KURS

02 - 04 Lutego 2018

SZKOŁA TCM II - SPOTKANIE 13

Kurs 4:  Rozpoznawanie wzorców w Medycynie Chińskiej

 

Cel kursu:

Na kursie zostaną omówione zmiany, które mają miejsce gdy ciało zostaje zaatakowane przez czynnik patogenny. Studenci poznają podstawowe wzorce zaburzenia równowagi Qi, Krwi i Jin-Ye. Nauczą się identyfikować wzorce chorobowe zgodnie z Ośmioma Zasadami i określać, jakich Narządów Zang Fu dotyczą.

 

Czas trwania kursu:

 • 4 spotkania raz w miesiącu
 • 20 godzin / spotkanie
 • łącznie: 80 godzin

 

Wymagania:

 • Udział we wszystkich spotkaniach
 • Przynajmniej 5 godzin samodzielnej pracy tygodniowo - łącznie 80 godzin samokształcenia.
 • Sprawdzian w trakcie trwania kursu oraz egzamin końcowy.

 

Całkowita ilość godzin:   

 • 160 godzin zegarowych  (213 godzin lekcyjnych)

 

Bibliografia:

 • The Foundations of Chinese Medicine – Giovanni Maciocia

 

 

Program kursu:

 • Syndromes of the Zang Organs (Lung, Spleen, Heart, Kidney and Liver)
 • Syndromes of the Fu Organs (Stomach, Large Int., Small Int., U. Bladder, Gall Bladder)
 • Wzorce Złożone

Plan kursu:

 

1. Określanie wzorców chorobowych:  Osiem Zasad.

    - Wewnętrzne / Zewnętrzne

    - Zimno / Gorąco

    - Niedobór / Nadmiar

    - Yin / Yang

 

2. Określanie wzorców chorobowych: Narządy Zang

    - Wzorce dotyczące Płuc

    - Wzorce dotyczące Śledziony

    - Wzorce dotyczące Wątroby

    - Wzorce dotyczące Nerek

    - Wzorce dotyczące Serca

 

3. Określanie wzorców chorobowych: Narządy Fu

    - Wzorce dotyczące Żołądka

    - Wzorce dotyczące Jelita Cienkiego i Jelita Grubego

    - Wzorce dotyczące Pęcherzyka Żółciowego

    - Wzorce dotyczące Pęcherza Moczowego

 

4. Wzorce złożone.

 

5. Określanie wzorców chorobowych: Patogeny Zewnętrzne.

    - Wiatr

    - Zimno

    - Wilgoć / Śluz

    - Suchość

    - Gorąco

 

6. Wprowadzenie do tematu 8 Meridianów Cudownych

Roni Kalir

Prowadzący:Roni Kalir ,Lic. Ac. (Izrael)

Roni Kalir jest praktykiem i nauczycielem Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Jest licencjonowanym akupunkturzystą oraz wykładowcą Campusu Broshim, który jest częścią Uniwersytetu w Tel Awiwie, największej publicznej uczelni wyższej w Izraelu. Dzięki doświadczeniu związanemu z pracą akupunkturzysty prowadzi zajęcia praktyczne, podczas których studenci uczą się technik akupunkturowych. W naszej Szkole TCM naucza podczas spotkań warsztatowych – 4 weekendy z rzędu spotyka się z naszymi słuchaczami na zajęciach praktycznych.

Cena:
900 zł / spotkanie

Serdecznie zapraszamy!

Wiktoria i Igor Zwinczewscy

Wysyłając niniejszy formularz oświadczam że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję Regulamin Szkoleń znajdujący się na stronie internetowej oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rejestracji w oraz organizacji szkoleń w ramach świadczonych usług (ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowych od Instytutu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej na podany adres e-mail oraz podany numer telefonu (zgodnie z ustawą z dn 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z póź.zm.). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

INSTYTUT TRADYCYJNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ
i Profilaktyki Zdrowia

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
ul. Lipińskiego 7, 30-349 Kraków
NIP 679-125-36-91 REGON 123216259

tel. 501 306 537, 504 242 873
e-mail: itcm.krakow@gmail.com