenia diagnostyczne i terapeutyczne.
  • Psychologiczne aspekty choroby nowotworowej.
 4. Część praktyczna.

SPOTKANIE 9

 1. Podstawy psychiatrii.
  • Definicje z zakresu psychopatologii.
  • Nieprawidłowości psychiczne występujące u ludzi zdrowych.
  • Psychopatologia szczegółowa – wybrane zagadnienia.
  • Schizofrenia.
  • Choroby afektywne.
  • Zaburzenia psychosomatyczne.
  • Zasady badania pacjenta z zaburzeniami psychicznymi.
  • Podstawy terapii w zaburzeniach psychicznych.
  • Zagadnienia etyczne i prawne.
 2. Neurologia.
  • Część ogólna – wprowadzenie, anatomia oraz podstawowe definicje w neurologii.
  • Wywiad i badanie neurologiczne.
  • Badania dodatkowe w neurologii.
  • Udary mózgu.
  • Różnice w udarze krwotocznym i niedokrwiennym.
  • Objawy.
  • Zasady postępowania u pacjentów z udarami.
  • Guzy mózgu i rdzenia.
  • Padaczka i stan padaczkowy.
  • Diagnostyka.
  • Zasady leczenia i zalecenia dla pacjentów z rozpoznaną padaczką.
  • Układ pozapiramidowy.
  • Funkcje układu pozapiramidowego.
  • Choroba Parkinsona – objawy, diagnostyka i leczenie.
  • Choroba Huntingtona – objawy, diagnostyka i leczenie
  • Stwardnienie rozsiane.
  • Zespoły bólowe kręgosłupa.
  • Stany nagłe w neurologii.
 3. Medycyna rodzinna – rola lekarza rodzinnego w medycynie.
 4. Część praktyczna.

SPOTKANIE 10

 1. Rozwój dziecka.
  • Charakterystyka rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego w różnych okresach życia. Kamienie milowe rozwoju.
  • Odrębności w rozwoju dzieci przedwcześnie urodzonych dzieci ze zbyt małą wagą urodzeniową.
  • Czynniki wpływające na rozwój dziecka.
  • Akceleracja rozwoju.
  • Najczęstsze zaburzenia rozwoju.
 2. Żywienie dziecka zdrowego.
 3. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii.
 4. Genetyka.
  • Rola czynników genetycznych w etiologii chorób.
  • Najczęstsze choroby genetyczne.
  • Ustalenia wskazania i możliwości badań prenatalnych.
 5. Choroby metaboliczne – patogeneza, rokowanie i leczenie wrodzonych i nabytych chorób metabolicznych.
 6. Gastroenterologia dziecięca.
  • Najczęstsze wady przewodu pokarmowego.
  • Ostre i przewlekłe biegunki.
  • Bóle brzucha – diagnostyka różnicowa.
  • Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego.
  • Żółtaczki.
 7. Pulmonologia dziecięca – patogeneza, rokowanie i leczenie najczęstszych chorób.
  • Wady rozwojowe układu oddechowego.
  • Zakażenia górnych dróg oddechowych.
  • Zapalenie płuc.
  • Ciało obce w drogach oddechowych.
  • Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych.
  • Astma oskrzelowa.
  • Zasady rozpoznawania i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności oddechowej.
 8. Kardiologia.
  • Krążenie płodowe i jego implikacje.
  • Sinica u dziecka.
  • Badanie kardiologiczne u dzieci.
  • Najczęstsze wrodzone wady serca.
  • Niewydolność krążenia u noworodków i dzieci starszych.
 9. Hematologia
  • Niedokrwistości w pediatrii.
  • Białaczki.
 10. Nefrologia dziecięca.
  • Interpretacja wyników badania ogólnego moczu u dzieci.
  • Zaburzenia mikcji.
  • Zakażenia układu moczowego.
  • Zespół nerczycowy.
  • Niewydolność nerek.
 11. Cukrzyca.
 12. Alergologia.
  • Obraz kliniczny chorób alergicznych u dzieci.
  • Alergeny inhalowane i pokarmowe.
  • Ogólne zasady rozpoznawania, różnicowania i leczenia chorób alergicznych.
 13. Choroby zakaźne wieku dziecięcego.
 14. Neurologia dziecięca.

SPOTKANIE 11

 1. Najczęściej występujące zespoły chorobowe w praktyce lekarza pierwszego kontaktu.
  • Najczęściej podawane objawy przez pacjentów.
  • Jakie pytania zadawać – wskazówki diagnostyczne.
  • Wstępne diagnozy kliniczne – stratyfikacja ryzyka.
 2. Ortopedia.
  • Badanie ortopedyczne i diagnostyka obrazowa.
  • Zmiany zwyrodnieniowe.
  • Nowotwory narządy ruchu.
  • Zapalenia i zakażenia kości i stawów.
  • Choroby nerwowo-mięśniowe.
  • Złamania, zwichnięcia i skręcenia.
 3. Skala bólu. Drabina analgetyczna.
 4. Prowadzenie dokumentacji w medycynie.

SPOTKANIE 12

 1. Reumatologia
  • Czynnik reumatoidalny. Podział spondyloartopatii.
  • Reumatoidalne zapalenie stawów.
  • Mechanizm uszkodzenia stawów w przebiegu RZS.
  • Podstawowe objawy. Diagnostyka i leczenie.
  • Spondyloartropatie seronegatywne.
  • Układowe choroby tkanki łącznej.
  • Zapalenie naczyń.
  • Fibromialgia.
 2. Choroby zakaźne o szczególnym znaczeniu.
  • Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS).
  • Budowa wirusa HIV.
  • Drogi szerzenia się i znaczenie epidemiologiczne wirusa.
  • Rozwój AIDS.
  • Choroby wskaźnikowe.
  • Możliwości terapeutyczne i profilaktyczne.
  • Wirusowe zapalenia wątroby.
  • Podział WZW.
  • Diagnostyka i różnicowanie wirusowych zapaleń wątroby.
  • Szczegółowe omówienie WZW B i WZW C.
  • Metody profilaktyczne.
  • Drogi szczerzenia się zakażenia.
  • Diagnostyka i leczenie.
  • Grypa.
 3. Egzamin końcowy.