KURS

07 - 08 Lipca 2018

Leczenie dzieci w TCM

Kurs wprowadzi uczestników do szerokiego tematu, jakim jest leczenie dzieci w medycynie chińskiej. Teoria i wynikające z niej postępowanie są oparte o teksty Sun Simiao, które do dziś stanowią pomost łączący starożytną wiedzę ze współczesną pediatrią. Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo, jak łączyć filozoficzne teorie i protokoły leczenia TCM z akademickim systemem opieki pediatrycznej.

 

Pediatria jest jedną z najstarszych specjalizacji w medycynie chińskiej. Różnorodne moduły TMC (ziołolecznictwo, akupunktura, masaż chiński i terapia dietą) służyły jako pomoc i sposoby rozwiązywania problemów zdrowotnych u dzieci przez ponad 2000 lat. W TMC uważa się, że wszystkie dzieci są niedojrzałe zarówno na poziomie fizycznym, jak i funkcjonalnym, a większość powszechnie spotykanych dolegliwości ma związek z ową niedojrzałością.

Dokładniejszy opis programu kursu pojawi się niebawem.

 

 

PROGRAM KURSU

 

1. Podstawy opieki pediatrycznej. Rozwój dziecka.

2. Podstawowa diagnostyka – puls, brzuch oraz inne obserwacje specjalne.

3. Układ oddechowy: fizjologia i patofizjologia, w tym infekcje górnych dróg oddechowych.

4. Układ pokarmowy: fizjologia i patofizjologia.

5. Specjalne techniki w opiece dziecięcej – delikatne igłowania, moksa, Tui-na.

 

GODZINY KURSU:

 

Sobota 9:00 – 18:30

Niedziela 9:00 – 18:00

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

Dokonanie wpłaty za szkolenie oznacza akceptację regulaminu finansowego szkolenia. 
Regulamin finansowy szkolenia:

Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia - zgłoszenia chęci udziału w kursie (przesłanie formularza ze strony www.itcmkrakow.pl, wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy.

Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: itcm.krakow@gmail.com.   

Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu) lub przeznaczenie wpłaconej kwoty na uczestnictwo w szkoleniu w innym terminie.

 

DANE DO WPŁAT:

NZOZ Werra, ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina

PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej 
79 1440 1387 0000 0000 0967 7771

Tytułem: Imię Nazwisko Nazwa kursu

 

Gali Stoffman

Prowadzący:Gali Stoffman,MD, Izrael

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Tel-Awiwie w 1997 roku. Po zakończeniu studiów rozpoczęła naukę Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, Teorii Pni i Gałęzi oraz specjalizowała się w pediatrii. Od tego czasu odbyła liczne praktyki w Chinach i stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i kongresach medycynych chińskiej.

Obecnie dr Stoffman jest praktykiem medycyny integracyjnej oraz ordynatorem oddziału pediatrycznego w klinice Refuot-Meditaf, w Tel Awiwie. Prowadzi również swoją prywatną klinikę w Rehovot w Izraelu, gdzie leczy młodzych pacjentów. Zajmuje się akupunkturą, ziołolecznictwem, masażem Tui-na i kroplami Bacha.

Gali Stoffman od wielu lat prowadzi szkolenia i kursy z zakresu pediatrii w medycynie chińskiej. Wraz z Julian Scott prowadziła intensywny roczny kurs pediatrii.

Cena:
1 500.00
zł / spotkanie

Serdecznie zapraszamy!

Wiktoria i Igor Zwinczewscy

Wysyłając niniejszy formularz oświadczam że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję Regulamin Szkoleń znajdujący się na stronie internetowej oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rejestracji w oraz organizacji szkoleń w ramach świadczonych usług (ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowych od Instytutu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej na podany adres e-mail oraz podany numer telefonu (zgodnie z ustawą z dn 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z póź.zm.). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

INSTYTUT TRADYCYJNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ
i Profilaktyki Zdrowia

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
ul. Lipińskiego 7, 30-349 Kraków
NIP 679-125-36-91 REGON 123216259

tel. 501 306 537, 504 242 873
e-mail: itcm.krakow@gmail.com