Głosem narodu jest harmonia czysta, mieczem – jedność i zgoda, celem – prawda.

Cyprian Kamil Norwid

Zastępując w powyższym cytacie jedno słowo, uzyskuje się – w moim osobistym odczuciu – jednoznaczny obraz opieki nad drugim człowiekiem.

Głosem Medycyny jest harmonia czysta, mieczem – jedność i zgoda, celem – prawda.

Zdanie to winno być mantrą każdej osoby, która podejmuje się tego szczytnego lecz trudnego zadania, jakim jest prowadzenie pacjenta. Obowiązkiem moralnym takiej osoby jest działanie w najlepszym interesie drugiego człowieka, a w interesie tym zawarte jest poszukiwanie najtrafniejszej metody profilaktyczno-terapeutycznej. Z tego powodu, jako lekarz, zainteresowałem się medycyną chińską, której naukę rozpocząłem 2 lata temu. Początkowo sceptyczny, zacząłem otwierać się na możliwości, które oferuje TCM. Widząc efekty osiągnięte przy pomocy akupunktury, które według mojej wiedzy nie powinny być możliwe, z pokorą, zaciekawieniem i determinacją poszerzam swoje horyzonty. I choć cel medycyny konwencjonalnej i TCM pozostaje niezmienny – dobro pacjenta –  to dysonans między jednym i drugim jest przytłaczający. Miejsce czystej harmonii zastąpiła szermierka niezgody między dwoma niezależnymi prawdami. Mimo mojej krótkiej styczności z TCM zaczynam dostrzegać wiele podobieństw z medycyną zachodnią. Dostrzegam też, że gdyby kroczyły one ramię w ramię, to wypełniłyby się brakujące elementy każdej z osobna. Ileż korzyści płynie z akceptacji, próby zrozumienia i szacunku między terapeutami!

Kurs Podstawy Medycyny Zachodniej dla Terapeutów Medycyny Chińskiej jest moją cegiełką dołożoną do fundamentu Medycyny. W 12 zjazdach omówione w przystępny sposób zostanie zachodnie spojrzenie na pacjenta, sposób przeprowadzania i interpretacji wyników badania fizykalnego oraz wybranych badań dodatkowych. Szczególny nacisk położony będzie na to, żeby po kursie każdy uczestnik mógł odpowiednio wcześnie zauważyć przesłanki o potencjalnym stanie zagrożenia życia i adekwatnie do nich zareagować; dla obopólnego dobra – pacjenta, ale też swojego. Kiedy dzwonić po karetkę? Kiedy poważnie zastanowić się nad nakłuciem pacjenta oraz zrezygnować ze stawiania pijawek (jeżeli ktoś zajmuje się dodatkowo hirudoterapią)? Jak uchronić siebie przez chorobami zakaźnymi oraz jak postępować po ekspozycji na czynniki zakaźne? Jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową w razie konieczności? Jakie możliwości diagnostyczne i lecznicze oferuje medycyna zachodnia? Wszystkie z tych zagadnień oraz wiele innych omówione zostanie w zaplanowany, spójny i przejrzysty sposób. Po kursie uczestnik będzie miał solidne ogólne pojęcie o strukturze i możliwościach medycyny zachodniej oraz nauczy się, jak rozmawiać z lekarzami, których język, choć niosący wiele cennych informacji, bywa niezrozumiały dla ucha osoby bez studiów medycznych.

W nadziei na wspólne tworzenie jednej Medycyny, zapraszam na kurs!

Pawe Ziora

Program szkoły medycyny zachodniej

 1. Podstawy fizjologii komórki, budowa i fizjologia tkanek i narządów.
 2. Podstawy genetyki i embriologii.
 3. Podstawy mikrobiologii i immunologii.
 4. Budowa anatomiczna i histologiczna układów narządów.
 5. Fizjologia i patofizjologia układów narządów.
 6. Najczęstsze choroby poszczególnych układów oraz charakterystyczne dla nich objawy.
 7. Zbieranie wywiadu dotyczącego aktualnego stanu pacjenta oraz przebytych chorób i zabiegów.
 8. Podstawy badania fizykalnego (teoria, praktyka, interpretacja).
 9. Metody diagnostyczne oraz interpretacja wyników badań laboratoryjnych i obrazowych.
 10. Stany nagłe zagrażające życiu i wymagające niezwłocznej interwencji lekarskiej. Pierwsza pomoc.

Harmonogram szkoły – spotkania weekendowe

 1. Spotkanie 1: 21-22 września 2019
 2. Spotkanie 2: 12-13 października 2019
 3. Spotkanie 3: 09-10 listopada 2019
 4. Spotkanie 4: 21-22 grudnia 2019
 5. Spotkanie 5: 11-12 stycznia 2020
 6. Spotkanie 6: 08-09 lutego 2020
 7. Spotkanie 7: 14-15 marca 2020
 8. Spotkanie 8: 04-05 kwietnia 2020
 9. Spotkanie 9: 9-10 maja 2020
 10. Spotkanie 10: 5-6 czerwca 2020
 11. Spotkanie 11: 27-28 czerwca 2020
 12. Spotkanie 12: 5-6 września 2020

Godziny zajęć

 • Sobota: 9.00 – 19.00
 • Niedziela: 9.00 – 18.00

Każde spotkanie będzie składało się z 3 części:

 • Sprawdzenia dotychczas przyswojonej wiedzy (od spotkania 2.),
 • Części teoretycznej, wykładanej przez lekarzy,
 • Części praktycznej.

Materiały szkoleniowe i egzamin

Szkoła medycyny zachodniej zakończy się egzaminem z całości materiału oraz oficjalnym zaświadczeniem uczestnictwa. W ramach szkoły uczestnicy otrzymają niezbędne materiały szkoleniowe.

Koszty i rekrutacja do szkoły

Koszt jednego spotkania to 450 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz pełne wyżywienie.

Cena zniżkowa: 5000 zł w przypadku opłacenia całego kursu z góry – termin wpłat do 16 sierpnia 2019

Aby zapisać się do szkoły należy wypełnić formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej, złożyć dokumenty rekrutacyjne tj. dwa zdjęcia legitymacyjne, kserokopię dyplomu uczelni wyższej lub świadectwa dojrzałości oraz dokonać wpłaty zadatku w kwocie 500 zł na poniższy rachunek:

NZOZ Werra, ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina

PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej

79 1440 1387 0000 0000 0967 7771

Tytułem: Zadatek na szkołę, imię i nazwisko uczestnika

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu wyższej uczelni
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Dokumenty można przesłać drogą mailową (itcm.krakow@gmail.com), listem poleconym lub złożyć osobiście w Krakowie, ul. Lipińskiego 7 u Pani Katarzyny Zaporowskiej po uprzednim telefonicznym umówienia terminu: 504 242 873.