Przeciwbólowe poniedziałki

Spotkania “Metoda równoważenia dr Tana” były skupione na leczeniu problemów ortopedycznych, jednak często pacjenci przychodzący do akupunkturzystów cierpią na problemy internistyczne. Do najczęściej zgłaszanych problemów można zaliczyć bezsenność, problemy z trawieniem, zespół napięć przedmiesiączkowych, bóle głowy i zmęczenie. “Równoważenie ogólne w metodzie dr Tana” służy poznaniu sposobów leczenia zaburzeń narządowych za  pomocą akupunktury wykonywanej zgodnie z 7 systemami równoważenia.

Aby akupunktura cechowała się wysoką skutecznością należy tworzyć kombinacje punktów łączące w sobie dynamizm i statyczność. Dynamizm umożliwia zmianę i mocny ruch energetyczny prowadzący do usunięcia blokad, bądź przeniesienia energii z miejsc, gdzie jest jej za dużo do miejsc gdzie jest jej za mało. Statyczność zapewnia utrzymywanie się efektów wykonanego nakłucia przez długi czas. Obie te cechy posiadają wybrane czwórki lub szóstki meridianowe nakłuwane tak, aby stworzyć ogólną równowagę w ciele pacjenta. Istnieje kilkanaście możliwości wykonania równoważenia ogólnego, które zostaną po kolei omówione w trakcie 4 spotkań webinarowych.

Dodatkowo na szkoleniu zostaną dokładnie omówione Ba Gua oraz heksagramy przyporządkowane do meridianów. Dzięki znajomości trygramów i heksagramów oraz ich relacji z punktami antycznymi istnieje możliwość dokonywania konwersji meridianowej, leżącej u podstawy równoważenia ogólnego.

Odbycie wszystkich spotkań umożliwia głębsze zrozumienie akupunktury i systemu dr Tana, a także pozwala praktykowi na kontynuację swojej przygody z systemami równoważenia.

Cykl Równoważenie ogólne w metodzie doktora Tana składa się z czterech webinarów:

  1. 11.05.2020 – Równoważenie ogólne w metodzie doktora Tana. Część I. (ZAPISZ SIĘ)
  2. 18.05.2020 – Równoważenie ogólne w metodzie doktora Tana. Część II. (ZAPISZ SIĘ)
  3. 25.05.2020 – Równoważenie ogólne w metodzie doktora Tana. Część III. (ZAPISZ SIĘ)
  4. 01.06.2020 – Równoważenie ogólne w metodzie doktora Tana. Część IV. (ZAPISZ SIĘ)

Webinary odbywają się w poniedziałki w godzinach 18:00 – 20:30. Dla tych, którzy nie dotrą na czas webinaru, a są zapisani i mają opłacony webinar, przygotowaliśmy specjalny dostęp do nagrań po każdym webinarze, dzięki czemu nie trzeba martwić się, że zostanie opuszczony jakiś temat. Dodatkowo po odbyciu webinaru, przez kolejny miesiąc po spotkaniu, będą mogli Państwo wrócić do nagrania i utrwalić swoją wiedzę z danego tematu.

Po zakończeniu cyklu 4 webinarów planujemy szkolenie praktyczne w siedzibie Szkoły ale jego termin – z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną – nie jest jeszcze znany. Po płatnych webinarach oraz szkoleniu praktycznym w szkole ITCM DAO, otrzymają Państwo certyfikat ukończenia pełnego kursu Równoważenie ogólne w metodzie doktora Tana.

Promocyjna cena za jedno spotkanie 2,5 godzinne

180 zł 149 zł

Cena zawiera webinar na żywo + dostęp do nagrania po spotkaniu.

Warunkiem skorzystania z webinaru jest wpłata pełnej kwoty za webinar, przed jego rozpoczęciem. Prosimy pamiętać, że przelewy bankowe trwają nawet kilka godzin, dlatego każdy kto będzie chciał się zapisać tuż przed webinarem, proszony jest o wysłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy: itcm.krakow@gmail.com. Kwotę za webinar należy uiścić na poniższe konto bankowe:

NZOZ Werra, ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina
PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej
79 1440 1387 0000 0000 0967 7771
Tytułem: Opłata za webinary – [IMIĘ NAZWISKO]

Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia – zgłoszenia chęci udziału w webinarze (przesłanie formularza ze strony www.itcmkrakow.pl, wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: itcm.krakow@gmail.com.

Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu) lub przeznaczenie wpłaconej kwoty na uczestnictwo w szkoleniu w innym terminie.