27 czerwca 2019 - 28 czerwca 2019

Kurs obejmuje 26 godzin, które będą połączeniem wykładu i zajęć praktycznych dających możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy i nabycia nowych umiejętności.

Celem szkolenia jest nauczenie studentów podstawowych pojęć z zakresu holodynamiki, umiejętności wprowadzenia pacjenta w stan relaksacji oraz techniki pracy wykorzystywanej w tej metodzie.

Na szkoleniu uczestnicy poznają historię powstania holodynamiki oraz nauczą się jak przeprowadzić wizytę terapeutyczną z wykorzystaniem holodynamiki.

Dodatkowo uczestnicy poznają pojęcia i procesy wykorzystywane w holodynamice, między innymi intuicyjne postrzeganie, stopniowanie przestrzeni i głęboką pozytywną intencją.

Na szkleniu omówione będą także sposoby na pozyskiwanie holodajnów, poprzez instynkty i szczególne cechy osobowości, pięć zmysłów oraz wyobraźnię i intuicję.

Duży nacisk położony zostanie na praktykę oraz na ćwiczenie procesu pracy z pacjentem.

 

PLAN SZKOLENIA:

1. Holodynamika – definicja pojęcia.

2. Zadania holodynamiki.
3. Historia techniki.

4. Naukowe podstawy holodynamiki:

a) wyjaśnienie powstania metody jaką jest holodynamika
b) Karl Pribman, „Języki mózgu” – najważniejsze informacje z książki
c) odkrycia Davida Boma dotyczącego Ukrytego Porządku Wszechświata

5. Holodajn jako jednostka świadomości i jego właściwości.

6. Naukowe źródła holodynamiki.

7. Podstawowe zasady holodynamiki.

8. Kodeks osoby zajmującej się holodynamiką.

9. Instrumenty używane w holodynamice:

a) Budowa pucharu serca,
b) Pole miłości,
c) Miejsce spokoju.

10.Pierwszy stopień holodynamiki – praca z aspektem osobowościowym, właściwości osobowości, przykład przeprowadzenia seansu.

11.Drugi stopień holodynamiki – człowiek jako wielowymiarowa istotna kosmiczna.

12.Nowe pojęcia:

a) Miejsce Planowania
b) Przewodnik
c) Wyższy Potencjał
d) Linie Rodu
e) Zamknięcie Karmy Rodu

13. Alternatywna odmiana procesu holodynamicznego.
14. Samodzielna praca dotycząca poznania podświadomości.

 

GODZINY KURSU:

  • Czwartek 9:00 – 20:00
  • Piątek 9:00 – 20:00
Prowadzący
Olga Kozińska MD (Ukraina)
Kalendarz27 czerwca 2019 - 28 czerwca 2019
ul. Strąkowa 3A, Kraków   DojazdZobacz na mapie

Holodynamia – leczenie chorób o podłożu psychosomatycznym

Cena

1500 zł – cena regularna

1300 zł – cena zniżkowa przy rejestracji i wpłacie całości kwoty na 3 miesiące przed kursem*

20% zniżki dla uczestników Szkoły ITCM DAO (300 zł)**

100 zł zniżki dla członków PTCMA**

* promocja nie łączy się z innymi zniżkami

** zniżki dla uczestników Szkoły ITCM DAO oraz członków PTCMA łączą się

Osoby chcące skorzystać z rabatu oraz uczestników szkoły ITCM DAO, prosimy o kontakt przed wpłatą kosztu kursu. Po weryfikacji Państwa danych osobowych zostanie przyznana zniżka na kurs. Dokonanie wpłaty za szkolenie oznacza akceptację regulaminu finansowego szkolenia.

Regulamin finansowy szkolenia:

Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia – zgłoszenia chęci udziału w kursie (przesłanie formularza ze strony www.itcmkrakow.pl, wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: itcm.krakow@gmail.com.

Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu) lub przeznaczenie wpłaconej kwoty na uczestnictwo w szkoleniu w innym terminie.

Category:

LOKALIZACJA WYDARZENIA