Aby zapisać się do szkoły należy wypełnić formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej, złożyć dokumenty rekrutacyjne tj. dwa zdjęcia legitymacyjne, kserokopię dyplomu uczelni wyższej lub świadectwa dojrzałości oraz dokonać wpłaty zadatku w kwocie 1000 zł na rachunek szkoły ITCM DAO. Koszt jednego spotkania to 1000 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz pełne wyżywienie.

DANE KONTAKTOWE

DANE FIRMY DO FAKTURY (w przypadku wystawienia faktury)

SKĄD DOWIEDZIAŁ(A) SIĘ PANI/PAN O SZKOLE ITCM DAO?

DODATKOWE INFORMACJE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest INSTYTUT TRADYCYJNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ I MEDYCYNY INTEGRACYJNEJ, Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, ul. Lipińskiego 7, 30-349 Kraków, NIP: 679-125-36-91, REGON: 123216259.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest INSTYTUT TRADYCYJNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ I MEDYCYNY INTEGRACYJNEJ, Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, ul. Lipińskiego 7, 30-349 Kraków, NIP: 679-125-36-91, REGON: 123216259.