KURS

27 - 28 Października 2018

Zintegrowane odżywianie z elementami gotowania sezonowego - spotkanie 2

Cele szkolenia:

 

• Dieta, jako leczenie przez wieki

• Zrozumienie różnej “termiki” pokarmów

• Kluczowe pokarmy

• Kluczowe aspekty diagnozy z twarzy, jako dodatkowe narzędzie diagnostyczne

• Praktyka gotowania pokarmów sezonowych

• Praktyka analizy dzienniczków odżywiania w połączeniu z analizą symptomów i diagnozą

• Zalecenia dietetyczne (i lecznicze) dla kluczowych syndromów

• Leczenie dietetyczne – wyzwania i metodologia

• Sporządzenie pełnego leczenia dietetycznego

• Powrót do współczesności – “Choroby cywilizacyjne”

 

 

Czas trwania:

 

• 4 spotkania, od września do kwietnia

• Sobota 09:00-19:00

• Niedziela 09:00-17:00

 

Spotkanie I: Podstawy medycyny chińskiej (15-16 IX 2018)

Prowadzący: Wiktoria i Helena Zwinczewska

To spotkanie jest przeznaczone dla osób nie zajmujących się wcześniej medycyną chińską. Osoby, które już orientują się w podstawach medycyny chińskiej mogą dołączyć do szkolenia od drugiego spotkania.

W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

-  Kluczowe koncepcje w medycynie chińskiej (teoria 5 elementów, teoria 6 warstw, 3 skarby, Yin i Yang, etc.)

-  Zbieranie wywiadu

-  ​Narzędzia diagnostyczne (diagnoza z twarzy, pulsu, języka)

-  Techniki leczenia w medycynie chińskiej (akupunktura, ziołolecznictwo, dieta, Qi Gong, masaż Tui-Na)

 

Spotkanie II: Podstawy dietetyki w medycynie chińskiej (27-28 X 2018)

Prowadzący: Gil Barzilay

Plan szkolenia:

• Wprowadzenia

• Odżywianie współcześnie

• Istotność odżywiania w medycynie chińskiej

• Energetyczne jakości pokarmów i ich wpływ na ciało człowieka:

     - Narządy, kolory, smaki, kierunki, termika, techniki gotowania, formy

• Praktyka: Gotowanie na jesień

• Narzędzia diagnostyczny, w tym diagnoza z twarzy

• Praktyka: diagnoza

• Przypadki kliniczne

• Leczenie dietetyczne

• Demonstracja: Leczenie dietetyczne zademonstrowane na 1 studencie

• Dyskusja: Przypadki kliniczne/kwestie związane z pacjentami studentów

 

Spotkanie III:  Leczenie kluczowych syndromów (19-20 I 2019)

Prowadzący: Gil Barzilay

Plan szkolenia:

Krótkie powtórzenie pierwszego spotkania

• Herbaty ziołowe w leczeniu dietetycznym

• Przyprawy w leczeniu dietetycznym

• Praktyka: Gotowanie na zimę

• Leczenie kluczowych syndromów:

      -  Wody, Drzewa, Ognia, Ziemi i Metalu

• Demonstracja: Leczenie dietetyczne zademonstrowane na 1 studencie

• Dyskusja: Przypadki kliniczne/kwestie związane z pacjentami studentów

 

Spotkanie IV: Od teorii do praktyki. Choroby cywilizacyjne we współczesnym społeczeństwie (19-20 IV 2019)

Prowadzący: Gil Barzilay

Plan szkolenia:

Krótkie powtórzenie informacji z poprzednich spotkań

• Odżywianie i cykle życia

• Leczenie chorób cywilizacyjnych (przy pomocy odżywiania i więcej)

   - Problemy związane z podwyższonym cholesterolem i TG, migreny, układ oddechowy/przeziębienie/zapalenie zatok, nadciśnienie, cukrzyca, układ pokarmowy (zespół jelita drażliwego/choroba Crohna)

• Praktyka: Gotowanie na wiosnę

• Praktyka: Otwarta klinika - Leczenie dietetyczne pacjentów

• Dyskusja: Przypadki kliniczne/kwestie związane z pacjentami studentów

 

Dokonanie wpłaty za szkolenie oznacza akceptację regulaminu finansowego szkolenia.

 

DANE DO WPŁAT:

NZOZ Werra, ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina

PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej 

79 1440 1387 0000 0000 0967 7771

Tytułem: Imię Nazwisko Nazwa kursu

 

Regulamin finansowy szkolenia:

Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia - zgłoszenia chęci udziału w kursie (przesłanie formularza ze strony www.itcmkrakow.pl, wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: itcm.krakow@gmail.com.

Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu) lub przeznaczenie wpłaconej kwoty na uczestnictwo w szkoleniu w innym terminie.

Gil Barzilay

Prowadzący:Gil Barzilay,PhD (Izrael)

Gil Barzilay ukończył z wyróżnieniem „Broshim College of Integrative Medicine” na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Pracuje w „Refuot” – jednym z wiodących ośrodków medycyny komplementarnej i alternatywnej w Izraelu oraz w swojej prywatnej klinice. Na Kampusie Broshim prowadzi zajęcia z zakresu metodologii badań klinicznych w medycynie chińskiej oraz nadzoruje prace naukowe studentów. Jest członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Chińskiej w Izraelu (ICCM) oraz jednym z głównych organizatorów Kongresu ICCM w Tel Awiwie. Odpowiada za przebieg Science & Research Day oraz pisze przeglądy systematyczne dla ICCM, Kampusu Broshim i innych organizacji.

 

Posiada liczne tytuły naukowe, m.in. Bachelor of Science z wyróżnieniem z Imperial College University of London. Obronił doktorat w “Oxford University in Cancer Research and a European Medical Biology Organisation (EMBO)”.

 

Obecnie leczy pacjentów, wykłada na uczelni, prowadzi warsztaty i seminaria w kraju i za granicą i jest aktywny naukowo. Jego praca dostarcza dowodów na skuteczność medycyny chińskiej i pozwala na prowadzenie dialogu pomiędzy przedstawicielami medycyny akademickiej i terapeutami TCM.

Cena:
1 500.00
zł / spotkanie
Cena:
1 200.00
zł / przy wpłacie do 31.07.2018
Zniżka:
20.00
% przy wpłacie całości kwoty za 3 szkolenia (dla znających podstawy TCM)

Serdecznie zapraszamy!

Wiktoria i Igor Zwinczewscy

Wysyłając niniejszy formularz oświadczam że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję Regulamin Szkoleń znajdujący się na stronie internetowej oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rejestracji w oraz organizacji szkoleń w ramach świadczonych usług (ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowych od Instytutu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej na podany adres e-mail oraz podany numer telefonu (zgodnie z ustawą z dn 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z póź.zm.). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

INSTYTUT TRADYCYJNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ
i Medycyny Integracyjnej

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
ul. Lipińskiego 7, 30-349 Kraków
NIP 679-125-36-91 REGON 123216259

tel. 501 306 537, 504 242 873
e-mail: itcm.krakow@gmail.com