KURS

27 - 28 Stycznia 2018

PODSTAWY AKUPUNKTURY DLA FIZJOTERAPEUTÓW (TERAPIA SKOJARZONA)

 

 

Kurs obejmuje 20 godzin, które będą połączeniem wykładu i zajęć praktycznych dających możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy i nabycia nowych umiejętności.

 

Kurs rozpocznie się od omówienia podstawowych teorii medycyny chińskiej. Szczególną uwagę poświęcimy możliwym stanom energetycznym pacjentów, z podkreśleniem różnicy w podejściu do każdego z nich.

 

Następnie uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę na temat tego, czym jest system meridianów i punktów akupunkturowych. Dowiedzą się, gdzie znajdują się poszczególne meridiany, jakie struktury anatomiczne wyznaczają ich przebieg, a także czym się kierować w lokalizowaniu najważniejszych punktów akupunkturowych.

Podane zostaną najbardziej przydatne punkty, które będą wspierać leczenie pacjenta w różnych stanach klinicznych z uwzględnieniem metod terapii skojarzonej (akupunktura, hirudoterapia). W części praktycznej uczestniczy nauczą się nakłuwać punkty samodzielnie, z naciskiem na uzyskanie efektu równoważącego i przeciwbólowego. Będą podane protokoły skojarzone z hirudoterapią. Omówimy różne zespoły chorobowe pod kątem sposobu postępowania przy łączeniu hirudoterapii i akupunktury. W części dotyczącej nakłuwnia zostaną podane zarówno punkty stosowane podczas akupunktury korporalnej, jak i te używane w mikrosystemach. Na kurs zostaną zaproszeni pacjenci, z którymi będą pracować uczestnicy. 

Z 20 godzin zajęciowych planujemy 8 godzin teorii (po 4 dziennie) i 12 godzin praktyki.

 

PLAN KURSU

 

1. Podstawy filozofii w medycynie chińskiej.

 

        - podstawowe teorie TCM,

        - najważniejsze zasady terapeutyczne,

        - różnicowanie nadmiarów i niedoborów.

 

2. Fizjologia narządów w medycynie chińskiej.

 

        - Zegar Obiegu Energii

        - funkcje poszczególnych narządów.

 

3.   Wprowadzenie do teorii kanałów.

 

 

        - omówienie typów meridianów,

        - przebieg meridianów głównych,

        - przebieg meridianów cudownych.

 

4.   Wprowadzenie do teorii punktów akupunkturowych.

 

 

        - punkt jako skupisko energii,

        - kategorie punktów,

        - działanie i energetyka punktów,

        - wskazania do stosowania najważniejszych punktów.

 

5.   Lokalizacja poszczególnych punktów.

 

 

        - prawidłowa technika palpacji,

        - nauka lokalizowania punktów.

 

6.   Techniki nakłuwania poszczególnych punktów.

 

 

        - typy igieł w akupunkturze,

        - techniki stosowane przy nakłuwaniu,

        - nauka prawidłowego aplikowania igieł.

 

7.   Wykorzystanie mikrosystemów akupunktury podczas fizjoterapii.

 

 

        - aurikuloterapia i jej możliwości w leczeniu przeciwbólowym,

        - akupunktura brzucha we wzmacnianiu pacjenta.

 

8.   Wybrane kombinacje w akupunkturze korporalnej.

 

 

        - punkty immunologiczne jako element protokołu,

        - protokoły równoważące,

        - regulacja stresu za pomocą akupunktury.

 

 

Cena obejmuje materiały szkoleniowe (skrypty, pijawki, igły akupunkturowe) oraz dostęp do nagrań audio.
W trakcie kursu zapewniamy Państwu przerwy kawowe i obiadowe.

 

UWAGA! W przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych uczestników kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które wpłaciły wpisowe otrzymają całą kwotę przelewem i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailowo lub telefonicznie.

 

GODZINY KURSU:

Sobota 9:00 – 18:00

Niedziela 9:00 – 18:00 

 

Dokonanie wpłaty za szkolenie oznacza akceptację regulaminu finansowego szkolenia.

 

DANE DO WPŁAT:

NZOZ Werra, ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina

PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej 

79 1440 1387 0000 0000 0967 7771

Tytułem: Imię Nazwisko Nazwa kursu

 

Regulamin finansowy szkolenia:

Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia - zgłoszenia chęci udziału w kursie (przesłanie formularza ze strony www.itcmkrakow.pl, wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: itcm.krakow@gmail.com.

Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu) lub przeznaczenie wpłaconej kwoty na uczestnictwo w szkoleniu w innym terminie.

Olga Kozińska

Prowadzący:Olga Kozińska,MD (Ukraina)

Absolwentka Akademii Medycznej w Kijowie. Specjalizacje: pediatria, chirurgia urazowa, chirurgia dziecięca, hirudoterapia, akupunktura.

Lekarz z 40-letnim doświadczeniem pracy w zawodzie. Od 20 lat wykłada hirudoterapię, akupunkturę, terapie kraniosakralne oraz inne terapie naturalne.

Specjalizuje się w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, pokarmowego, chorób neurologicznych, ortopedycznych, urologicznych, schorzeń endokrynologicznych oraz niedoborów immunologicznych. Przewodnicząca Ukraińskiego Stowarzyszenia Hirudoterapeutów.

 

Cena:
1 500.00
zł / kurs
Cena:
1 400.00
zł / dla uczestników Szkoły i członków PTCMA
Cena:
1 300.00
zł / przy wpłacie całości kwoty 3 mies. przed kursem

Serdecznie zapraszamy!

Wiktoria i Igor Zwinczewscy

INSTYTUT TRADYCYJNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ
i Profilaktyki Zdrowia

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
ul. Lipińskiego 7, 30-349 Kraków
NIP 679-125-36-91 REGON 123216259

tel. 501 306 537, 504 242 873
e-mail: itcm.krakow@gmail.com