This event has passed
14 września 2018 - 16 września 2018

Cel kursu:

Na kursie uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę na temat system Meridianów i Punktów Akupunkturowych. Dowiedzą się, gdzie znajdują się poszczególne meridiany, jakie struktury anatomiczne wyznaczają ich przebieg, a także czym się kierować w lokalizowaniu wszystkich punktów akupunkturowych wykorzystywanych w TCM.

Czas trwania kursu:

 • 4 spotkania raz w miesiącu
 • 20 godzin / spotkanie
 • łącznie: 80 godzin

Wymagania:

 • Udział we wszystkich spotkaniach
 • Przynajmniej 5 godzin samodzielnej pracy tygodniowo – łącznie 80 godzin samokształcenia.
 • Sprawdzian w trakcie trwania kursu oraz egzamin końcowy.

Całkowita ilość godzin:

 • 160 godzin zegarowych  (213 godzin lekcyjnych)

Bibliografia:

 • A Manual of Acupuncture – Peter Deadman

Program kursu:

 • Lokalizacja punktów akupunkturowych na 12 Meridianach Głównych
 • Lokalizacja punktów akupunkturowych na meridianach Ren Mai i Du Mai

Plan kursu:

 1. 1. Czym jest system Meridianów? – wprowadzenie.
 2. 2. Jak prawidłowo mierzyć odległość i lokalizować punkty?
  • Terminologia używana w anatomii: położenie z przodu, z tyłu, bocznie, przyśrodkowo, proksymalnie, dystalnie (anterior, posterior, medial, lateral, proximal, distal)
  • „Cun” jako jednostka miary; odmierzanie odległości w różnych regionach ciała
  • Jak używać „Cun-miarki” do precyzyjnego lokalizowania punktów akupunkturowych?
 3. 3. Lokalizacja meridianów i punktów akupunkturowych – teoria i praktyka
  • Meridian Płuc: przebieg kanału i lokalizacja punktów
  • Meridian Jelita Grubego: przebieg kanału i lokalizacja punktów
  • Meridian Żołądka: przebieg kanału i lokalizacja punktów
  • Meridian Śledziony: przebieg kanału i lokalizacja punktów
  • Meridian Serca: przebieg kanału i lokalizacja punktów
  • Meridian Jelita Cienkiego: przebieg kanału i lokalizacja punktów
  • Meridian Pęcherza Moczowego: przebieg kanału i lokalizacja punktów
  • Meridian Nerek: przebieg kanału i lokalizacja punktów
  • Meridian Osierdzia: przebieg kanału i lokalizacja punktów
  • Meridian Potrójnego Ogrzewacza: przebieg kanału i lokalizacja punktów
  • Meridian Pęcherzyka Żółciowego: przebieg kanału i lokalizacja punktów
  • Meridian Wątroby: przebieg kanału i lokalizacja punktów
  • Meridian Ren Mai: przebieg kanału i lokalizacja punktów
  • Meridian Du Mai: przebieg kanału i lokalizacja punktów
Prowadzący
Daniela Mijal Huler Huldai Dipl Ac. (Izrael)
Kalendarz14 września 2018 - 16 września 2018
ul. Strąkowa 3A, Kraków   DojazdZobacz na mapie

Szkoła TCM

Cena

Koszt jednego spotkania to 1000 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz pełne wyżywienie.

Aby zapisać się do szkoły należy wypełnić formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej, złożyć dokumenty rekrutacyjne tj. dwa zdjęcia legitymacyjne, kserokopię dyplomu uczelni wyższej lub świadectwa dojrzałości oraz dokonać wpłaty zadatku w kwocie 1000 zł na poniższy rachunek:

 • NZOZ Werra, ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina
 • PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej
 • 79 1440 1387 0000 0000 0967 7771
 • Tytułem: Zadatek na szkołę, imię i nazwisko uczestnika

Regulamin finansowy szkolenia:

Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia – zgłoszenia chęci udziału w kursie (przesłanie formularza ze strony www.itcmkrakow.pl, wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: itcm.krakow@gmail.com.

Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu) lub przeznaczenie wpłaconej kwoty na uczestnictwo w szkoleniu w innym terminie.

Category:

LOKALIZACJA WYDARZENIA