This event has passed
13 kwietnia 2019 - 14 kwietnia 2019

Kurs jest przeznaczony jest dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego, którzy uczą się lub praktykują tradycyjną medycynę chińską. Zgodnie z wytycznymi European Traditional Chinese Medicine Association oraz innych towarzystw międzynarodowych, terapeuci TCM i akupunkturzyści powinni odbyć kurs podstaw medycyny akademickiej. Dobra opieka nad pacjentem coraz częściej jest interdyscyplinarna. Pacjenci są w kontroli i leczeniu u wielu specjalistów, z którymi terapeuci TCM muszą współpracować. Do tego niezbędne jest posiadania podstawowej wiedzy na temat medycyny zachodniej.

Kurs został opracowany przez lekarzy tak, by przekazać najpotrzebniejsze informacje. Wykładowcy będą skupiać się na chorobach i dolegliwościach, z którymi najczęściej zgłaszają się pacjenci. Wiedza będzie przekazywana w sposób usystematyzowany i przystępny. Kurs został podzielony na 12 sesji.

Program kursu:

 1. Podstawy fizjologii komórki, budowa i fizjologia tkanek i narządów.
 2. Podstawy genetyki i embriologii.
 3. Podstawy mikrobiologii i immunologii.
 4. Budowa anatomiczna i histologiczna układów narządów.
 5. Fizjologia i patofizjologia układów narządów.
 6. Najczęstsze choroby poszczególnych układów oraz charakterystyczne dla nich objawy
 7. Zbieranie wywiadu dotyczącego aktualnego stanu pacjenta oraz przebytych chorób i zabiegów.
 8. Podstawy badania fizykalnego (teoria, praktyka, interpretacja).
 9. Metody diagnostyczne oraz interpretacja wyników badań laboratoryjnych i obrazowych.
 10. Stany nagłe zagrażające życiu i wymagające niezwłocznej interwencji lekarskiej. Pierwsza pomoc.

Harmonogram kursu – spotkania weekendowe:

 1. Spotkanie pierwsze: 16-17 czerwca 2018
 2. Spotkanie drugie: 7-8 lipca 2018
 3. Spotkanie trzecie: 28-29 lipca 2018
 4. Spotkanie czwarte: 8-9 września 2018
 5. Spotkanie piąte: 27-28 października 2018
 6. Spotkanie szóste: 24-25 listopada 2018
 7. Spotkanie siódme: 8-9 grudnia 2018
 8. Spotkanie ósme: 19-20 stycznia 2019
 9. Spotkanie dziewiąte: 9-10 lutego 2019
 10. Spotkanie dziesiąte: 9-10 marca 2019
 11. Spotkanie jedenaste: 13-14 kwietnia 2019
 12. Spotkanie dwunaste: 17-18 maja 2019

Godziny zajęć:

 • Sobota: 9.00 – 19.00
 • Niedziela: 9.00 – 18.00

Każde spotkanie będzie składało się z 3 części:

 • Sprawdzenia dotychczas przyswojonej wiedzy (od spotkania 2.),
 • Części teoretycznej, wykładanej przez lekarzy,
 • Części praktycznej.

Kurs zakończy się egzaminem z całości materiału oraz oficjalnym zaświadczeniem uczestnictwa. W ramach kursu uczestnicy otrzymają niezbędne materiały szkoleniowe.

Zapis jest możliwy drogą mailową: itcm.krakow@gmail.com. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 501 306 537

Szczegółowy plan spotkań

Spotkanie 1

 1. Pozytywne i negatywne koncepcje zdrowia i choroby. Model salutogenetyczny i patogenetyczny.
 2. Konieczność znajomości medycyny akademickiej dla swobodnej komunikacji i współpracy z lekarzami oraz innymi terapeutami.
 3. Medycyna integracyjna – czym jest, dlaczego jest nam potrzebna?
 4. Życie w zdrowiu. Homeostaza.
 5. Pozycja anatomiczna człowieka. Podstawowe pojęcia.
 6. Wprowadzenie do układów narządów.
  • Czym są układy narządów.
  • Różnica między funkcją układu a funkcją narządu.
  • Zależności między układami.
 7. Budowa komórkowa organizmu.
  • Czym jest komórka.
  • Budowa i funkcje błony komórkowej.
  • Budowa i funkcje organelli komórkowych.
 8. Anatomia układu kostno-szkieletowego i układu mięśniowego.
  • Szczegóły i zależności anatomiczne.
  • Funkcje poszczególnych mięśni, fizjologiczne zakresy ruchu.
  • Stawy – rodzaje i podział stawów.
 9. Część praktyczna.

Spotkanie 2

 1. Kość.
  • Budowa kości (osteblasty, osteoklasty, osteocyty).
  • Złamania i ich gojenie.
 2. Komórka mięśniowa.
  • Mięśnie poprzecznie-prążkowane.
  • Mięśnie gładkie.
  • Serce.
 3. Błona komórkowa – budowa i funkcje.
 4. ATP jako podstawowy nośnik energii.
  • Podstawy przemiany materii – węglowodany, tłuszcze, białka.
 5. Wprowadzenie do genetyki.
 6. Immunologia organizmu.
  • Komórki układu odpornościowego.
  • Przeciwciała – budowa, klasy, funkcja.
 7. Część praktyczna.
  • Badanie układu kostno-szkieletowego.
  • Stabilizacja złamań.

Spotkanie 3

 1. Układ krążenia – anatomia i fizjologia.
 2. Krew.
  • Elementy morfotyczne krwi.
  • Osocze.
  • Prawidłowe parametry.
  • Funkcje.
 3. Układ limfatyczny. Węzły chłonne.
 4. Jonogram.
 5. Regulacja ciśnienia tętniczego, regulacja pracy serca, mikrokrążenie.
 6. Tętno.
  • Rodzaje, badanie.
  • Nieprawidłowości.
 7. Część praktyczna.
  • Badanie fizykalne.
  • Interpretacja wyników badania morfologii krwi i jonogramu.
  • Badanie węzłów chłonnych i interpretacja wyników.

Spotkanie 4

 1. Choroby układu krążenia.
  • Kardiologia.
  • Wrodzone i nabyte wady serca.
  • Niewydolność serca.
  • Choroba wieńcowa.
  • Zaburzenia rytmu serca.
  • Czynnościowe dolegliwości kardiologiczne (nerwica serca).
  • Angiologia.
  • Zaburzenia regulacji ciśnienia tętniczego krwi.
  • Choroby tętnic.
  • Choroby żył.
  • Choroby naczyń limfatycznych.
 2. Diagnostyka I leczenie chorób układu krążenia.
 3. Układ oddechowy.
  • Anatomia i fizjologia układu oddechowego.
  • Najczęściej występujące choroby, ich diagnostyka i leczenie.
  • Astma, POChP.
  • Rak płuca.
  • Choroby płuc o podłożu zakaźnym.
 4. Pierwsza pomoc. Wybrane stany nagłe w medycynie.
 5. Część praktyczna.
  • Badanie fizykalne układu krążenia i układu oddechowego.
  • Wprowadzenie do badań obrazowych – zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej.

Spotkanie 5

 1. Przewód pokarmowy.
  • Anatomia i fizjologia.
  • Najczęstsze choroby kolejnych odcinków przewodu pokarmowego.
 2. Nietolerancje pokarmowe.
 3. Zespół metaboliczny. Otyłość.
 4. Wątroba, trzustka.
  • Anatomia i fizjologia.
  • Funkcje gruczołów układu pokarmowego.
  • Choroby wątroby i dróg żółciowych.
  • Choroby trzustki.
 5. Podstawy farmakologii. Grupy leków.
 6. Część praktyczna.
  • Badanie palpacyjne brzucha.
  • Najczęstsze patologie w badaniach obrazowych.

Spotkanie 6

 1. Mikrobiologia lekarska.
  • Ogólne zasady aseptyki i antyseptyki.
  • Podstawy epidemiologii.
  • Bakterie.
  • • Podział, budowa oraz rozwój bakterii.
  • • Chorobotwórczość i cechy na nią wpływające.
  • • Antybiotyki – rola, mechanizm działania, oporność.
  • Wirusy.
  • • Budowa.
  • • Choroby wywoływane przez wirusy.
  • • Leczenie chorób wirusowych.
  • Grzyby.
  • • Manifestacje kliniczne grzybic.
  • • Leczenie chorób wywoływanych przez grzyby.
 2. Okulistyka.
  • Budowa oka.
  • Wady wzroku – krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm.
  • Inne choroby w okulistyce.
  • • Zaćma.
  • • Jaskra.
  • Stany nagłe.
 3. Dermatologia.
  • Budowa i funkcje skóry.
  • Najczęstsze choroby skóry.
  • Manifestacje skórne chorób układowych. Zespoły paraneoplastyczne
 4. Otolaryngologia.
  • Budowa ucha.
  • Najczęstsze choroby ucha.
  • • Zapalenie ucha środkowego.
  • • Zaburzenia funkcji błędnika.
  • ▪ Zapalenia zatok.
  • Przerost migdałka podniebiennego.
 5. Część praktyczna.
  • Analiza objawów w podejmowaniu decyzji terapeutycznych – kiedy podać antybiotyk?
  • Rozpoznawanie chorób dermatologicznych.

Spotkanie 7

 1. Układ moczowo-płciowy – anatomia i fizjologia.
  • Budowa nerki.
  • Mechanizm i regulacja powstawania moczu.
 2. Badanie moczu.
 3. Podstawowe jednostki chorobowe – objawy, różnicowanie oraz leczenie.
  • Kamica nerkowa.
  • Kłębuszkowe zapalenia nerek.
  • Niewydolność nerek.
  • Nietrzymanie moczu.
  • Zapalenie układu moczowego.
  • Choroby gruczołu krokowego – łagodny przerost prostaty i rak prostaty.
 4. Układ hormonalny.
  • Czym są hormony?
  • Pętle sprzężenia zwrotnego.
  • Hormony podwzgórza i przysadki.
  • Hormony tarczycy i przytarczyc.
  • Hormony produkowane przez nadnercza.
  • Hormony produkowane przez jądra i jajniki
 5. Choroby autoimmunologiczne.
  • Czym są choroby z autoagresji?
  • Najczęstsze jednostki chorobowe.
  • Leczenie.
 6. Cukrzyca.
  • Diagnostyka cukrzycy.
  • Badania chorych na cukrzycę.
  • Leczenie cukrzycy i jego kontrola.
 7. Część praktyczna.
  • Interpretacja wyników badania moczu.
  • Interpretacja wynikow badania hormonów tarczycy.
  • Interpretacja wyników glikemii I hemoglobiny glikowanej.

Spotkanie 8

 1. Żeński układ płciowy.
  • Anatomia i fizjologia żeńskiego układu płciowego.
  • Położnictwo.
  • • Fizjologia ciąży i porodu.
  • • Opieka położnicza.
  • • Przygotowanie psychofizyczne kobiet ciężarnych do porodu.
  • • Patologia ciąży i porodu.
  • Ginekologia.
  • • Profilaktyka nowotworów złośliwych.
  • • Diagnostyka i leczenie nowotworów złośliwych u kobiet.
  • • Klimakterium i krwawienia patologiczne.
  • • Metody operacyjne w ginekologii.
  • • Stany zapalne żeńskich narządów płciowych.
 2. Choroby gruczołu piersiowego.
 3. Nowotwory.
  • Definicja nowotworów. Podział nowotworów pod kątem złośliwości.
  • Podstawy onkologii.
  • • Jak powstają nowotwory.
  • • Rozwój nowotworów.
  • • Możliwości diagnostyczne i badania przesiewowe.
  • • Podstawowe metody terapii.
  • • Ograniczenia diagnostyczne i terapeutyczne.
  • • Psychologiczne aspekty choroby nowotworowej.
 4. Część praktyczna.

Spotkanie 9

 1. Podstawy psychiatrii.
  • Definicje z zakresu psychopatologii.
  • Nieprawidłowości psychiczne występujące u ludzi zdrowych.
  • Psychopatologia szczegółowa – wybrane zagadnienia.
  • • Schizofrenia.
  • • Choroby afektywne.
  • • Zaburzenia psychosomatyczne.
  • Zasady badania pacjenta z zaburzeniami psychicznymi.
  • Podstawy terapii w zaburzeniach psychicznych.
  • Zagadnienia etyczne i prawne.
 2. Neurologia.
  • Część ogólna – wprowadzenie, anatomia oraz podstawowe definicje w neurologii.
  • Wywiad i badanie neurologiczne.
  • ▪ Badania dodatkowe w neurologii.
  • Udary mózgu.
  • • Różnice w udarze krwotocznym i niedokrwiennym.
  • • Objawy.
  • • Zasady postępowania u pacjentów z udarami.
  • Guzy mózgu i rdzenia.
  • Padaczka i stan padaczkowy.
  • • Diagnostyka.
  • • Zasady leczenia i zalecenia dla pacjentów z rozpoznaną padaczką.
  • Układ pozapiramidowy.
  • • Funkcje układu pozapiramidowego.
  • • Choroba Parkinsona – objawy, diagnostyka i leczenie.
  • • Choroba Huntingtona – objawy, diagnostyka i leczenie
  • Stwardnienie rozsiane.
  • Zespoły bólowe kręgosłupa.
  • Stany nagłe w neurologii.
 3. Medycyna rodzinna – rola lekarza rodzinnego w medycynie.
 4. Część praktyczna.

Spotkanie 10

 1. Rozwój dziecka.
  • Charakterystyka rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego w różnych okresach życia. Kamienie milowe rozwoju.
  • Odrębności w rozwoju dzieci przedwcześnie urodzonychi dzieci ze zbyt małą wagą urodzeniową.
  • Czynniki wpływające na rozwój dziecka.
  • Akceleracja rozwoju.
  • Najczęstsze zaburzenia rozwoju.
 2. Żywienie dziecka zdrowego.
 3. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii.
 4. Genetyka.
  • Rola czynników genetycznych w etiologii chorób.
  • Najczęstsze choroby genetyczne.
  • Ustalenia wskazania i możliwości badań prenatalnych.
 5. Choroby metaboliczne – patogeneza, rokowanie i leczenie wrodzonych i nabytych chorób metabolicznych.
 6. Gastroenterologia dziecięca.
  • Najczęstsze wady przewodu pokarmowego.
  • Ostre i przewlekłe biegunki.
  • Bóle brzucha – diagnostyka różnicowa.
  • Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego.
  • Żółtaczki.
 7. Pulmonologia dziecięca – patogeneza, rokowanie i leczenie najczęstszych chorób.
  • Wady rozwojowe układu oddechowego.
  • Zakażenia górnych dróg oddechowych.
  • Zapalenie płuc.
  • Ciało obce w drogach oddechowych.
  • Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych.
  • Astma oskrzelowa.
  • Zasady rozpoznawania i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności oddechowej.
 8. Kardiologia.
  • Krążenie płodowe i jego implikacje.
  • Sinica u dziecka.
  • Badanie kardiologiczne u dzieci.
  • Najczęstsze wrodzone wady serca.
  • Niewydolność krążenia u noworodków i dzieci starszych.
 9. Hematologia
  • Niedokrwistości w pediatrii.
  • Białaczki.
 10. Nefrologia dziecięca.
  • Interpretacja wyników badania ogólnego moczu u dzieci.
  • Zaburzenia mikcji.
  • Zakażenia układu moczowego.
  • Zespół nerczycowy.
  • Niewydolność nerek.
 11. Cukrzyca.
 12. Alergologia.
  • Obraz kliniczny chorób alergicznych u dzieci.
  • Alergeny inhalowane i pokarmowe.
  • Atopia.
  • Ogólne zasady rozpoznawania, różnicowania i leczenia chorób alergicznych.
 13. Choroby zakaźne wieku dziecięcego.
 14. Neurologia dziecięca.

Spotkanie 11

 1. Najczęściej występujące zespoły chorobowe w praktyce lekarza pierwszego kontaktu.
  • Najczęściej podawane objawy przez pacjentów.
  • Jakie pytania zadawać – wskazówki diagnostyczne.
  • Wstępne diagnozy kliniczne – stratyfikacja ryzyka.
 2. Ortopedia.
  • Badanie ortopedyczne i diagnostyka obrazowa.
  • Zmiany zwyrodnieniowe.
  • Nowotwory narządy ruchu.
  • Zapalenia i zakażenia kości i stawów.
  • Choroby nerwowo-mięśniowe.
  • Złamania, zwichnięcia i skręcenia.
 3. Skala bólu. Drabina analgetyczna.
 4. Prowadzenie dokumentacji w medycynie.

Spotkanie 12

 1. Reumatologia
  • Czynnik reumatoidalny. Podział spondyloartopatii.
  • Reumatoidalne zapalenie stawów.
  • Mechanizm uszkodzenia stawów w przebiegu RZS.
  • Podstawowe objawy. Diagnostyka i leczenie.
  • Spondyloartropatie seronegatywne.
  • Układowe choroby tkanki łącznej.
  • Zapalenie naczyń.
  • Fibromialgia.
 2. Choroby zakaźne o szczególnym znaczeniu.
  • Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS).
  • Budowa wirusa HIV.
  • Drogi szerzenia się i znaczenie epidemiologiczne wirusa.
  • Rozwój AIDS.
  • Choroby wskaźnikowe.
  • Możliwości terapeutyczne i profilaktyczne.
  • Wirusowe zapalenia wątroby.
  • Podział WZW.
  • Diagnostyka i różnicowanie wirusowych zapaleń wątroby.
  • Szczegółowe omówienie WZW B i WZW C.
  • Metody profilaktyczne.
  • Drogi szczerzenia się zakażenia.
  • Diagnostyka i leczenie.
  • Grypa.
 3. Egzamin końcowy.
Prowadzący
Paweł Ziora lekarz (Polska)
Kalendarz13 kwietnia 2019 - 14 kwietnia 2019
ul. Strąkowa 3A, Kraków   DojazdZobacz na mapie

Podstawy medycyny zachodniej dla terapeutów medycyny chińskiej – spotkanie 12

Cena

800 zł – cena pojedynczego spotkania

Dokonanie wpłaty za szkolenie oznacza akceptację regulaminu finansowego szkolenia.

Regulamin finansowy szkolenia:

Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia – zgłoszenia chęci udziału w kursie (przesłanie formularza ze strony www.itcmkrakow.pl, wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: itcm.krakow@gmail.com.

Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu) lub przeznaczenie wpłaconej kwoty na uczestnictwo w szkoleniu w innym terminie.

Category:

LOKALIZACJA WYDARZENIA