Klasyczne środy

Spotkania te będą stanowiły wprowadzenie do teorii meridianów cudownych. W trakcie spotkania omówimy dokładnie kiedy praktyk powinien pomyśleć o użyciu meridianów cudownych. Przedstawione zostaną różne teorie dotyczące powstawania meridianów cudownych oraz ich funkcji. Uczestnicy poznają punkty otwarcia i zamknięcia, możliwe techniki nakłuwania meridianów cudownych oraz dowiedzą jakie są relacje pomiędzy warstwami, a meridianami cudownymi.

Cykl Meridiany cudowne w praktyce doktora Gelmana składa się z dwóch webinarów:

  1. 13.05.2020 – Meridiany cudowne w praktyce doktora Gelmana. Wspieranie warstw. Część I. (ZAPISZ SIĘ)
  2. 20.05.2020 – Meridiany cudowne w praktyce doktora Gelmana. Wspieranie warstw. Część II. (ZAPISZ SIĘ)

Webinary odbywają się w środy w godzinach 18:00 – 20:30. Dla tych, którzy nie dotrą na czas webinaru, a są zapisani i mają opłacony webinar, przygotowaliśmy specjalny dostęp do nagrań po każdym webinarze, dzięki czemu nie trzeba martwić się, że zostanie opuszczony jakiś temat. Dodatkowo po odbyciu webinaru, przez kolejny miesiąc po spotkaniu, będą mogli Państwo wrócić do nagrania i utrwalić swoją wiedzę z danego tematu.

Po zakończeniu cyklu dwóch webinarów planujemy szkolenie praktyczne w siedzibie Szkoły ale jego termin – z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną – nie jest jeszcze znany. Po płatnych webinarach oraz szkoleniu praktycznym w szkole ITCM DAO, otrzymają Państwo certyfikat ukończenia pełnego kursu Meridiany cudowne w praktyce doktora Gelmana.

Promocyjna cena za jedno spotkanie 2,5 godzinne

130 zł 90 zł

Cena zawiera webinar na żywo + dostęp do nagrania po spotkaniu.

Warunkiem skorzystania z webinaru jest wpłata pełnej kwoty za webinar, przed jego rozpoczęciem. Prosimy pamiętać, że przelewy bankowe trwają nawet kilka godzin, dlatego każdy kto będzie chciał się zapisać tuż przed webinarem, proszony jest o wysłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy: itcm.krakow@gmail.com. Kwotę za webinar należy uiścić na poniższe konto bankowe:

NZOZ Werra, ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina
PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej
79 1440 1387 0000 0000 0967 7771
Tytułem: Opłata za webinary – [IMIĘ NAZWISKO]

Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia – zgłoszenia chęci udziału w webinarze (przesłanie formularza ze strony www.itcmkrakow.pl, wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: itcm.krakow@gmail.com.

Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu) lub przeznaczenie wpłaconej kwoty na uczestnictwo w szkoleniu w innym terminie.