WYKŁADOWCY

Gil Barzilay,
PhD (Izrael)

Gil Barzilay ukończył z wyróżnieniem „Broshim College of Integrative Medicine” na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Pracuje w „Refuot” – jednym z wiodących ośrodków medycyny komplementarnej i alternatywnej w Izraelu oraz w swojej prywatnej klinice. Na Kampusie Broshim prowadzi zajęcia z zakresu metodologii badań klinicznych w medycynie chińskiej oraz nadzoruje prace naukowe studentów. Jest członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Chińskiej w Izraelu (ICCM) oraz jednym z głównych organizatorów Kongresu ICCM w Tel Awiwie. Odpowiada za przebieg Science & Research Day oraz pisze przeglądy systematyczne dla ICCM, Kampusu Broshim i innych organizacji.

 

Posiada liczne tytuły naukowe, m.in. Bachelor of Science z wyróżnieniem z Imperial College University of London. Obronił doktorat w “Oxford University in Cancer Research and a European Medical Biology Organisation (EMBO)”.

 

Obecnie leczy pacjentów, wykłada na uczelni, prowadzi warsztaty i seminaria w kraju i za granicą i jest aktywny naukowo. Jego praca dostarcza dowodów na skuteczność medycyny chińskiej i pozwala na prowadzenie dialogu pomiędzy przedstawicielami medycyny akademickiej i terapeutami TCM.