7 maja 2020 - 8 maja 2020

Jako jedyni w Polsce oferujemy naukę w Szkole Hirudoterapii, w której zajęcia prowadzą wieloletni praktycy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej z Izraela. W naszej Szkole spotkają Państwo doświadczonych hirudoterapeutów, którzy mają na swoim koncie doświadczenie kliniczne, pracują w szpitalach na oddziałach ortopedycznych, neurologicznych i innych, oraz mogą poszczycić się publikacjami naukowymi.

Nauka w Instytucie odbywa się w trybie zaocznym: zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych odbywają się raz na 4 tygodnie przez 2 dni (czwartek i piątek). W ramach naszej Szkoły zapewniamy Państwu:

  • naukę od doświadczonych nauczycieli,
  • dużą ilość zajęć praktycznych w małych grupach,
  • skrypty i inne niezbędne materiały.
Kalendarz7 maja 2020 - 8 maja 2020
ul. Strąkowa 3A, Kraków   DojazdZobacz na mapie

Szkoła hirudoterapii

Cena

Koszt jednego spotkania to 1000 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz pełne wyżywienie.

Aby zapisać się do szkoły należy wypełnić formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej, złożyć dokumenty rekrutacyjne tj. dwa zdjęcia legitymacyjne, kserokopię dyplomu uczelni wyższej lub świadectwa dojrzałości oraz dokonać wpłaty zadatku w kwocie 1000 zł na poniższy rachunek:

  • NZOZ Werra, ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina
  • PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej
  • 79 1440 1387 0000 0000 0967 7771
  • Tytułem: Zadatek na szkołę, imię i nazwisko uczestnika

Regulamin finansowy szkolenia:

Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia – zgłoszenia chęci udziału w kursie (przesłanie formularza ze strony www.itcmkrakow.pl, wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: itcm.krakow@gmail.com.

Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu) lub przeznaczenie wpłaconej kwoty na uczestnictwo w szkoleniu w innym terminie.

LOKALIZACJA WYDARZENIA