Co roku Instytut Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Medycyny Integracyjnej organizuje dla fizjoterapeutów cykl trzynastu spotkań pod tytułem „Skuteczność miarą prawdy”. Akupunktura, hirudoterapia i metody uzupełniające w pracy fizjoterapeuty. Aspekty praktyczne. Szkolenie jest przeznaczone wyłącznie dla fizjoterapeutów. Szkolenia odbywają się w trybie weekendowym w godzinach 9:00 – 20:00 w sobotę oraz 9:00 – 19:00 w niedzielę.

W trakcie tych 13 spotkań chcemy pokazać Państwu możliwości hirudoterapii, medycyny chińskiej oraz różnych technik terapii manualnych i wisceralny. Niektóre zagadnienia nie zostaną w pełni omówione na spotkaniach lub nie zostały umieszczone w planie, jeśli jednak będziecie Państwo przychodzić na zajęcia przygotowani i nie będzie konieczności szczegółowego omawiania teorii rozszerzymy zakres materiału o techniki najbardziej dla Was interesujące (np. terapia kranio-sakralna, nakłuwanie punktów Shu, wzorce w TCM).

System szkolenia

Każde spotkanie obejmuje 26 godzin dydaktycznych (45min każda godzina). Cykl 13 spotkań Skuteczność miarą prawdy obejmuje 340 godzin dydaktycznych oraz 260 godzin pracy samodzielnej. Łącznie cykl spotkań obejmuje 600 godzin z wykładowcami z całego świata. Naszym celem jest zminimalizowanie czasu poświęconego na omawianie teorii na rzecz zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się na kozetkach w parach.

Od drugiego spotkania na zajęcia będą przyprowadzani pacjenci, których problemy będą korespondowały z tematyką zajęć. Postaramy się umożliwić follow-up pacjentów, aby mogli Państwo zobaczyć efekty terapii.

Materiały szkoleniowe i testy sprawdzające

Materiały szkoleniowe będą wysyłane do Państwa drogą mailową co najmniej 2 tygodnie przed spotkaniem. Jeśli zaznajomicie się Państwo z nimi zawczasu, poświęcimy więcej czasu na praktykę.

Na każdym spotkaniu odbędą się 2 testy sprawdzające na podstawie przypadków klinicznych zrozumienie przez Państwa omawianego materiału. Jeden test będzie dotyczył poprzedniego spotkania, a drugi materiału przerabianego w dany weekend.

Wyżywienie

Przewidziane są godzinne przerwy na obiady, które są podawane na miejscu i nie są dodatkowo płatne. W przerwach kawowych podawane są kanapki, ciasta, kawa i herbata.

Informacje finansowe

Koszt jednego spotkania: 1500 złotych

Rabat 10% zniżki przy zapisie na wszystkie spotkania cyklu „Skuteczność miarą prawdy”.

Rabat 15% zniżki przy wpłacie z góry za całość cyklu „Skuteczność miarą prawdy”.

DANE DO WPŁAT:

NZOZ Werra, ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina

PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej

79 1440 1387 0000 0000 0967 7771

Tytułem: Imię Nazwisko Nazwa kursu

Regulamin finansowy szkolenia:

Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia – zgłoszenia chęci udziału w kursie (przesłanie formularza ze strony www.itcmkrakow.pl, wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: itcm.krakow@gmail.com.

Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu) lub przeznaczenie wpłaconej kwoty na uczestnictwo w szkoleniu w innym terminie.