Szkoła jest przeznaczona jest dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego, które zajmują się terapią pacjentów (medycyna chińska, dietetyka, fizjoterapia, naturoterapia, etc.) i chciałby podwyższyć swoje kompetencje. Zgodnie z wytycznymi European Traditional Chinese Medicine Association oraz innych towarzystw międzynarodowych, terapeuci powinni odbyć kurs podstaw medycyny akademickiej.

Dobra opieka nad pacjentem coraz częściej jest interdyscyplinarna. Pacjenci są w kontroli i leczeniu u wielu specjalistów, z którymi terapeuci powinni współpracować. Do tego niezbędne jest posiadania podstawowej wiedzy na temat medycyny zachodniej.

Wszystkie spotkania zostały opracowane przez lekarzy tak, by przekazać najpotrzebniejsze informacje. Wykładowcy będą skupiać się na chorobach i dolegliwościach, z którymi najczęściej zgłaszają się pacjenci. Wiedza będzie przekazywana w sposób usystematyzowany i przystępny. Szkoła została podzielona na 12 sesji.

Program szkoły medycyny zachodniej

 1. Podstawy fizjologii komórki, budowa i fizjologia tkanek i narządów.
 2. Podstawy genetyki i embriologii.
 3. Podstawy mikrobiologii i immunologii.
 4. Budowa anatomiczna i histologiczna układów narządów.
 5. Fizjologia i patofizjologia układów narządów.
 6. Najczęstsze choroby poszczególnych układów oraz charakterystyczne dla nich objawy.
 7. Zbieranie wywiadu dotyczącego aktualnego stanu pacjenta oraz przebytych chorób i zabiegów.
 8. Podstawy badania fizykalnego (teoria, praktyka, interpretacja).
 9. Metody diagnostyczne oraz interpretacja wyników badań laboratoryjnych i obrazowych.
 10. Stany nagłe zagrażające życiu i wymagające niezwłocznej interwencji lekarskiej. Pierwsza pomoc.

Harmonogram szkoły – spotkania weekendowe

 1. Spotkanie pierwsze: 11-12 maja 2019
 2. Spotkanie drugie: 29-30 czerwca 2019
 3. Spotkanie trzecie: 23-14 lipca 2019
 4. Spotkanie czwarte: 24-25 sierpnia 2019
 5. Spotkanie piąte: 21-22 września 2019
 6. Spotkanie szóste: 12-13 października 2019
 7. Spotkanie siódme: 09-10 listopada 2019
 8. Spotkanie ósme: 21-22 grudnia 2019
 9. Spotkanie dziewiąte: 11-12 stycznia 2020
 10. Spotkanie dziesiąte: 08-09 lutego 2020
 11. Spotkanie jedenaste: 14-15 marca 2020
 12. Spotkanie dwunaste: 04-05 kwietnia 2020
 13. Data zapasowa: 09-10 maja 2020

Godziny zajęć

 • Sobota: 9.00 – 19.00
 • Niedziela: 9.00 – 18.00

Każde spotkanie będzie składało się z 3 części:

 • Sprawdzenia dotychczas przyswojonej wiedzy (od spotkania 2.),
 • Części teoretycznej, wykładanej przez lekarzy,
 • Części praktycznej.

Materiały szkoleniowe i egzamin

Szkoła medycyny zachodniej zakończy się egzaminem z całości materiału oraz oficjalnym zaświadczeniem uczestnictwa. W ramach szkoły uczestnicy otrzymają niezbędne materiały szkoleniowe.

Koszty i rekrutacja do szkoły

Koszt jednego spotkania to 500 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz pełne wyżywienie.

Aby zapisać się do szkoły należy wypełnić formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej, złożyć dokumenty rekrutacyjne tj. dwa zdjęcia legitymacyjne, kserokopię dyplomu uczelni wyższej lub świadectwa dojrzałości oraz dokonać wpłaty zadatku w kwocie 500 zł na poniższy rachunek:

NZOZ Werra, ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina

PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej

79 1440 1387 0000 0000 0967 7771

Tytułem: Zadatek na szkołę, imię i nazwisko uczestnika

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu wyższej uczelni
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Dokumenty można przesłać drogą mailową (itcm.krakow@gmail.com), listem poleconym lub złożyć osobiście w Krakowie, ul. Lipińskiego 7 u Pani Katarzyny Zaporowskiej po uprzednim telefonicznym umówienia terminu: 504 242 873.