KURS

07 - 09 Lipca 2017

Moksa bezpośrednia - zaawansowane techniki leczenia

Zioło bylicy, inaczej moksa lub Artemisiae vulgaris, jest tradycyjnym ziołem, które od tysięcy lat jest używane w medycynach wschodnich. Jej palenie bezpośrednio nad punktem akupunkturowym lub nad chorym obszarem było w przeszłości często zalecane w leczeniu rozlicznych chorób. Moksę stosuje się w dwojaki sposób, jako formę pośrednią lub bezpośrednią. Istotą procesu jest ogrzewanie tkanki za pomocą specjalnego cygara wypełnionego ziołami lub za pomocą małych stożków uformowanych z przetworzonych ziół. Pierwsza metoda pozwala ogrzać określony obszar, a druga stymulować działanie konkretnego punktu. W trakcie kursu zostaną omówione główne zasady moksowania oraz najczęściej wybierane punkty i kombinacje stosowane w TCM oraz medycynie japońskiej.

 

Jedną z największych zalet moksy, oprócz skutecznego działania, jest jej dostępność cenowa. Ponadto nie sposób pominąć jej rozgrzewającego działania, które jest bardzo korzystne dla osób zamieszkujących obszary o zimnym klimacie, gdzie niska temperatura powoduje ból oraz choroby. Największym zagrożeniem w stosowaniu moksy jest możliwość powstawania oparzeń i pęcherzy przy nieumiejętnym wykonywaniu zabiegów. Podczas kursu nauczą się Państwo jak prawidłowo aplikować moksę nie powodując blizn i oparzeń.

 

W ramach kursu odbędzie się 20 godzin szkoleniowych zajęć, w czasie których będą Państwo mogli zapoznać się ze znaczeniem i zastosowaniami różnych typów zabiegów oraz z diagnostyką różnicową pozwalającą na zastosowanie odpowiedniej techniki. Nacisk położony na ćwiczenia praktyczne w drugiej części kursu pozwoli zdobyć Państwu umiejętności niezbędne by po kursie rozpocząć stosowanie moksy w swoim gabinecie.

 

DANE DO WPŁATY:

NZOZ Werra, ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina

PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej 

79 1440 1387 0000 0000 0967 7771

Tytułem: Imię Nazwisko Nazwa kursu

 

Dokonanie wpłaty za szkolenie oznacza akceptację regulaminu finansowego szkolenia. 

 

Regulamin finansowy szkolenia:

 

Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia - zgłoszenia chęci udziału w kursie (przesłanie formularza ze strony www.itcmkrakow.pl, wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: itcm.krakow@gmail.com 

 

Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu) lub przeznaczenie wpłaconej kwoty na uczestnictwo w szkoleniu w innym terminie.

Moshe Becker

Prowadzący:Moshe Becker,Lic. Ac. (Izrael)

Moshe Becker ukończył Uniwersytet Medycyny Chińskiej w Tel Awiwie ze specjalizacjami w TCM. Następnie uczęszczał na kursy w Japonii i Wielkiej Brytanii, gdzie pod okiem Toshikatsu Yamamoto i innych mistrzów zdobywał wiedzę na temat Nowej Akupunktury Czaszki (YNSA).

 

Obecnie pracuje w prywatnej klinice w Tel Awiwie, Centrum Medycyny Alternatywnej w kilku placówkach w Izraelu, a także w Instytucie Zdrowia Publicznego w Tel Awiwie.

 

Jednocześnie prowadzi kursy i warsztaty YNSA w kraju i za granicą.

Cena regularna za kurs: 1200 zł
Cena: 1100 zł dla Uczestników Szkoły ITCM „DAO” i Członków PTCMA
zł / spotkanie

Serdecznie zapraszamy!

Wiktoria i Igor Zwinczewscy

Wysyłając niniejszy formularz oświadczam że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję Regulamin Szkoleń znajdujący się na stronie internetowej oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rejestracji w oraz organizacji szkoleń w ramach świadczonych usług (ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowych od Instytutu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej na podany adres e-mail oraz podany numer telefonu (zgodnie z ustawą z dn 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z póź.zm.). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

INSTYTUT TRADYCYJNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ
i Medycyny Integracyjnej

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
ul. Lipińskiego 7, 30-349 Kraków
NIP 679-125-36-91 REGON 123216259

tel. 501 306 537, 504 242 873
e-mail: itcm.krakow@gmail.com