KURS

07 - 08 Lipca 2018

Akupunktura 5 elementów

Rozdział 5 Su Wen:

 

„W ciele człowieka znajdują się narządy Zang: Wątroba, Serce, Śledziona, Płuca i Nerki. Pięć narządów Zang odpowiada pięciu duchom i daje początek pięciu emocjom.

Duch Serca znany jest jako Shen - zarządza on umysłem oraz kreatywnymi procesami. Duch Wątroby, czyli Hun zarządza układem nerwowym i umożliwia postrzeganie pozazmysłowe. Duch Śledziony to Yi, które zarządza logiką i siłą rozumowania.  Duch Płuco to Po, które odpowiada za pierwotne instynkty, tężyznę fizyczną i wytrzymałość. Duchem Nerek jest Zhi, dające człowiekowi siłę woli, moc do działania, ambicję oraz instynkt przetrwania.”

 

Teoria Pięciu Elementów jest jedną z teorii stanowiących filary Mydycyny Chińskiej. Wraz z teorią Yin i Yang leży u podstawy większości szkół, które rozwinęły się w medycynie chińskiej na przestrzeni wieków. Dokładne poznanie tej teorii jest niezbędne dla każdej osoby chcącej zrozumieć co dokładnie dzieje się z pacjentem i dlaczego prezentuje on takie, a nie inne objawy. Znajomość akupunktury 5 elementów umożliwia szybszą i skuteczniejszą pracę z pacjentem i może być dobrą alternatywą, gdy punkty akupunkturowe dobrane według wskazań TCM nie dają oczekiwanych rezultatów.

 

W trakcie tego szkolenia poznacie Państwo podstawowe zasady pracy z Pięcioma Elementami. Dowiecie się Państwo w jaki sposób diagnozować zaburzenia w danym elemecie oraz jak dobierać punkty akupunkturowe, aby harmonizować pacjenta. Omówione zostaną cykle Sheng (odżywczy) i Ko (kontrolny), co pozwoli na zrozumienie współzależności pomiędzy poszczególnymi elementami. Zapoznacie się Państwo z kwestionariuszami dotyczącymi 5 elementów oraz z technikami badania pulsu w tej teorii. 

 

 

Zagadnienia omawiane na szkoleniu:

 

1. Wstęp do Teorii 5 Elementów.

 

2. Energetyka punktów 5 elementów na poszczególnych Meridianach.

 

3. Diagnozowanie zaburzeń w poszczególnych Elementach

 

4. Diagnoza z pulsu według 5 elementów.

 

5. Usuwanie blokad energetycznych.

 

6. Techniki równoważące i protokoły leczenia w akupunkturze 5 elementów.

 

7. Planowaniw leczenia według 5 elementów.

 

8. Dobieranie punktów akupunkturowe celem leczenia problemów emocjonalnych i mentalnych

 

 

GODZINY KURSU:
Sobota 9:00 – 18:30
Niedziela 9:00 – 18:00 

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Dokonanie wpłaty za szkolenie oznacza akceptację regulaminu finansowego szkolenia. 

Regulamin finansowy szkolenia:
Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia - zgłoszenia chęci udziału w kursie (przesłanie formularza ze strony www.itcmkrakow.pl, wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: itcm.krakow@gmail.com.

Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu) lub przeznaczenie wpłaconej kwoty na uczestnictwo w szkoleniu w innym terminie.

 

DANE DO WPŁAT:

NZOZ Werra, ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina

PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej 
79 1440 1387 0000 0000 0967 7771

Tytułem: Imię Nazwisko Nazwa kursu

Tuvia Scott

Prowadzący:Tuvia Scott,Lic. Ac. (Israel)

Tuvia Scott jest praktykiem i nauczycielem Medycyny Chińskiej od 1990 roku. Ukończył studia medycyny chińskiej w Izraelu. Kontynuował naukę w Chinach, USA i Europie głównie w obszarach 5 Elementów, Uzdrawiania Taoistycznego i Akupunktury Brzucha. Obecnie prowadzi warsztaty w Izraelu i w wielu krajach Europy.

Tuvia Scott jako jeden z pierwszych terapeutów medycyny chińskiej przyczynił się do wprowadzenia akupunktury na szpitalne oddziały leczenia bólu i rehabilitacji. Jest też zaangażowany w badania naukowe na temat akupunktury. Był założycielem Centrum Badań nad Akupunkturą Brzucha w Izraelu. Jest członkiem Zarządu Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w Izraelu oraz pełni funkcję dyrektora Departamentu Medycyny Chińskiej w Kampusie Szkoły Komplementarnej Medycyny Broshim na Uniwersyetcie w Tel Awiwie.

Cena:
1 500.00
zł / spotkanie

Serdecznie zapraszamy!

Wiktoria i Igor Zwinczewscy

Wysyłając niniejszy formularz oświadczam że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję Regulamin Szkoleń znajdujący się na stronie internetowej oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rejestracji w oraz organizacji szkoleń w ramach świadczonych usług (ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowych od Instytutu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej na podany adres e-mail oraz podany numer telefonu (zgodnie z ustawą z dn 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z póź.zm.). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

INSTYTUT TRADYCYJNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ
i Profilaktyki Zdrowia

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
ul. Lipińskiego 7, 30-349 Kraków
NIP 679-125-36-91 REGON 123216259

tel. 501 306 537, 504 242 873
e-mail: itcm.krakow@gmail.com